"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Keresztesi Béla

Keresztesi Béla
(Kiskunfélegyháza, 1922. január 3. – Budapest, 2001. január 15.)

 

Bedő-díjas erdőmérnök, az Országos Erdészeti Egyesület lapjának Az Erdőnek 25 éven át szerkesztője, az Erdészeti Tudományos Intézet főigazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.

 

Rövid életrajz:

Keresztesi BélaErdőmérnöki oklevelét 1944-ben szerezte meg a budapesti műegyetem soproni bánya-, kohó- és erdőmérnöki karán. 1946-tól 1949-ig a miskolci erdőgazdaság erdőrendezője volt, majd 1949–1950-ben az Alföld-fásítás országos felügyelőségének titkáraként tevékenykedett. 1950 és 1953 között aspiránsként dolgozott a Leningrádi Erdészeti Akadémián. Hazatérését követően, 1953-ban az Országos Erdészeti Főigazgatóság főigazgató-helyettesévé nevezték ki, ahol fő feladata az erdőgazdálkodás és faipar fejlesztését célzó országos program kidolgozása és megvalósítása volt. 1960 és 1987 között az Erdészeti Tudományos Intézet munkáját irányította, mint főigazgató. Ezt követően 1995-ös nyugdíjazásáig kutatóprofesszorként dolgozott tovább az intézetben. Elméleti és gyakorlati erdészeti érdeklődése homlokterében az általános erdőművelési kérdéseken túl az akácfanemesítés és ‑termesztés, az akácméztermelés, az akácerdők nevelési és felújítási problémái álltak. Nevéhez fűződik nyolc jó faminőségű, egyszersmind a méhészet szolgálatába is állítható akácfajta kinemesítése és a hazai erdőművelésbe való bevonása. Az erdőgazdálkodás fejlesztésére törekedve behatóan foglalkozott az erdővagyon gépesített, többcélú gazdasági hasznosításának lehetőségeivel, a jóléti erdőgazdálkodással, az erdőesztétikával és a parkerdő-gazdálkodással is. Az Erdészeti Tudományos Intézet vezetőjeként megszervezte a nagytáji kutatóállomásokat, s a kutatóintézetet a nemzetközi erdészettudományi intézményhálózat és együttműködési programok aktív résztvevőjévé tette. Mintegy tizenöt általa írt vagy szerkesztett könyv mellett több mint kétszáz szakdolgozata jelent meg.

1954 és 1979 között, negyed századig az Erdő, 1960 és 1988 között az Erdészeti Kutatások című folyóiratok felelős szerkesztője volt. Rövid ideig az Országos Erdészeti Egyesület alelnöki tisztét is betöltötte.


Sírhelye:
Keresztesi Béla sírja a Farkasréti temetőben található (7/9. parcella 1-39 sírhely).