"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Tuzson János

Tuzson János  
(Szászcsanád, 1870. máj. 19. – Budapest, 1943. dec. 18.)

 

Magyar botanikus, paleobotanikus, a Selmecbányai Erdészeti Akadémia tanára, a Tuzson Arborétum alapítója és névadója, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, az Országos Erdészeti Egyesület igazgató választmányának tagja.

Rövid életrajz:


Tuzson JánosA kolozsvári egyetemen szerzett bölcsész doktorátus után a Selmecbányai Erdészeti Akadémia növénytan tanára, majd berlini és koppenhágai tanulmányút után a Budapesti Műegyetem magántanára lett. Emellett 1907-től éveken át szerkesztette a Növénytani Közlemények botanikai folyóiratot. 1912-ben vette át a Pázmány Péter Tudományegyetem Növényrendszertani Intézetének vezetését; egyúttal ő lett a Füvészkert igazgatója is. Kutatóként főleg a fás növények szövettanával, növényföldrajzával és ősnövénytani vizsgálatokkal foglalkozott; sokat tanulmányozta a bükkfa korhadásának folyamatát. Ő végezte el az ipolytarnóci kovásodott ősfenyő fatörzs szövettani összehasonlító vizsgálatát, és az ő meghatározása alapján nevezték el a fatörzset Pinus tarnóciensisnek. A későbbi Tuzson Arborétum alapjául szolgáló fenyvespusztai erdőbirtokot 1925-ben vásárolta meg, és ott főleg messzi országokból hozatott örökzöldeket ültetett. 1909. április 29-én a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választották.
Emellett tagja volt:
•    a Földművelési Minisztérium központi kísérletügyi bizottságának,
•    a Természettudományi Társulat választmányának,
•    az Országos Erdészeti Egyesület igazgató választmányának.


Főbb művei:


•    Anatomiai és physiologiai vizsgálatok a vörösfenyő fáján. 1899. (doktori értekezés).
•    A bükkfa korhadása és konzerválása. Budapest, 1904.
•    Anatomisched und mykologische Untersuchungen über die Zersetzung und Konservierung des Rothbuchenholzes. Berlin, 1905.
•    A növényvilág fejlődéstörténete. (Sillabus). Budapest, 1907. (Szabad Egyetem).
•    A növényország filetikai és palaeontologiai fejlődéstörténetének alapvonásai (A M. T. Akadémia III. osztályán 1909. február 15-én előterjesztett dolgozat).


Emlékhelyek (kopjafa, emléktábla, síremlék):


Az utódai által alapított Tuzson emlékplakettet rendszeresen a Nyíregyházi Főiskola ugyancsak róla elnevezett botanikus kertjében, a Tuzson János Konferencián adják át.  
Tuzson János sírja Budapesten, a Farkasréti temetőben található.