"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Erdészeti Audiovizuális Téka

A könyvtári leltározás során már eleve igyekeztünk külön gyűjteni az egyes állományrészekben fellelhető audiovizuális dokumentumokat (CD-k, DVD-k, VHS és BetaMax kazetták, régi magnófelvételek és archív 16 mm-es filmtekercsek, magnókazetták stb.)

Ezek kategorizálását elvégeztük és meglepően terjedelmes audiovizuális tékára tettünk szert, ami tudomásunk szerint országosan is egyedülálló, a hasonló jellegű, zömében erdészeti támájú gyűjtemények vonatkozásában. Összefoglalva: 651 tételt leltároztunk fel 364 leltári szám alatt (a számeltérés oka, hogy a színes dia gyűjteményeket nem leltároztuk fel darabonként, csak csomagonként, hiszen egyenként tárgyuk meghatározása megfelelő címlisták nélkül lehetetlen volt).

Új gyűjteményünket, a dokumentumok milyenségét tekintve, az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

Tételek

Tételek darabszáma

Leltári szám darabszáma

16 mm-es filmtekercs

26

26

BETACAM SP

51

51

CD

18

18

DVD

129

111

Hanganyagok

89

88

Színes diák keretben

272

4

VHS kazetta

65

65

Videókazetta (nagy alakú)

1

1

Összesen:

651

364

A leltárba vett dokumentumokat folyamatosan növekvő raktári jelzettel ellátva a külső raktár külön könyvállványán helyeztük el.

Az audiovizuális téka részletes, az egyes dokumentumok címét, témáját is rögzítő táblázatos leltárát az alábbi kapcsolóra kattintva érhet el:

Erdészeti Audiovizuális Téka

Egyben felhívjuk a tagság figyelmét a különleges képes és hangzó anyagok elérhetőségére. Ezek közül külön is érdemes kiemelni az 1950-es évek Erdészeti Híradó anyagait, vagy az Országos Erdészeti Egyesület hivatalos gyűléseinek magnótekercsen rögzített teljes hanganyagát az 1980-as évekből.