"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Haracsi Lajos, dr.

Dr. Haracsi Lajos  

(Toponár, 1898. ápr. 19. – Sopron, 1978. márc. 10.)

Bedő-díjas erdőmérnök, biológus, tanszékvezető egyetemi tanár, az Erdőmérnöki Főiskola dékánja, igazgatója, az Erdészeti és Faipari Egyetem tudományos igazgatóhelyettese, díszdoktora, Az Erdő szerkesztőbizottságának tagja, az OEE Mikológiai Szakosztályának elnöke, az Országos Erdészeti Egyesület elnöke az 1948-1950- és 1951-1952- években.

Rövid életrajz:

A Bánya- és Erdőmérnöki Főiskolán 1924-ben szerzett erdőmérnöki oklevelet. Ezt követően az Erdővédelemtani Tanszéken kezdett dolgozni tanársegédként. 1927-től a miskolci, majd a kaposvári erdőigazgatóságon dolgozott. 1933-35 között a Pázmány Péter Tudományegyetemen biológus képesítést és 1937-ben a doktori fokozatot szerzett. 1935-ben a soproni erdészeti kutatóintézethez került. 1945-ben áthelyezték a Kaposvári Erdőegyesüléshez, melynek 1948-ban vezetője, majd vezérigazgatója. 1950-ben a Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti Főosztályára kerül osztályvezetőnek. 1951-ben tanszékvezetőként kapott meghívást az Edővédelemtani Tanszékre egyetemi tanár beosztásba. 1951-ben a mezőgazdasági tudományok kandidátusa. 1959-1961 között az Erdőműveléstani Tanszéket is vezette. 1952-54 között volt az Erdőmérnöki Főiskola dékánja, igazgatója. Később, 1962-ig az Erdészeti és Faipari Egyetem tudományos igazgatóhelyettese. Ötvennél több könyv-könyvrészlet, egyetemi jegyzet, szakcikk, tanulmány jelent meg tollából, megőrizve széleskörű érdeklődésének és kutatásainak eredményeit. Megkapta a Munka Érdemrend arany fokozatát, 1966-ban a Bedő-díjban részesült. 1970-ben az Alma Mater díszdoktorává avatta.

Két cikluson keresztül volt az Országos Erdészeti Egyesület elnöke, hosszú ideig Az Erdő szerkesztőbizottságának tagja, a Mikológiai Szakosztály elnöke. Röviddel azután, hogy átvette az Egyesület vezetését, bekövetkezett az elkerülhetetlen; egyesületi székházunkat jogtalanul elvették, államosították. Kitartó munkájának köszönhetően azonban az OEE ezt a nehéz időszakot is átvészelte, az időközben betiltott Erdészeti Lapok folytatásaként sikerült elindítani Az Erdő című újságot, összegyűjteni a világháborúban szétzilálódott tagságot és az új körülmények között megerősíteni az Egyesület vezető szakmai szerepét.

Főbb munkái: Erdővédelemtan tankönyv (1950), Jegyzetek: Gombahatározó, a Hazai emlősök és madarak határozója és a Rovarhatározó, valamint az Állattan I.-II., Erdészeti Növénykórtan könyv (1969).

Fénykép, festmény, szoborábrázolás:  Emléktábla: Kardosfa (1993)

Emlékhelyek (kopjafa, emléktábla, síremlék):

Dr. Haracsi Lajos sírja  a soproni Evangélikus Temetőben található.

9400 Sopron, Margitbányai u. 24. GPS koordináták: X 16.606 Y 47.684