"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Sziklai Oszkár Dr.

Sziklai Oszkár Dr.  
(Répáshuta 1924.– Sopron, 1998. szept. 18.)

 

Erdőmérnök, a Vancouveri egyetem emeritus professzora,  az ottani Erdészettudományi Intézet vezetője, a Soproni Egyetem díszdoktora, az Országos Erdészeti Egyesület Tiszteletbeli tagja, a Soproni Divízió legendás tagja.

Rövid életrajz:

Sziklai OszkárRépáshután született több generációs erdész családból. Sopronban 1946-ban szerzett erdőmérnöki oklevelet. Pályafutását a legendás Roth Gyula professzor mellett kezdte. 1947-től két évet a szanyi erdőgondnokságon és ugyanennyi időt az ERTI Budakeszi Kísérleti Telepén dolgozott. 1951-től nevezték ki az Egyetem Erdőtelepítési Tanszékére adjunktusnak. 1956-ban a tragikus soproni egyetemi exodus részeseként távozott Ausztriába, illetve Kanadába, a Brit-Columbiai Egyetemre, az ott megalakult önálló Soproni Karra. Nevéhez fűződik az ott megszervezett erdészeti genetikai oktatás. Emellett erdőtelepítést és maggazdálkodást is tanított. 1959-ben a magyar kar megszűnt. Sziklai Oszkárt a vancouveri egyetem saját állományába vette át. Egyetemi tanárként 1971-től 1990-ben bekövetkezett nyugdíjba vonulásáig meghatározó egyénisége maradt nemcsak a Karnak, hanem az egyetemi közéletnek is. 1982-85 között az Erdészettudományi Intézet vezetői teendőit is ellátta.
Évtizedekig foglalkozott duglászfenyő és csavarttűjű fenyő törzsfák szelektálásával. Széleskörű érdeklődése, remek kapcsolatteremtő egyénisége a világ minden sarkában megnyitotta előtte a kapukat. Svédországban, Egyiptomban és Kínában nemzetközi nemesítési programokban tevékenykedett. Minden lehetőséget megragadott, hogy szakmai, rokoni, baráti kapcsolatait a hazaiakkal fenntartsa. Már 1961-ben létrehozott Bánó Istvánnal egy duglászfenyő származási kísérletet Szombathely-Kámonban, melyet később további telepítések követtek a Bükkben (Mályinka), a Nyírségben. Még életében a soproni Egyetemre hagyta könyveit, kéziratait. A genetikából legjobban teljesítő erdőmérnök hallgatók számára pénzjutalmat ajánlott fel. Otthona számos utazó magyarnak biztos réve volt. Az Országos Erdészeti Egyesület 1996-ban Tiszteletbeli tagjává választotta.

Gazdag életpályája ott ért hirtelen véget, ahol kezdetét vette: a soproni Alma Mater falai között. Végső nyughelyét azonban választott hazájában, a Csendes-óceán partján találta meg.

Főbb művei:

Kiemelkedő kutatói munkásságát mintegy 30, Amerikában megjelent tanulmányban foglalta össze. Többségük a duglászfenyő genetikájával és nemesítésével foglalkozik. A magyar olvasó számára Tompa Károllyal közösen írt “Erdészeti növénynemesítés” c. könyvével alkotott maradandót. Ez a mű a mai napig egyetemi kézikönyvként használatos.

Emlékhelyek (kopjafa, emléktábla, síremlék):

Dr. Sziklai Oszkár végső nyughelye Vancouverben (Kanada) található.