"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Solymos Rezső dr.

Dr. Solymos Rezső

(Bejcgyertyános, 1929. jún.12.– Budapest, 2019. okt. 27.):

Széchenyi díjas, Bedő díjas okleveles erdőmérnök, tudományos kutató, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Az Országos Erdészeti Egyesület elnökségi tagja, Az Erdő c. lap főszerkesztője, az erdő- és fagazdálkodás neves kutatója.

Rövid életrajz:

Dr. Solymos Rezső1947-ben érettségizett, majd felvették az Erdészeti és Faipari Egyetemre, ahol 1951-ben szerzett erdőmérnöki diplomát. Ezt követően a Szombathelyi Erdőgazdasághoz került, ahol először üzemegység-vezető, később építésvezető, majd 1961-ig erdőművelési csoportvezető volt. Ekkor az Erdészeti Tudományos Intézet főosztályvezetőjévé nevezték ki. Itt alapozta meg tudományos munkásságát, amit az erdő- és fagazdálkodás témakörében fejtett ki. Feladata volt az erdőnevelési és fatermesztéstani témák kutatása, irá­nyítása, szervezése. Munkája eredménye­ként kiépült az erdőnevelési és fater­mesztési kutatások területének országos hálózata, amelyet nemzetközileg is egyedülálló kísérleti bázisként értékelnek. 1983-ban a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Erdészeti és Faipari Hivatalának főosztályvezetőjévé nevezték ki, később a hivatal helyettes vezetője lett. 1990-ben nyugdíjazták, illetve kutatóprofesszori megbízást kapott az Erdészeti Tudományos Intézetben. 1992 és 1998 között a Szombathelyi Erdészeti Rt. igazgatóságának elnöke volt. 1983-ban címzetes egyetemi tanár kinevezést kapott az Erdészeti és Faipari Egyetemre, ahol erdőgazdaságtant oktatott. 1991-től különböző, az OTKA által vezetett kutatások témavezetője. Hosszú időn keresztül az Acta Silvatica és az Erdészeti Kutatások szerkesztőbizottságait vezette.

1964-ben védte meg a mezőgazdasági tudományok kandidátusi, 1974-ben akadémiai doktori értekezését. Az Erdészeti Bizottság és az MTA Veszprémi Területi Bizottsága tagja lett. 1994-ben a Magyar Tudományos Akadémia közgyűlési képviselőjévé, 1998-ban levelező, 2004-ben pedig rendes tagjává választották. 1998 és 2002 között az Agrártudományi Osztály helyettes elnöke volt. Később bekerült az MTA Felügyelőbizottságába és a Doktori Tanácsba is. A Szent István Akadémia is felvette tagjai sorába.

Az Országos Erdészeti Egyesületnek 1951-től volt tagja. Az Erdő című lapnak tíz évig volt főszerkesztője1979-től 1989-ig. Az Erdőművelési Szakosztályt elnökként több cikluson át vezette nagy sikerrel 1972 és 1980 között. Az Országos Erdészeti Egyesület elnökségi tagja volt 1974-től kezdődően. Munkásságát, egyesületi tevékenységét 1986-ban Bedő díjjal ismerték el.

Főbb munkái: Rendkívül kiterjedt könyvírói, publikációs, előadói tevékenységet fejtett ki hazai és külföldi szaklapokban, fórumokon. Összesen 575 publikációja jelent meg.

Fontosabb elismerései: Széchenyi díj, Bedő díj, Munka Érdemrend arany fokozata, a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje.

Dr. Solymos Rezső búcsúztatására 2019. november 9-én, 11 órakor Budapesten a Magyar Szentek Templomában (XI. kerület Magyar Tudósok körútja) került sor.