"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Majer Antal Dr.

Dr. Majer Antal
(Nagybánya, 1920. jan. 3. – Szombathely, 1995. dec. 29.)

 

Bedő-díjas erdőmérnök, tanszékvezető egyetemi tanár, az erdőművelés kiemelkedő professzora, az Erdészeti és Faipari Egyetem volt rektor-helyettese, díszdoktora, elnyerte a Munka Érdemrend arany fokozatát.

Rövid életrajz:
Majer AntalErdőmérnöki diplomáját 1944-ben szerezte meg Sopronban, jeles minősítéssel.  Gyakorlati munkáját 1944-ben a Veszprémi Erdőhivatalnál kezdte, mint segéd-erdőmérnök. 1945-ben a Szentgáli Erdőgondnokság vezetője, 1946-47-ben üzemvezető a Franciavágási Fűrész- és Vasútüzemnél. 1948-50 között az Ugodi Erdőgondnokság vezetője, majd 1953-ig az Ugodi Erdőgazdaság igazgatóhelyettes-főmérnöke volt. 1953-ban került az Erdészeti Tudományos Intézethez, ahol 1957-61. között az erdőművelési osztályt vezette.
1961-ben az Alma Mater hívó szavának engedelmeskedve visszatért Sopronba. 1985-ig, nyugállományba vonulásáig az Erdőműveléstani Tanszéken dolgozott, mint tanszékvezető egyetemi tanár (1962-65. között rektorhelyettesi teendőket is ellátott.)
Már gyakorló erdőmérnök korában elkezdte erdőművelési kutatásait a Magyar Tudományos Akadémia ösztöndíjával. 1960-ban kandidátusi, 1974-ben akadémiai doktori fokozatot szerzett. 1988-ban az Erdészeti és Faipari Egyetem díszdoktorává avatta. Főbb kitüntetései: „Erdőgazdaság kiváló dolgozója” (1957), „Vadas Jenő Emlékérem” (1968), „Bedő Albert Díj” (1973), „MTESZ Díj” (1977), „Pro Natura Díj” (1978), „Eötvös Díj” (1982), „Pro Urbe Sopron emlékérem” (1983), „Munka Érdemrend arany fokozata” (1984), „Ember az erdőért emlékplakett” (1993), „Pro Silva Hungariae” (1994).
 Szinte nincs olyan területe az erdőművelés tudományának, amelyben maradandót ne alkotott volna.

Főbb művei:


Kilenc önálló könyv, 18 könyvrészlet és 312 tanulmány jelent meg neve alatt. Legismertebb könyvei „Magyarország erdőtársulásai” (1968), „A Bakony tiszafása” (1981), „Fenyves a Bakonyalján” (1988) – az Akadémiai Kiadó gondozásában jelentek meg. További 3 ismert szakkönyve a magyarországi viszonyokra sajátosan kialakított erdőtipológiával foglalkozik, amelyre, mint alapokra épültek a táji erdőművelési irányelvek és gyakorlati alkalmazásuk. Az erdő esztétikájával foglalkozó művei közül az utolsót, „Az erdő poézise” c. verskötetet 1994-ben adta ki az Országos Erdészeti Egyesület. Tíz egyetemi, illetve szakmérnöki jegyzete ma is alapvető és nélkülözhetetlen oktatási eszköz az erdőmérnök-képzésben.
A Bakonyban, Sopron környékén és országszerte kialakított és felújított (Roth Gyula által létesített) kísérleti területein az erdei ökoszisztémák, az erdők természetes felújítása, az erdőnevelés és a faállomány-átalakítás vizsgálatával foglalkozott.


Emlékhelyek (kopjafa, emléktábla, síremlék):


Majer Antal sírja Szombathelyen, a Jáki úti temetőben található. A Nyugat-magyarországi Egyetem botanikus kertjében mellszobra őrzi emlékét.