"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Tóth János Dr.

Dr. Tóth János  
(Kaposfüred, 1929. január 24. –Nizza, 2006. december 26.)


Okleveles erdőmérnök, az erdészeti tudomány doktora, egyetemi tanár, kutató, cédrus szakértő, szakkönyvíró, a magyar-francia erdészeti kapcsolatok újjáélesztője, az OEE Tiszteletbeli tagja.

Rövid életrajz:


Dr. Tóth János1929. január 24-én született Kaposfüreden (Somogy megye), 1953-ban szerezte meg erdőmérnöki oklevelét Sopronban. Az 56-os forradalomban mutatott szerepvállalása miatt 1957.  februárjában az ország elhagyására kényszerült.
Néhány éves előtanulmány után 1960-1967 között a Szaharában működött közre kezdetben olajlelőhelyek kutatásában, majd kísérleti fásítások, klimatikus és talajtani megfigyelések, termőhelyfeltárások, ill. fafajmegválasztások munkáiban.
1967-től a Francia Erdészeti Tudományos Kutató Intézet (INRA) munkatársa, ahol az Avignon-i Kísérleti Állomáson 1968-1994 között mint csoportvezető kutató erdőmérnök dolgozott. Kutatásainak eredményeit több mint ötven tudományos közlemény foglalja össze a különböző francia, magyar és más nemzetközi lapokban. Cédrus származás-vizsgálatokat, utód-vizsgálatokat létesített. A magyar akácnemesítési és gazdálkodási eredmények franciaországi tolmácsolója. Szakmai és baráti segítségnyújtása révén az 50-es években megkezdett exóta programok új megfogalmazást, és lendületet kaptak. Eddigi kutatói munkássága összefoglalásaként jelent meg a cédrusokat feldolgozó nagy  monografikus munkája.
Tóth Jánosnak döntő szerepe volt az utóbbi négy évtized magyar-francia erdészeti szakmai és egyesületi kapcsolatok megteremtésében, kiszélesítésében. 2000-ben az OEE vándorgyűlésén résztvevő francia delegációt vezette. Még ugyanebben az évben -  előkészítő munkája nyomán - fogadta francia társegyesülete (SNICEF-CGC) az OEE négyfős delegációját. Tóth János mindkét oldali ismertségének, kapcsolatainak köszönhetően 1970-tõl több mint 50 fiatal erdőmérnök járhatott Franciaországban, ismerkedhetett meg az ottani szakmai szervezetek (gazdálkodás, oktatás, kutatás, fejlesztés, magánerdő-gazdálkodás menedzselése stb.) tevékenységével. Tóth János emberi, baráti, kollegiális segítőkészsége és kimagasló szakmai példamutatása sok magyar erdész életútjára gyakorolt pozitív hatást. Sokat tett az OEE és a francia szakmai egyesülések kapcsolatának előmozdítása terén, szélesebb értelemben a magyar-francia erdészbarátság ügyében. Megalapította az OEE Erdőművelési Szakosztály keretében működő Cédrus Bizottságot. Az Országos Erdészeti Egyesület 2006-ban Tiszteletbeli tagjává választotta.

Főbb munkái:

Az Atlasz cédrus (Cedrus atlantica) virágzásbiológiája, magtermése és természetes újulata Dél-Franciaországban (doktori disszertáció, 1978.); Cédrusmonográfia (francia, majd kivonatolt formában magyar nyelven)


Emlékhelyek (síremlék): 

Dr. Tóth János sírja a nizzai (Franciaország) temetőben található.