"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Haják Gyula

Haják Gyula

(Budapest, 1924. május 12. – Budapest, 2015. augusztus 14.)

Bedő díjas erdőmérnök, minisztériumi osztályvezető, az erdészeti műszaki fejlesztés kiemelkedő alakja, az OEE Tiszteletbeli tagja.

Rövid életrajz:

Haják GyulaHaják Gyula 1952-ben diplomázott Sopronban, az akkori Agrártudományi Egyetem Erdõmérnöki Karán. Szakmánk mûszaki, mérnöki oldala vonzotta. Az egyetemi évek után Pusztavámon üzemegységvezetõ-helyettes, majd Székesfehérváron az erdõgazdasági egyesülés mûszaki osztályának dolgozója, késõbb az Erdõgazdasági Építõipari Vállalatnál építésvezetõ. 1954-tõl az Országos Erdészeti Fõigazgatóság Mûszaki Beruházási Fõosztályán, majd 1967-tõl a Mezõgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumban dolgozott különbözõ, de mindig a mûszaki területhez kötõdõ beosztásokban. 1979-tõl vezette a MÉM Erdészeti és Faipari Hivatal Mûszaki Fejlesztési Osztályát, ahonnan 1984-ben vonult nyugdíjba. Nyugdíjasként is még több, mint húsz évig, 2005 végéig aktívan dolgozott különbözõ erdészeti szervezetek alkalmazásában.

Nagy szerepe volt abban, hogy a lehetõségekkel élve magas színvonalú mûszaki minõségben nõtt az erdei feltáróút-hálózat. Támogatta az erdõfeltárás tervezésének intézményesített rendszerét. Országszerte részt vett az erdõgazdaságok építési beruházásainak elõkészítésében, engedélyeztetésében. A nagy jelentõséggel bíró Szállítási Tanácsban következetesen képviselte az erdészet érdekeit. Közremûködésével sikerült az Állami Erdei Vasutakat rendezett és mûködõképes formában az állami erdõgazdaságok kezelésében fenntartani. A kisvasutak faanyagszállítási funkciójának visszaszorulásakor aktívan segítette a turisztikai funkciónak megfelelõ átalakításokat, a kisvasutak profilváltását.

Nemzetközi kapcsolatainak legfontosabb állomása a FAO/ECE/ILO (Élelmezésügyi és Mezõgazdasági Világszervezet/Európai Gazdasági Bizottság/Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) vegyesbizottság munkájában való részvétel volt. Minisztériumi munkája során - kiváló nyelvtudásának is köszönhetően - több országnak volt reláció felelõse, 1972-ben az õ szervezésében valósult meg a nemzetközileg is nagy sikerû Erdõfeltárási szimpózium.

Haják Gyula 1952 óta volt az Országos Erdészeti Egyesület tagja. Szakmai és egyesületi munkáját 1987-ben Bedő Albert-díjjal ismerték el, míg a 2014-es soproni Vándorgyűlésen az Egyesület legmagasabb kitüntetését, az Örökös Tagsági Díszoklevelet vehette át. Az Országos Erdészeti Egyesületben az Erdőfeltárási és az Erdei Vasutak Szakosztálya, majd a Szeniorok Tanácsa munkájában vállalt folyamatosan aktív szerepet. Az Erdőfeltárási Szakosztálynak 1959-74 között, az Erdei Vasutak Szakosztályának 1975-79 között titkára volt, míg az ezredforduló után a Szeniorok és Tiszteletbeli Tagok Tanácsának titkáraként tevékenykedett.

Sírhelye: hamvait a Magyar Szentek Temploma urnatemetőjében helyezték örök nyugalomba 2015. augusztus 24-én (Budapest XI., Magyar Tudósok körútja 1.).