"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Riedl Gyula

Riedl Gyula  

(Maklár, 1914. okt. 10. – Budapest, 2005. aug. 1.)

 

Vasdiplomás, Bedő-díjas erdőmérnök, vezérigazgató-helyettes, főosztályvezető-helyettes, igazgatóhelyettes főmérnök, az Országos Erdészeti Egyesület titkára, az OEE Könyvtárának őre, az Egyesület tiszteletbeli tagja.  

Rövid életrajz:


Riedl GyulaAz esztergomi bencés gimnáziumban érettségizett 1932-ben. 1939 májusában a család tizenhatodik(!) erdésztagjaként vette át erdőmérnöki oklevelét. Munkáját a Latorica részvénytársaságnál kezdte; Szolyván lett az erdőgondnokság ideiglenes vezetője. Innen Bustyaházára került, ahol helyettesítette a szinevéri, majd buszturai erdőhivatal vezetőjét, majd 1941-ben kinevezték a Királymező-felső Erdőhivatal vezetőjévé. Csak 1944. októberében, az utolsó szerelvénnyel hagyta el szeretett állomáshelyét. A II. világháború után Győrbe az ottani állami erdőigazgatósághoz került igazgatási osztályvezetőnek, majd 1948-tól vezérigazgató-helyettesként dolgozott. 1951-től az Erdőközpontban volt termelési osztályvezető. Az átszervezések során előbb az Állami Mező- és Erdőgazdaságok Minisztériumában, illetőleg az Állami Gazdaságok és Erdők Minisztériumában osztályvezető az Országos Erdészeti Főigazgatóság szervezetében, az Állami Erdőgazdaságok Dunántúli Igazgatóságának helyettes vezetője, végül az Országos Erdészeti Főigazgatóság belső átszervezésével az Erdőgazdasági Főosztály vezető helyettese lett, és tagja az Erdőgazdasági Tanácsnak. 1957-ben – büntetésül a forradalmi munkástanácsi részvétele miatt – az Erdészeti és Faipari Tervező Irodához került, ahol igazgatóhelyettes főmérnökként dolgozott 1976 decemberéig, nyugállományba vonulásáig.
Már fiatal korától erősen kötődött az Országos Erdészeti Egyesülethez és ez végigkísérte egész életét. 1940-ben lett az Egyesület tagja, oklevelét Waldbott Kelemen bárótól, az OEE akkori elnökétől vette át. Azonnal megalapította 110 fővel a Győri Helyi Csoportot, amelynek 1951-ig titkára volt. Fáradhatatlanul dolgozott a tagság bővítésén, az Egyesület élet fellendítésén, a hagyományok őrzésének ügyén. 1954-ben elnökségi taggá választották. 1974-ben lett az Egyesület titkára, ahol tevékenységének köszönhetően restaurálták Bedő Albert, Divald Adolf és Wagner Károly életnagyságú portréját. 1961 óta az Egyesület tiszteletbeli tagja. Elévülhetetlen érdemeket szerzett az Egyesület könyvtárának megőrzésében, állományának megmentésében, feltárásában és gyarapításában. 91 éves korában bekövetkezett haláláig az Egyesület Könyvtárának őreként dolgozott.


Emlékhelyek (kopjafa, emléktábla, síremlék):

Riedl Gyula emlékplakett születésének 90. évfordulójára (OEE Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár)
A Riedl család urnasírja az Óbudai temetőben található (18 parcella-31-49), 1037 Budapest, Bécsi út 365-371.