"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Halász Aladár

Halász Aladár  
(Répceszemere, 1921. szeptember 5. – Budapest, 2012. április 19.)

Bedő-díjas okleveles erdőmérnök, közgazdász, kiemelkedő szakíró, a Pro Silva Hungariae és az Ember az erdőért díjak birtokosa, az OEE Tiszteletbeli tagja.

Rövid életrajz:


Halász AladárKitűnő minősítésű erdőmérnöki oklevelét 1943-ban szerezte meg. Éppen csak munkába állt a főiskola útépítési tanszékén, máris a nyugati frontra vezényelték. Szolgálata során, majd a hadifogságban kiválóan megtanult angolul, amit egész pályafutása alatt eredményesen kamatoztatott. Hazatérése után a Balassagyarmati és a Szombathelyi Erdőgazdaságnál szerzett üzemi gyakorlatot. Később a soproni szakiskolában tanított, műszaki és matematikai tankönyveket szerkesztett. 1949-ben az ország öt legjobb erdőmérnökének egyikeként a Tervhivatalba került. Itt munkájuk eredményeként megakadályozták a fakitermelések esztelen mértékű fokozását – sőt elfogadtatták, hogy a háborús erdőpusztítások sebeinek begyógyítása jelentős erőforrásokat igényel. E minden korábbi elképzelést felülmúló program új szakmai távlatokat, korszakot nyitott, amit sokan, világnézeti különbség nélkül az erdőművelés aranykorának tekintenek.
A következő, nagyhatású évtizedben Halász Aladár az Országos Erdészeti Főigazgatóság főigazgató-helyetteseként, a Tervfőosztály vezetőjeként, majd a MÉM Erdészeti és Faipari Osztályának vezetőjeként dolgozott. Az erdőgazdálkodás országos szintű tervezésében leginkább jártas szakemberek egyike volt. Megteremtette a korszerű üzemtervezés hátterét, kidolgozta a fatermelés és forgalmazás nemzetközi statisztikai rendszerét, sémákat adott a vállalati tervezéshez, megalapozta a valuta- és az árrendszer szabályozását az akkori gazdasági környezetben.
Az Õ nevéhez is fűződik az Erdőfenntartási Alap létrehozása és több évtizedes működtetése.
Szakmai tekintélye és nyelvtudása révén részt vehetett az EGK és a FAO erdészeti bizottságaiban, majd 1975-ben Halász Aladárt megválasztották a FAO Erdészeti Bizottsága elnökének, ami az egész magyar erdészet számára is komoly elismerés volt.
Hét évtizeden át az Országos Erdészeti Egyesület hűséges tagja volt, a Gazdasági Szakosztály megalapítása az Ő nevéhez fűződik - ezen túl, az OEE egyéb fórumain is kezdeményezte az újabb üzemgazdasági, technológiai ismeretek megvitatását, alkalmazását. A Szeniorok Tanácsának köztiszteletű tagjaként is aktív szerepet vállalt.
Az OEE Bedő Albert Emlékérmét 1969-ben vette át, majd az „Ember az erdőért” alapítványi díjat, melyet 2010-ben az Egyesület legnagyobb elismerése, a Tiszteletbeli Tagsági Díszoklevél követett.
A miniszteri kitüntetések közül 2004-ben megkapta a Pro Silva Hungariae emlékérmet, majd 2011-ben az Életfa Emlékplakett arany fokozatát vehette át.


Főbb munkái:

A magyar erdészet 70 éve számokban (1920-1990)., Erdészeti adattár.,  „Faárrendszerünk és az erdőművelés finanszírozási rendszerének történeti áttekintése (1945-1990), Angol-magyar és magyar-angol erdészeti, vadászati és faipari műszaki szótár., "Erdészettörténet a visszacsatolt országrészekről (1938-1944).

Emlékhelyek (síremlék):

Halász Aladár sírja a Budapesti Farkasréti temetőben található.