"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Gáspár-Hantos Géza

Gáspár-Hantos Géza  

(Bajaszentistván, 1927. február 18. – Budakalász, 2016. január 22.)


Bedő-díjas erdőmérnök, az Erdőrendezési Szolgálat műszaki igazgatója, az Országos Erdészeti Egyesület egykori főtitkára 1985-től 1990-ig, az OEE tiszteletbeli tagja, az OEE Erdőrendezési Szakosztályának három évtizeden keresztül elnöke.

Rövid életrajz:

Erdőmérnöki oklevelét 1951-ben szerezte meg Sopronban. Pályafutása az erdőgazdálkodási gyakorlatban, Zalacsányban kezdődött, majd a keszthelyi szolgálattal teljesedett ki. Tizennyolc éven át erdőművelési feladatokat látott el, különböző beosztásokban. Eljárást dolgozott ki a Balaton-felvidéki kopárok betelepítésére és a rontott erdők átalakítására. A keszthelyi erdőfelügyelőség vezetőjeként bekapcsolódott az erdők többcélú hasznosítását előkészítő munkába. Minisztériumi főosztályvezető helyettesként 1972-től  erdészeti gazdaságpolitikával, a távlati tervezés elméletével és gyakorlatával, a többcélú erdőgazdálkodás feladatainak összehangolásával, az erdőállomány-gazdálkodás és az erdőrendezés fejlesztésével foglalkozott. Az Erdőrendezési Szolgálat műszaki igazgatójaként 1979-től az üzemtervezés rendszerének és módszereinek fejlesztésében szerzett maradandó érdemeket.

Szerkesztette az 1984-tõl bevezetett Erdőállomány-gazdálkodási útmutatót. Nyugdíjazásáig, 1988-ig az új előírás szerint készülő első üzemtervek munkáinak felügyeletével, a fenntartható fakitermelési lehetőség meghatározásának módszertanával, prognózisokkal foglalkozott. Nemzetközi színvonalú szakmai munkásságát nyugdíjasként is folytatta.

Egyesületünknek 1953 óta volt tagja. Számos tisztséget viselt. Tizenöt éven át a Keszthelyi Helyi Csoport titkára, 1971-től évekig az Elnökség tagja volt. 1972-tõl 1990-ig tevékenykedett Az Erdő szerkesztőbizottságában. A rendszerváltást megelőző időszakban, 1985-tõl 1990-ig az OEE főtitkári tisztségét töltötte be. E szerepében –egyebek mellett – fontos részt vállalt a Wagner Károly Alapítvány létrehozásában, a könyvtár elhelyezésének akkori megoldásában a Csillagvölgyi úton. Vezetője volt az 1990. évi Alapszabályt előkészítő bizottságnak. Szakmai és egyesületi munkásságának közös terepe az Erdőrendezési Szakosztály, amelynek három évtizeden keresztül először elnöke, majd titkára volt. Vezetése alatt a Szakosztály programjaiban jelentős változás történt: az erdőrendezési eljárások tökéletesítése, a szakmai tájékoztatás és a külföldi kapcsolatok kiépítése került előtérbe. Szakirodalmi érdeklődése jeles könyvgyűjtőként is ismertté tette, számos értékes darabbal gyarapította Egyesületünk könyvtárát.

Elindította az Erdőrendezési Napok és a Becslési Versenyek sorozatát. Egy nemzetközi munkacsoportban részt vállalt az erdőrendezési, erdészeti szakkifejezések kilencnyelvű gyűjteményének összeállításában. A sorozat magyar kötetét személyesen, jórészt már nyugdíjasként szerkesztette.  Az OEE tagsága 1985-ben Bedő Albert Emlékéremmel  ismerte el szakmai és egyesületi érdemeit és 2013-ban vehette át az Egyesület tiszteletbeli tagja díszoklevelet.

Emlékhelyek (síremlék): Gáspár-Hantos Gézát 2016. február 12-én, az ürömi temetőben (2096 Üröm, Rókahegyi út) helyezték örök nyugalomra.