"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Szodfridt István Dr.

Dr. Szodfridt István  
(Győr, 1930. november 7. – Sopron, 2011. május 13.)

Bedő-díjas okleveles erdőmérnök, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, professor emeritus, a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje birtokosa, az OEE Tiszteletbeli tagja.

Rövid életrajz:

Dr. Szodfirdt IstvánGyőrben született 1930. november 7-én. Erdőmérnöki oklevelét 1953-ban kitűnő eredménnyel szerezte meg. Öt évig a Keszthelyi Állami Erdőgazdaságnál, majd 25 éven keresztül az Erdészeti Tudományos Intézetben dolgozott. 1965-ban megbízták a kecskeméti Duna-Tisza közi Kísérleti Állomás megszervezésével és vezetésével. Ezt a feladatot közel két évtizeden át látta el. Kezdeményezője volt a magyarországi táji erdőművelési irányelvek erdő- és termőhely-tipológiai alapelveken való kidolgozásának. Ehhez nagyban felhasználta az Őrségben és a Vend-vidéken végzett vegetációtérképezési tapasztalatait. Nagyban hozzájárult az alföldi erdők termőhelyeinek jobb megismeréséhez, osztályozásához és az alföldi erdőgazdálkodás fejlesztéséhez. Nemesnyár nevelési vizsgálataiból gyűjtött anyaggal doktorált és szerzett kandidátusi fokozatot.
 Az erdészek, a botanikusok és a természetvédők közötti szakmai párbeszéd egyik fő támogatója volt.
 1983-ban az Erdészeti és Faipari Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára lett. A gyakorlatban és tudományos munkássága során szerzett korszerű ismereteit több száz erdőmérnök-hallgatónak adta át az erdészeti meteorológia és a termőhelyismeret-tan tárgykörében. Botanikai, erdőtipológiai, termőhelyi, nyártermesztési, természet-védelmi és génmegőrzési kutatásokban ért el nemzetközileg is elismert eredményeket. Tudományos publikációinak száma, melyek egy része az általa annyira kedvelt Kecskeméthez, a Kiskunsághoz kötődik, meghaladja a kétszázötvenet, valamint több könyv és jegyzet szerzője. Összefoglaló műként jelentette meg az „Erdészeti Termőhelyismeret-tan” című könyvet, ami a mai napig egyetemi tankönyvként szolgál.
Az Országos Erdészeti Egyesületben is munkát vállalt különböző területeken. 1986-tól három cikluson keresztül volt a Soproni Helyi Csoport elnöke. 1994-ben Bedő Albert Emlékérmet kapott, 2006-ban pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztje kitüntetésben részesült. Az OEE 2007-ben, Kecskeméten tiszteletbeli tagjává választotta.


Főbb munkái:

Erdészeti termőhelyismeret-tan,


Emlékhelyek (síremlék):

Dr. Szodfridt István sírja a Balatonszemesi temetőben (8636 Balatonszemes Kölcsey u. 16.) található.