"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Roller Kálmán Dr.

Roller Kálmán Dr.
(Borsodnádasd, 1913. – Ontario, 2004. jan. 4.)

 

Erdőmérnök, a Erdészeti Tudományos Intézet igazgatója, az Erdőmérnöki Főiskola igazgatója, a Vancouveri Egyetem dékánja, a Manitobai Egyetem tiszteletbeli kutató professzora , a British Columbiai Egyetem díszdoktora, a Nyugat- magyarországi Egyetem díszpolgára, a Soproni Divízió vezetője.

Rövid életrajz:

Roller KálmánErdőmérnöki oklevelét 1937-ben szerezte meg, majd Miskolcon kapott alföldfásítói megbízatást. Tiszapalkonyán kezdte tevékenységét, majd a Nyírségben folytatta. A háború után Heves megyében volt erdőgondnok. 1949-ben felkérték az erdészeti kutatás ujjászervezésére. Megalapították az Erdészeti Tudományos Intézet budapesti központját, amelynek igazgatója lett. 1951-ben kinevezték az Agrártudományi Egyetem Erdőmérnöki Kara Erdőtelepítési és Fásítási Tanszékének vezetőjévé.
Az Erdőmérnöki Főiskola igazgatójává 1954-ben nevezték ki. Nevéhez fűződik a főiskola oktatásának megreformálása, a tíz féléves tanulmányi idő bevezetése.
Az 1956-os forradalom leverése után az Ausztriába menekült oktatók egy része és az erdőmérnök hallgatók többsége, az ő vezetésével Kanadába vándorolt ki, ahol erdőmérnöki tanulmányaikat magyar nyelven folytatták, illetve fejezték be. Közbenjárására ugyanis a kanadai kormány mintegy 200 erdőmérnök hallgatóval és számos oktatótársával, azok hozzátartozóival együtt befogadta és Vancouverben lehetővé tette számukra, hogy a selmeci hagyományok szellemében, magyar divíziót alkotva tanulhassanak. 1961-ig a vancouveri University of British Columbia Magyar Divíziójának dékánjaként munkálkodott. 1963-ban Winnipegben kutatói állást vállalt a Kanadai Erdészeti Szolgálatnál. Kutatómunkája a genetika területén nemzetközileg elismert. A manitobai egyetem tiszteletbeli kutatóprofesszorának választotta. Az Egyesült Államok Nemzeti Tudományos Alapítványa a botanikai rendszertan és az Abies genus szakértőjeként ismerte el.
1970-ben áthelyezték Fredericktonba, Kelet-Kanadába, ahol kutatómunkáját az erdőtelepítés területén folytatta. 1978-ban ment nyugdíjba. 1983-ban tagja lett a North American Poplar Council-nak. A British Columbiai Erdészeti Egyesület tiszteletbeli tagjának választotta. Tudományos munkásságát nyugdíjazása után is folytatta. Konzultációs irodát nyitott, és szaktanácsadóként dolgozott. Hosszabb időt töltött el Hollandiában és Kolumbiában. E tanulmányutak eredményeképpen jelentős munkái születtek meg. Így a holland megrendelésre készített, könyv alakban megjelent, nyárfa hibridek rendszerező osztályozása és a dél-amerikai földcsuszamlásos területek stabilizációs lehetőségeinek vizsgálata.
Torontóban élete végéig aktívan részt vett a helyi soproni csoport életében. Széleskörű levelezésben állt mintegy száz közéleti személyiséggel, szakemberrel és sok volt soproni diákjával. 1998-ban az Erdészeti Tudományos Intézet Vadas Jenő Emlékéremmel tüntette ki. A Magyar Köztársaság elnöke 2002-ben a "kanadai magyarság érdekében, a magyar mérnökök szakmai hírnevének öregbítésében végzett tevékenysége elismeréseként'' a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét adományozta neki. A British Columbia Egyetemen "az erdészeti tudományok és egyetemi oktatás területén elért kimagasló eredményeiért" díszdoktorrá avatták. A Nyugat-magyarországi Egyetemtől 2003 decemberében díszpolgári kitüntetést kapott, amit örömmel nyugtázott, de személyesen már nem vehette át. Emlékezetére a Nyugat-magyarországi Egyetem ösztöndíjat alapított.

Főbb művei:

Összesen több mint száz tanulmányt, cikket és három angol nyelvű szakkönyvet írt. A Soproni Divízió történetét angol és magyar nyelvű könyvekben írta meg. (Sopron Chronicles és Mi is voltunk egyszer az Akadémián).

Emlékhelyek (kopjafa, emléktábla, síremlék):

Roller Kálmán sírhelye Kanadában található.