"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Jablánczy Sándor, dr.

Dr. Jablánczy Sándor  

(Ipolyság, 1908. dec. 1. – Vancouver, 1999. márc. 8.)

Erdőmérnök, minisztériumi főosztályvezető, szakiskolai igazgató, tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus, PhD fokozatot szerzett, az Országos Erdészeti Egyesület titkára 1948-1950 között.

Rövid életrajz:

Középiskolai tanulmányait 1918-1926 között Ipolyságon végezte. Prágában a Műszaki Egyetem Erdőmérnöki Karán szerzett diplomát 1931-ben. Végzése után ugyanitt, 1931-1932 között, jogi tanulmányokat is folyatott. Balassagyarmaton dolgozott mint erdőfelügyelő, majd átkerült Bustyaházára, 1942-ben pedig a királymezői erdőgondnokságra. 1948-ban az Esztergomi Erdészeti Szakiskola tanára, majd igazgatója lett. Ezután felkérték a Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti Főosztályának vezetésére. Az Erdőközpont tervosztálynak először vezetőjévé (1949), majd pedig helyettes vezetőjének (1950) nevezték ki. Ekkor vállalta el 1948-50 között, Haracsi Lajos első elnökségének idején, az Országos Erdészeti Egyesület titkári teendőit is. Vallotta, hogy ha sikeresen meg akarják valósítani az ország összes erdejére akkor elkészült fejlesztési terveket és helyre akarják állítani a világháború okozta erdőkárokat, akkor az erdészeknek nem szabad kivonulni a közéletből. Dr. Magyar Pál eltávolítása után, 1951-ben átvette az Agrártudományi Egyetem Erdőmérnöki Kar Erdőművelési Tanszékének vezetését. 1954-ben kandidátusi fokozatot szerzett. Az 1956-os forradalom után ő is Kanadába távozott, ahol 1961-ig a Soproni Divízió hallgatóinak erdőműveléstan tanára volt. A Brit Kolumbia Egyetemen (University of British Columbia) posztdoktori tanulmányokat folytatott 1958-1960 között, majd 1964-ben ugyanitt PhD fokozatott szerzett. A Soproni Divízió megszűnése után a Maritime Forest Research Laboratory of the Canadian Forest Service-nél dolgozott mint kutató. Nyugdíjba vonulása után, 1974-1979 között New Brunswick és Nova Scotia tartományok területén erdőművelési munkák tervezésével és kivitelezésével foglalkozott.

Főbb művei: Erdészeti kézikönyv Erdőművelés fejezete (1956),  A Sustainable silviculture: redefining fundamental issues (A fenntartható erdőművelés: alapvető kérdések újrafogalmazása) The Trumpeter, Journal of Ecosophy Vol. 6. No.2., 1989.

Emlékhelyek (kopjafa, emléktábla, síremlék):

Dr. Jablánczy Sándor 1999. március 8-án Vancouverben halt meg. Sírja Vancouverben van, az Oecean Wiew temetőben.