"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Cserép János

Cserép János

(Sátoraljaújhely, 1950. febr. 19. – Miskolc, 2018. aug. 31.)

Bedő-díjas erdőmérnök, az ÉSZAKERDŐ Zrt. és jogelődei vezérigazgatója, az Országos Erdészeti Egyesület 2002-2006 közötti elnöke, a FAGOSZ korábbi elnöke, Sátoraljaújhely díszpolgára.


Rövid életrajz:

Sátoraljaújhelyen született, ahol általános- és középiskoláit is végezte. Édesapja kerületvezető erdész volt. Az érettségi után a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Karára jelentkezett, ahol 1976-ban végzett. Ezt követően Fűzérkomlóson volt gyakornok, majd a Kemencepataki Erdészetnél erdőművelési műszaki vezetőként a zempléni természetes felújításokkal foglalkozott. 1979-ben került a Hernád-völgybe, Mérára erdészetvezetőnek. 1983-tól dolgozott az erdőgazdaság központjában Miskolcon. 1985. december 10-től megválasztották az Erdőgazdaság igazgatójának és ezt a pozíciót negyedszázadon át, 2010-ig töltötte be. Vezetésével a veszteséggel működő gazdaságot sikerült stabilizálni, az erdőfelújítás gondjainak jó részét megoldani. 1992-ben az erdőgazdaság részvénytársasággá alakult, az erdőben folyó munkák (erdőművelés, fakitermelés, szállítás) nagy részét vállalkozási formában kellett megoldani. Vezetése időszakában előtérbe került a természetközeli erdőgazdálkodás. Tanulmányait később is folytatta, 1993-94-ben Budapesten a Közgazdasági Egyetemen közgazdasági továbbképzésen vett részt. Nyugdíjas éveiben is aktívan foglalkozott az erdészettel, magánerdő tulajdonosként és gazdálkodóként.

Számos szakmai, társadalmi funkciót betöltött élete során. Többek között vezette az Agrárkamara megyei Erdészeti Osztályát, 1998-tól tagja volt az Országos Vadászkamara Felügyelő Bizottságának. A Fagazdasági Országos Szakmai Szövetségnek 1996-2002-ig volt elnöke.

Ezt követően az Országos Erdészeti Egyesület elnökévé választották meg, mely tisztséget 2002 és 2006. között töltötte be. Ezt megelőzően is rendkívül aktívan vett részt az OEE életében és több, meghatározó tisztséget töltött be. Az Országos Erdészeti Egyesületnek 1974-től volt tagja. 1996-1998 és 2010-2014 között elnökségi tag, Észak-Magyarországi régióképviselő, 1979-1982 között a Sárospataki, majd 1986-2014 között a Miskolci Helyi Csoport elnöke volt.

Munkáját, életművét 2008-ban az Országos Erdészeti Egyesület Bedő Albert díjjal ismerte el. Szülővárosa, Sátoraljaújhely 2009-ben díszpolgárává fogadta.

Emlékhelyek: Cserép Jánost 2018. szeptember 14-én Sátoraljaújhelyen búcsúztatták el, majd hamvait Bánokszentgyörgyön, a temetőben helyezték örök nyugalomba.