"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Decrett József

Decrett József
(Dobrócs, 1774. júl. 12. – Besztercebánya, 1841. jan. 18.)

Erdész, breznóbányai királyi erdőbíró, majd besztercebányai kamarai erdőmester. A korszerű erdőgazdálkodás hazai úttörője, az OEE erdésztechnikusok számára alapított díjának névadója.

Rövid életrajz:


Decrett JózsefDecrett József erdőmunkás családban született. Iskolái elvégzése után 1790-től segéderdőőr Bóczán, Tiszolcon, majd 1973-tól Breznóbányán az erdőbírói hivatalban. 1800. júliusában Besztercebányára alerdésszé nevezik ki és folytatja tanulmányait is. 1807-ben, mint erdészt Erdőközre rendelik ki, s az erdő¬gazdasági munkálatokon felül fűrészüzem és tisztilak építésével bízzák meg. 1805. október 9-én a Selmecbányai főbányagrófi hivatal - ideiglenes főerdészi minőségben ismét Besztercebányára helyezi át. 1807 nyarán végleges főerdészi státuszt kap. 1808 januárjában, alig 34 éves korában Decrettet nevezik ki erdőbíróvá Breznóbányára. Széleskörű munkásságot fejt ki az erdőgazdaság helyzetének megjavítása érdeké¬ben. 1814 februárjában Decrettet erdő¬mesterré és a besztercebányai kamarai erdőhivatal főnökévé nevezik ki. 150.000 holdon felüli erdőgazdaság vezetője lesz és egészen 1837-ig, nyugdíjazásáig itt tevékenykedik. 1839-ben négy hónapos tanulmányutat tesz az országban a kincstári erdőbirtokok megismerése céljából. Ezután teljesen visszavonultan él Besztercebányán. Decrett József egész életét az erdészetnek szentelte. Munkássága rendkívül gazdag, szerteágazó. Megszerkesztette a telepes erdő¬munkások szolgálati szabályzatát, feltérké¬pezte a kincstári mezőgazdasági földeket és igazságosan megszabott kulcs szerint osztotta fel az erdőmunkás telepek lakói közt. Ezzel nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a jogtalan legeltetés, a bosszúból történt erdőfelgyújtás, a hegyoldalak lekopárosodása lényegesen csökkent működési területén. Az első, okmányokkal igazolható kopár¬fásítás a magyar erdészet történetében is az ő nevéhez fűződik az 1812-es esztendőben. Ezt követően 7-8000 kat. hold kopárfásítást végzett, irányított. Állandóan újított. 1825-ben Stájerországból erdőmunká¬sokat hozatott, hogy a fejszével végrehajtott régi fadöntés helyett megtanítsa erdő-munkásait a gyorsabb eljárásra: a fűrésszel való fadöntésre. Decrett már a 19. század elején ele¬gyes faállományok létesítésére törekedett.

Fénykép, festmény, szoborábrázolás, emlékének megőrzése: 

Festménye az OEE Könyvtárában található. Az Országos Erdészeti Egyesület az erdésztechnikusok számára 2006-ban alapított díját Decrett Józsefről nevezte el.


Emlékhelyek (kopjafa, emléktábla, síremlék):

Sírja a Besztercebányai temetőben található. Zólyom megyében, az óhegyi völgyben álló Decrett emlékmű, Sidló Ferenc szobrász alkotása.