"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Király Pál dr.


dr. Király Pál

 (Gödöllő, 1932.febr.27.–Budapest, 2018. jún. 05.)

 

Bedő díjas, okleveles erdőmérnök, az Országos Erdészeti Egyesület tiszteletbeli tagja, egykori főtitkára 1971-1985 között, korábbi alelnöke, az Erdészettörténeti Szakosztály alapító tagja, majd elnöke, szakújságíró, lapszerkesztő, a magyar erdészeti szaksajtó legtöbbet publikáló szakírója.


Rövid életrajz:

Középiskolát szülővárosában végezte a premontrei gimnáziumban. Családi és iskolai környezetének impulzusai és nem utolsósorban tíz évig tartó cserkészéletének élményei terelték Sopron felé a pályaválasztáskor, ahol 1954-ben szerezte meg erdőmérnöki oklevelét. Szakmai pályafutását 1955-ben kezdte el a volt Börzsönyi Áll. Erdőgazdaság Bernecebaráti Erdészeténél, ahol erdőművelési előadó és erdészetvezető-helyettes, majd erdészetvezető, azután az észak-börzsönyi erdők erdőgazdasági felügyelője és vasút-üzemvezető is volt. 1965-ben a vállalat váci központjában gazdálkodási osztályvezetővé, majd igazgatóhelyettes főmérnökké nevezték ki. Ezzel párhuzamosan közgazdasági tanulmányokat is folytatott. Ezt követően 1970-től, Budapesten a Lapkiadó Vállalat dolgozójaként vette át az „Erdőgazdaság és Faipar” című minisztériumi havi szakfolyóirat szerkesztését, amit egészen 1994-ig, a lap megszűnéséig végzett. Egyetemi doktori címét 1988-ban, erdészettörténeti témában védte meg Sopronban.

Király Pál 1955 januárjában lépett be az Országos Erdészeti Egyesületbe, amellyel 1958-ban került közelebbi kapcsolatba az OEE Erdei Vasutak Szakosztályának tagjaként. 1963-ban alapító tagja lett az Erdészettörténeti Szakosztálynak. Megbízást kapott az OEE 100 éves történetének megírására, ami azóta is alapműve Egyesületünk történetének. 1967-től már az OEE országos elnökségének tagja, és az Erdészettörténeti Szakosztály vezetője 1971-ig, amikor is az OEE főtitkárává választották, mely pozícióban 1985-ig dolgozott és szerteágazó feladatát társadalmi munkában látta el! Az egyesület struktúrájában és nemzetközi kapcsolataiban is virágkorát érte főtitkársága alatt. Rendkívüli munkáját az Egyesület Bedő díjjal és a legmagasabb kitüntetéssel, a tiszteletbeli tagsági cím adományozásával ismerte el és köszönte meg.

Nyugdíjasként is aktívan publikált, könyveket jelentetett meg, és 1998-tól a szakszervezet lapját, az Erdészeti és Faipari Híradót szerkesztette.

Főbb munkái: Jelentősebb írásainak a száma kb. 2000 (!), Fontosabb könyvei az OEE történetét bemutató művön kívül, „A velünk élő múlt., Erdészeti emlékhelyek Magyarországon”., más könyvekben társszerzőként működött közre („Vivát Academia", „Magyarország a XX. században", IV. kötetében az erdészet fejezet, a „Sztár-Erdő" stb.)

Emlékhelyek (kopjafa, emléktábla, síremlék):

Dr. Király Pált 2018. június 13-án helyezték örök nyugalomra a Gödöllői Városi Temetőben.