"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Madas András, dr.

Dr. Madas András  

(Újszentes, 1917. júl. 19. – Budapest, 2009. jún. 30.)

Vasokleveles, Bedő-díjas erdőmérnök, okleveles agrármérnök, az MTA doktora, címzetes egyetemi tanár, miniszterhelyettes, a Széchenyi-díj kitüntetettje, az Országos Erdészeti Egyesület elnöke 1956-1979 között, az Egyesület tiszteletbeli tagja, örökös tiszteletbeli elnöke.

Rövid életrajz:

Az agrártudományi egyetemen szerzett mezőgazdasági mérnöki oklevelet, majd 1940-ben, a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem soproni Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Karán erdőmérnöki oklevelet. Ezt követően az  Út- és Vasútépítési Tanszék tanársegéde, majd Kárpátalján a bustyaházai erdőigazgatóság építésvezetőségének beosztott mérnöke és a szinevéri erdőhivatal vezetője volt. 1944-ben szovjet hadifogságba esett, 1947-ben hazatért, a Magyar Állami Erdőgazdaság (MÁLLERD) Központi Igazgatóság Műszaki Főosztálya beosztott mérnöke lett, majd a Zalaegerszegi Állami Erdőigazgatóság műszaki osztályvezetője. 1948-től a MÁLLERD Központi Igazgatóság műszaki főosztály vezetője. 1949-ben kinevezték az Országos Tervhivatalhoz, az Erdészeti Osztály alapító vezetője 1952-ig, majd a Mezőgazdasági Főosztály helyettes vezetője 1953-1961-ben, főosztályvezető 1961 és 1972 között; mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszterhelyettesként 1972-től 1975-ig dolgozott.  1954-től az Európai Gazdasági Bizottság Fabizottságának tagja, alelnöke 1969-1974-ben, elnöke 1974-1976-ban volt, a magyar delegáció vezetője 1954 és 1976 között. Az ENSZ Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Szervezete (FAO) tagja és a magyar delegáció helyettes vezetője 1967-től. Nevéhez fűződik az 1972. évi VII. Erdészeti Világkongresszuson (Buenos Aires) az erdők hármas funkciójának megfogalmazása és világrangra emelése. A mezőgazdasági (erdészeti) tudományok kandidátusa 1961-ben, doktora 1971-ben lett. Életművéért 1998-ban megkapta a Széchenyi-díjat.

1940-től, 69 (!) éven keresztül volt tagja az Országos Erdészeti Egyesületnek, 1956-1979 között, 23 évig az OEE elnöke. Elnöksége alatt kiépültek az Egyesület központi szakosztályai, szakbizottságai és területi szervezetei. A taglétszám 5000 fő fölé emelkedett. A szakma kollegiális közösséggé, igazi erdésztársadalommá kovácsolódott. Az OEE mind belföldi, mind külföldi kapcsolatai kibővültek. Az Egyesület felvirágoztatásáért 1980-ban Bedő Albert emlékéremmel tüntették ki. 1985-től tiszteletbeli tagja az Egyesületnek, eddig egyedüliként megkapta a Tiszteletbeli Örökös Elnök címet.

Főbb munkái: A világ fafogyasztása, trendek és prognózisok (1974), Erdészeti politika (1978), Ésszerű környezetgazdálkodás a mezőgazdaságban (1985), Erdészeti politika a piacgazdaság viszonyai között (1999).

Emlékhelyek (kopjafa, emléktábla, síremlék):

Dr. Madas András sírja a soproni Evangélikus Temetőben található.

9400 Sopron, Margitbányai u. 24. GPS koordináták: X 16.606 Y 47.684