"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Firbás Oszkár dr.

dr. Firbás Oszkár

(Szeged, 1923. június 22. – Budapest, 2017. október 31.)

Kaán Károly és Bedő Albert díjas erdőmérnök-tanár, a magyar középfokú erdészeti szakképzés kiemelkedő alakja.


Firbás Oszkár Szegeden született 1923 június 22-én polgári értelmiségi család első gyermekeként. 1941-ben, szülővárosában érettségizett, majd jelentkezett a Budapesti Műszaki Egyetem Sopronban működő Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Karára. Az erdőmérnöki diplomáját a II. világháborús események ellenére is, 1947-ben megszerezte. 1947-től 1993-ig, a nyugdíjba vonulásáig az erdészeti középfokú szakoktatásban munkálkodott az általa „kinevelt” 7500 középfokú erdész-vadász tanítvány emlékezetének tiszteletével övezve.
Közben 1971-tól a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Tanárképző Intézetében, majd folytatólagosan 1992-től 2008-ig a Soproni Egyetemen irányította az erdőmérnök-tanár képzést. Az ebben az időszakban végzett közel 250 mérnök-tanár is nagy elismeréssel emlékezik az alapos, maximumot követelő, de mindig segítőkész tanárukra.

Erdészgenerációk hosszú sorát tanította a vadgazdaságtan és erdőhasználattan szigorú megkövetelése mellett, emberi és erkölcsi tartásra, hazaszeretetre. Oktatási feladatai mellett nagy hangsúlyt helyezett a nevelési tevékenységre is. Alapos felkészültségével, egyedi motiváló módszereivel nemcsak lekötötte a tanulók figyelmét, hanem életre szóló benyomásokkal irányította, alakította a leendő ifjú erdészek személyiségét 50 éven át. Nagy hangsúlyt helyezett a hallgatók általános műveltségének fejlesztésére, oktató-nevelő munkássága kiterjedt a zenei, irodalmi tudnivalók élményszerű átadására is.

Számos tankönyv, 100-nál több publikáció fémjelzi munkásságát, 1971-ban az erdészeti középfokú oktatás részére íródott Erdőhasználattan I. című tankönyve nívódíjat kapott, melyet később többször is kiadtak. 2000/2001-ben a mérnöktanár-képzésben 77-78 éves korában írt Általános és Erdészeti Szakmódszertan című könyveiért a soproni egyetem Rektori Tanácsa egyetemi docensi címet adományozott neki.

Azon ritka erdészek közé tartozott, akik megkapták a Kaán, Károly emlékérmet és a Bedő-díjat is. Több kitüntetés mellett oktatási munkájáért megkapta az Apáczai Csere János díjat és 2016-ban a Magyar Arany Érdemkeresztet is.

Több évig volt Az Erdő Szerkesztő bizottságának tagja, az OEE Soproni Helyi csoportjának meghatározó alakja.

Sírhelye: Firbás Oszkárt 2017. november 15-én Budapesten, az Óbudai Temetőben helyezték örök nyugalomra (Budapest, III. kerület, Bécsi út 365.)