"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Tisza Lajos, gr.

gróf Tisza Lajos
(Nagyvárad, 1832. szept. 12.–Budapest, 1898. jan. 26.)

 

Főispán, valóságos belső titkos tanácsos, császári és királyi kamarás, kormánybiztos, miniszter, az Országos Erdészeti Egyesület elnöke 1875-1898 között.

Rövid életrajz:


gróf TiszaTisza Kálmán, az egykori miniszterelnök testvéröccse. Tanulmányait előbb Debrecenben, majd Berlinben végezte. Politikai pályára 1861-ben lépett. Részt vett a kiegyezés előkészítésében. Két évvel később Bihar vármegye főispánja lett. A Fővárosi Közmunkák Tanácsának első alelnöke és vezetője. Több kormányban töltött be közlekedési miniszteri tisztséget. Az 1879-es szegedi nagy árvíz után Szeged újjáépítésének teljhatalmú királyi biztosa. Elvégzett munkájának elismeréséül 1883-ban grófi címet kapott, Szeged városa pedig díszpolgárává és parlamenti képviselőjévé választotta. A király személye körüli miniszter tisztségét 1892-94 között töltötte be. 1875 és 1898 között (haláláig) az Országos Erdészeti Egyesület elnöke volt. Már az Egyesület 1866. évi alakuló közgyűlésén az igazgató választmány tagja lett, 1868-tól alelnök, majd 1875-től az Egyesület elnöke. Az 1872-es vadászati törvény elkészítésében kulcs szerepet játszott. A képviselőház erdőügyi bizottságának elnökeként is elévülhetetlen érdemei voltak az új, 1879-es erdőtörvény létrehozásában. Elnöksége alatt épült meg 1886-ban az Országos Erdészeti Egyesület Alkotmány utcai székháza, és az Országos Erdészeti Egyesület a magyar erdészet meghatározó tényezőjévé vált.


Fénykép, festmény, szoborábrázolás:


Szegeden a Tisza Lajos körút, az Alsóvárosban utca, valamint a róla elnevezett szakközépiskola őrzi az emlékét.
Tisza Lajos szobor (Szeged, Széchenyi tér, Fadrusz János)
Tisza Lajos mellszobor (OEE Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár)
Tisza Lajos olajfestmény (OEE Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár, Stetka Gyula)

Emlékhelyek (kopjafa, emléktábla, síremlék):


Gróf Tisza Lajost Geszten, a Tisza család kriptájában temették el 1898. január 30-án. A kriptánál elhelyezett ismertető szerint maradványai ott találhatók ma is,de ez nem emgerősített tény. Jelenleg nincs olvasható feliratú márványtáblája sem, mint a Tisza család többi, ott nyugvó tagjainak.