"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Kárpáti László Dr.

Kárpáti László Dr.

(Budapest, 1948. október 7. – Sarród, 2021. június 27.)

Bedő Albert díjas erdőmérnök, címzetes egyetemi tanár, nemzeti park igazgató, a magyar erdészeti felsőoktatás és természetvédelem kiemelkedő alakja.

Budapesten született, szülei tanítók voltak Ászáron. Az érettségi után 1973-ban kapta meg erdőmérnöki oklevelét Sopronban. 1978-ban erdészeti növényvédelmi szakmérnöki oklevelet szerzett. 1981-ben doktorált a József Attila Tudományegyetem Állatrendszertani és Állatökológiai Tanszékén. 1997-ben Ph.D. fokozatot szerzett a Soproni Egyetemen. Sok évtizedes kiemelkedő tudományos és oktatói munkássága eredményeként 2004-ben címzetes egyetemi tanár lett a Nyugat-Magyarországi (ma Soproni) Egyetemen. A Fertő-tó kutatásával, természetvédelemmel, ökológiával, erdővédelemmel, erdészeti növénykórtannal és rovartannal, a gerinces állatok kutatásával több mint fél évszázadon keresztül foglalkozott. Közel kétszáz tudományos dolgozatot írt, - köztük könyveket, szak- és tankönyvrészletet is. 1974-1991 között az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdővédelemtani Tanszékének oktatója volt. Egyetemi oktatói életútját az általa irányított tudományos diákköri dolgozatok, diplomatervek tucatjai jellemzik.

Két hazai nemzeti park alapítását készítette elő, illetve irányította, az Őrségi és a Fertő-Hanság Nemzeti Parkot. Ez utóbbinak megalapításától, 1990-től 2011-ig igazgatója volt. Felépítette Sarródon a Kócsagvárat, a nemzeti park európai hírű központi épületét. Az őshonos, magyar fajta állatok megmentésében, helyi meghonosításában jelentős szerepe volt. Részt vett a közös Fertő-tavi-Neusiedlersee-Seewinkel Nemzeti Parkot előkészítő magyar-osztrák bizottság munkájában. Elévülhetetlen érdemeket szerzett úgy a tudományos, mint annak gyakorlati előkészítő és kivitelezői tevékenységével abban, hogy a Fertő-táj határokon átívelő világörökségi terület lehetett 2001-ben.

Alapító tagja volt a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek, amelynek alelnökévé választották 1982-ben. Ezt a tisztet 10 évig töltötte be.

Az Országos Erdészeti Egyesület munkájában 1974 óta vett részt. 1990-1994 között választmányi tag, valamint az Erdészeti Lapok szerkesztőbizottságának tagja, 2010–2018 között az Egyesület Soproni Helyi Csoportjának elnöke volt. 2013–tól haláláig az OEE Erdészcsillag Alapítványának kuratóriumi tagja - lelkiismeretes munkájával hozzájárult a tehetséges, magyar erdész hagyományokat ápoló, kiváló eredményeket felmutató erdész diákok tanulmányainak támogatásához.

Munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el. Sopron Megyei Jogú Város, Ászár és Sarród községek díszpolgárukká választották. A teljesség igénye nélkül: 2000-ben Pro Silva Hungariae díjat, 2003-ban Pro Natura díjat és 2007-ben Vásárhelyi Pál díjat kapott. Szakmai elismerései sorát gyarapítja a Magyar Madártani Egyesülettől átvett „Chernel István” emlékérem és az Országos Erdészeti egyesület által odaítélt „Bedő Albert” díj. Ausztria megtisztelte 1994-ben „Az Osztrák Köztársaságért Arany Érdeméremmel. Itthon 2004-ben a Magyar Köztársaság Elnöke adta át a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje – kitüntetést Kárpáti Lászlónak.

Sírhelye: Dr. Kárpáti Lászlót 2021. július 13-án helyezték örök nyugalomra Sarród község temetőjében.