"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Szepesi László Dr.

Dr. Szepesi László  
(Olaszliszka, 1930. május 12. – Budapest, 1994. május 26.)

Erdőmérnök, c. egyetemi tanár, a mezőgazdasági (erdészeti) tudományok doktora, főigazgató-helyettes, az Országos Erdészeti Egyesület Erdészeti Gépesítési Szakosztályának alapítója, egykori elnöke, az Országos Erdészeti Egyesület Elismerő Oklevelének kitüntetettje.

Rövid életrajz:

Szepesi László1953-ban erdőmérnöki oklevelet szerzett a szentpétervári (akkor leningrádi) Kirov Erdőműszaki Akadémián. 1960-ban a „tudomány kandidátusa”, 1972-ben a „tudomány doktora”. Az egyetem elvégzése után a Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti Osztályán, majd az Országos Erdészeti Főigazgatóságon dolgozott mérnökként, később csoportvezető főmérnökként. 1956. júliusában helyezték az Erdészeti Tudományos Intézetbe. Itt tudományos munkatárs, majd 1957. decemberétől igazgatóhelyettes, később főigazgató-helyettes, 1965-től ezen felül osztályvezető is, 1987. végéig. 1988-tól nyugdíjazásáig (1990. május 15-ig) tudományos tanácsadói beosztásban dolgozik. Az Erdészeti Tudományos Intézetben először a motorfűrészek fejlesztésével, később a közelítés és a kiszállítás, majd a rakodás és a telepi munkák gépesítésének fejlesztésével foglalkozott elsősorban, de tevékenységével az erdészeti gépesítés egészét átfogta. Kifejlesztette az erdőgazdasági gépek vizsgálatának módszereit, és közreműködésével, illetve irányításával kb. 500 hazai és külföldi erdőgazdasági gép funkcionális vizsgálatát végezték el. 1967-től címzetes egyetemi docens, 1977-től címzetes egyetemi tanár a soproni Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Karának Erdészeti Géptani Tanszékén. 1958-1980 között tagja volt a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Erdészeti Bizottságának, 1967-1976 között ezen bizottság titkára. 1980-1990 között a MTA Agrár-műszaki Bizottságának tagja. 1953. óta volt tagja az Országos Erdészeti Egyesületnek. Alapítója, és 7 éven át vezetője volt az OEE Erdészeti Gépesítési Szakosztálynak. 1974-től 4 éven át tagja az OEE választmányának. 1960-1969, majd 1980-1988 között „Az Erdő” c. szaklap szerkesztőbizottságának tagja. Két szakkönyvet írt önállóan és mintegy 10 más könyvben volt társszerző. Több, mint 200 publikációja jelent meg, közülük kb. 20 idegen nyelven. Tevékenységét számos kitüntetéssel – Erdőgazdaság Kiváló Dolgozója, Munka Érdemrend ezüst és arany fokozata, Eötvös Lóránt díj, Erdészeti és Faipari Egyetem tiszteletbeli doktora – ismerték el.

Főbb munkái:

A motorfűrész. Mezőgazdasági Könyvkiadó, Budapest, 1963.; Erdőgazdasági gépek jellemzői és használata. Mezőgazdasági Könyvkiadó, Budapest, 1966.; Az erdőgazdasági hulladékok hasznosításának tapasztalatai Magyarországon. Nemzetközi Mezőgazdasági Szemle, 1985. 4:119.; A gépesítési kutatás eredményei és feladatai az Erdészeti Tudományos Intézetben. Járművek, Mezőgazdasági Gépek, 1985. 6:212-214.; A műszaki fejlesztés lehetőségei, különös tekintettel az intenzív erdőművelésre. Az Erdő, 1986. 2:64-66.; A fakitermelés gépesítésének helyzete és fejlesztése. Az Erdő, 1987. 4:148-150.

Fénykép, festmény, szoborábrázolás:

Nevét viseli a piliscsabai mezőgazdasági és erdészeti szakiskola (2081 Piliscsaba, József Attila u. 2.), a következő formában: „VM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskola, Kollégium és VM Gyakorlóiskola”.

Emlékhelyek (kopjafa, emléktábla, síremlék):

Szepesi Lászlót eltemették az Óbudai temetőben, majd hamvait árhelyezték a Batthyány téri Szent Anna templom urnatemetőjébe.