"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Haszák Aladár

Haszák Aladár
(Pécs, 1904. szeptember 30- Szentgotthárd, 1959. november 25.)

 

Bedő-díjas erdőmérnök, a Zirci Apátság Szentgotthárdi Erdőgondnokságának vezetője, majd az Őrségi -, a Nagykanizsai- és a Szombathelyi Erdőgazdaságnak a főmérnöke.

Rövid életrajz:


Haszák Aladár1929-ben szerzi meg oklevelét Sopronban az Erdőmérnöki Főiskolán. 1941-ben Illyés Károly főerdőmérnök, kiváló szakember utódaként lesz a Zirci Apátság Szentgotthárdi Erdőgondnokságának vezetője az egyházi birtokok államosításáig. Az államosítás után is az erdők kezelésével és a Rönöki Faüzem vezetésével továbbra is Őt bízták meg. Az állami erdők kezelésének feladata mellett szívén viselte az őrségi magánerdők gondjait is.  Később az Őrségi -, a Nagykanizsai - és a Szombathelyi Erdőgazdaságnak lett a főmérnöke. Munkásságának kiemelten fontos részét képezte az őrségi erdeifenyő természetes felújításának kérdésköre. Munkájának eredményét az 1959-ben megrendezett Nemzetközi Erdőnevelési Konferencia házigazdájaként itt az Őrségben, a Csákánydoroszlói és a Szentgotthárdi Erdészet területén mutathatta be, a konferencia résztvevőinek méltó elismerése mellett. Az erdőnevelés terén végzett kimagasló munkájáért az Országos Erdészeti Főigazgatóság kitüntetésében részesítette. 1960-ban az OEE vándorgyűlésén „Bedő Albert” – díjjal és emlékéremmel ismerték el kimagasló szakmai tevékenységét. 1935-ben lépett be az OEE tagjai sorába, az 1950-es években az OEE Helyi Csoportjának megalakulásakor a továbbképzések előadói között kiemelkedő szerepe volt. Részt vett az 1935. évi pécsi vándorgyűlésen.


Főbb munkái:   

Munkájával és szakmai elképzeléseivel kapcsolatban „Az Erdő” című szaklapban rendszeresen publikált.


Emlékhelyek (kopjafa, emléktáblák, síremlékek):


Kopjafa őrzi emlékét: Őrségi Erdészek Csörötnek községhatár (Csikólegelő).  Haszák Aladár sírja a szentgotthárdi temetőben található.