"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Gencsi László Prof. Dr.

Prof. Dr. Gencsi László

(Hajdúböszörmény, 1924. november 3. – Sopron, 2022. január 11.)

Okleveles erdőmérnök, a Soproni Egyetem „honoris causa” díszdoktora, az Országos Erdészeti Egyesület Örökös Tiszteletbeli Tagja, a növénytani és dendrológiai oktatás emblematikus alakja.

Gencsi László 1924. november 3-án született Hajdúböszörményben, iparos családban. A Böszörményi Főgimnáziumban érettségizett kitűnő eredménnyel, majd jelentkezett a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Erdőmérnöki Karára.

Erdőmérnöki oklevelét 1949-ben vette át. Már egyetemi évei alatt is élénken foglalkoztatta a növénytan, így nem volt életlen, hogy a Növénytani Tanszéken kezdte meg munkáját, ami egész életén át az Alma Materhez kötötte. A tanszék jól ismert vezetője Fehér Dániel professzor, Lesenyi professzor ajánlására maga mellé vette és szerteágazó feladatokkal látta el.

Folyamatosan emelkedett az egyetemi hierarchiában, közben érdeklődése egyre inkább a növényanatómia és növényélettan felé fordult, de a fa- és cserjefajok szöveti tulajdonságainak és szilárdsági paramétereinek összefüggéseivel is foglalkozott.

A Növénytani Tanszék vezetését 1975-ben vette át, amelyet nyugdíjazásáig, közmegelégedésre látott el.  Ez az időszak a kollegiális légkör és a kiegyensúlyozott növénytani oktatás korszakaként vonult be az Egyetem történetébe.  Közben – egy rövidebb ideig – a Termőhelyismerettani Tanszék vezetői feladatai is rá hárultak.

Gencsi László professzor szakmai tevékenységét két tankönyv fémjelzi. 1980-ban jelent meg az Erdészeti növénytan I. kötete, amelyben a növényszervezettani és a növényélettani ismereteket foglatja össze. 1992-ben pedig Vancsura Rudolf tanszéki munkatársával a II. kötetet, a Dendrológiát jelentették meg, amelyben ő a faanatómia részt írta. Ezek a könyvek ma is erdészettudományi alapművek.

Nyugdíjazása után hosszú ideig rendszeresen bejárt a tanszékre, rendezte oktatással és kutatással kapcsolatos anyagait, résztvett a tanszék mindennapi életében.

Kitüntetései, elismerései: 2002-ben a „honoris causa” díszdoktori címet, 2014-ben a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje illetve az Életfa Emlékplakett Arany fokozata elismerést is megkapta. 2015-ben az Országos Erdészeti Egyesület legmagasabb kitüntetésében az Örökös Tiszteletbeli Tagsági oklevélben részesült.

Sírhelye:  Gencsi László professzort a Soproni Evangélikus temetőben  (Sopron, Balfi út 135.)

2022. február 8-án helyezték örök nyugalomra.