"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Madas László

Madas László

(Sopron, 1920. július 26. – Visegrád, 2009. december 25.)

Vasdiplomás, Európa-díjas, Bedő Albert-díjas erdőmérnök, a Műszaki tudomány doktora,  a Pilisi Állami Parkerdőgazdaság  volt igazgatója, az Országos Erdészeti Egyesület Tiszteletbeli Tagja, a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztjének birtokosa, Visegrád díszpolgára.


Rövid életrajz:

Madas LászlóSopronban született a Muck erdészdinasztia harmadik generációs sarjaként. Erdőmérnöki diplomáját 1942-ben szerezte meg a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem soproni Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki karán. 1943-ban besorozták, majd 3 és fél év orosz hadifogság után 1949-ben tért haza. Ezt követően számos államerdészeti beosztást töltött be, mígnem 1954-ben a Visegrádi Erdészet erdészetvezetője lett. 1969. január 1-jén a Pilisi Állami Parkerdőgazdaság létrejöttekor őt választották meg igazgatónak.  Irányításával, széleskörű összefogással megalkották a Pilisi Táj Fejlesztési Programot, ami a tömegturizmus kezelését a környezetvédelmi érdekek figyelembevételével valósította meg.

Vezetése alatt 1978-ban az Országos Természetvédelmi Hivatal tájvédelmi  körzetté nyilvánította a Pilisi Állami Parkerdőt. 1981-ben pedig a Pilis az UNESCO  "Az ember és a bioszféra" programjának részévé vált és a világ 240 bioszféra rezervátumának egyikévé deklarálták.  Madas Lászlónak köszönhető, hogy a Biolley-féle szálalás magyar kísérleti eredményei közvetlenül  tanulmányozhatók Visegrádon.  1973-ban munkásságára felfigyel az Európa-díjat odaítélő Goethe Alapítvány is. Az igazgatói posztot 1969-83-ig töltötte be, ezt követően nyugállományba vonult.

A Magyar Köztársaság Elnöke a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje  kitüntetést adományozta neki a hatékony erdőgazdálkodás megvalósítása érdekében hat évtizeden át végzett fáradhatatlan munkássága elismeréseként. Madas László kiemelkedő atléta is volt, magyar magasugró bajnok.

Rendkívül sokat tett az Országos Erdészeti Egyesületért is, amiért 2001–ben az Egyesület tiszteletbeli tagjává választották. Életútjáról bővebben az alábbi linkre kattintva olvashatnak:

Madas László életútja

Emlékhelyek (kopjafa, emléktábla, síremlék):

Madas Lászlónak emlékkövet állítottak a Visegrád melletti Erdőanya-bükkösben.

Madas László sírja a visegrádi temetőben található, 2025 Visegrád, Temető sor.