"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Kutasy Viktor

Kutasy Viktor

(Köpcsény, 1901.okt.16. – Gödöllő, 1974. dec. 31.)


Okleveles erdőmérnök, osztályvezető, igazgatóhelyettes főmérnök, az Erdőgazdasági Tervező Iroda egykori igazgatója, az Országos Erdészeti Egyesület főtitkára 1952-57 között

Rövid életrajz:


Kutasy ViktorKözépiskoláit jórészt Balassagyarmaton végezte. A soproni Erdőmérnöki Főiskolán erdőmérnöki oklevelét 1926-ban szerezte meg. Első munkahelye a Főiskola Építéstani Tanszéke volt. 1938-ban a Miskolci Állami Erdőigazgatósághoz került műszaki előadónak, 1939-ben pedig az ungvári Állami Erdőigazgatósághoz a műszaki osztály vezetőjének. Egyúttal a Földművelésügyi Minisztérium vasútépítési kirendeltsége ungvári vasútépítő csoportjának is a vezetője volt. 1945-ben előadóként a Budapesti Erdőgazdasághoz került. 1948-ban lett a Földművelésügyi Minisztérium erdészeti főosztályának előadója. 1949-től az Alföldfásítás és a Közérdekű Erdőtelepítések Országos Felügyelőségének osztályvezetője és egyben ügyvezetője volt. 1953-ban kinevezték az akkor létesített Erdőgazdasági Tervező Iroda igazgatójává. Innen 1954-ben az Országos Erdészeti Főigazgatóságra került, először az Erdészeti Osztályra, majd a Műszaki és Beruházási Főosztály élére. 1955-ben már ismét az ERDŐTERV-nél dolgozik, 1957-ig igazgatóhelyettes főmérnök beosztásban, 1959-ben pedig igazgatóként. Ebben az évben nevezték ki a Veszprém székhellyel működő Balatonfelvidéki Állami  Erdőgazdaság igazgatóhelyettes főmérnökévé és innen ment nyugdíjba 1961-ben. Tagja és titkára volt a Magyar Tudományos Akadémia erdészeti állandó bizottságának, s tagja volt az Erdőgazdasági Tanácsnak.
Tevékeny szerepet vállalt az Országos Erdészeti Egyesületben is. 1952-ben főtitkárrá választották s politikai szempontból nehéz időszakban, 1957 őszéig látta el ezt a tisztséget. Irányítása alatt az Egyesület erőteljesen fejlődött mind létszámban, mind szervezetileg, mind a munka tartalmában. Előszeretettel foglalkozott az ifjúsággal, annak a szakmai közéletbe történő bevonásával, ezért létrehozta az Egyesületben a fiatal erdőmérnökök intéző bizottságát.

Emlékhelyek (kopjafa, emléktábla, síremlék):


Kutasy Viktor sírja a Gödöllői Városi Köztemetőben, a Katolikus, B parcellában a 3011. sírszámon található. 2100 Gödöllő, Dózsa György út. 35.