"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

OEE Balassagyarmati Helyi Csoport

Elnök: Kovács Márton

E-mail: kovacsm[kukac]ipolyerdo[pont]hu

Titkár: Varga Zoltán

E-mail:vargaz[kukac]ipolyerdo[pont]hu

Az ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET
Balassagyarmati Helyi Csoportjának
rövid története


A jelenlegi Balassagyarmati Helyi Csoport az Állami Erdőgazdaságok 1970. évi átszervezése után alakult ki a Váci Helyi Csoport és a Balassagyarmati Helyi Csoport egyesülésével.
A Balassagyarmati Helyi Csoport és a Váci Helyi Csoport szervezéséről és megalakulásának
körülményeiről semmit sem tudunk, illetve Prókay Gyula említi önéletrajzában, hogy 1954-től volt 25 éven át
először a Váci Helyi Csoport, majd az összevont Helyi Csoport titkára, tehát a Váci Helyi Csoport 1954-ben már létezett.
A helyi csoportok létének első írásos nyomát az ERDÖ c. folyóiratban 1956-ból találjuk, amelyben felsorolják
a tisztségviselőket.

Helyi Csop. megnev.            Elnök                                        Titkár                

Cserháti HCS.                Musnai Károly    195?-1968          Tálas Mihály        195?-1970
Váci HCS                      Apáti László        195?-    ?          Prókay Gyula        1954-1970    1970-től Bgy-i Hcs
Balassagyarmati              Makóy Oszkár    1968-1987         Prókay Gyula        1970-1978-ig
                                                                                     Tóth Ágoston        1979-1989-ig
                                      Tóth József        1988-1991        Zorvan Györgyné    1989-1998-ig
                                       Szabó Ferenc        1991-2002      Gyürky János        1998-2002-ig
                                     Géczy Béla        2002-2006        Korbonski Bogdánné  2002
                                      Szabó Sándor        2006


A Balassagyarmati Helyi Csoport tisztségviselői közül Prókay Gyula mellett különösen kiemelkedik Zorvan Györgyné tevékenysége, aki1970-től 1989-ig mint gazdasági felelős a gazdasági ügyek mellett folyamatosan mintegy póttitkárként a szervezés nagy részét, valamint a szükséges levelezést is intézte.

A tisztségviselők rövid élettörténete:

Musnai Károly – Erdőmérnök,1921-ben született Sófalván, Erdélyben, református lelkész családban.1949-ben szerezte meg erdőmérnöki diplomáját. Ugyancsak ebben az évben helyezkedett el a balassagyarmati erdőgondnokságon. Az első átszervezés után a Balassagyarmati Erdőgazdasághoz kerül erdőművelési előadónak, majd szakmai pályafutása nagyobb részét a gazdálkodás pénzügyi terveinek készítésével, elemzésével tölti, tervosztály vezetőjeként megy nyugdíjba. Precíz, lelkiismeretes munkaerő. Munkája során 11 Kiváló Dolgozó kitüntetést kapott, amelyből 2 országos szintű. Valószinűleg a Cserháti Helyi Csoport megalakulásától töltötte be 1968-ig az elnöki posztot.

Tálas Mihály: - Erdésztechnikus, aki érettségi után két éves szakképzésen vett részt.1947-ben pagonyvezető erdésszé nevezik ki., majd az erdőgazdaság központjában lesz csemetetermelési előadó 1970-ig.Ekkor pályaelhagyóként a Magyarnándori Áfész igazgatója lesz. A Balassagyarmati Helyi Csoport titkára a megalakulástól 1970-ig.

Apáti László – kiléte ismeretlen, a Váci Helyi Csoport elnöke volt.

Prókay Gyula: - Erdőmérnök,1918-ban született több generációs erdész családból Kisgyőrben.Diplomáját 1941-ben szerezte meg. Még ugyanezen évben elhelyezkedik, az ungvári Erdőfelügyelőségen / 220000ha, nem magyar nyelvterület /1941 októberétől 1946-ig katona és hadifogoly. 1946-ttól a Balassagyarmati Erdőigazgatóságnál a gondnokságok szervezésében vesz részt. Először itt, utóbb Vácott lett főmérnök.

Prókay Gyula ezután 1970-ig kb. 15 évig erdőművelési és szakfelügyeleti osztályvezető. Az 1970-s átszervezés után először szakfelügyeleti, utána munkaügyi osztályvezető.1954-től 1979-ig 25 éven át volt a Váci és a Balassagyarmati Helyi Csoport titkára. Összesen 45 éven át szerkesztette a Börzsönyi illetve az átszervezés után az Ipolyvidéki Erdő és Fafeldolgozó Gazdaság Üzemi lapját. Kimagasló szaktudás, magas fokú intelligencia és humán műveltség jellemezte, és tette kiválóvá.

Makóy Oszkár : - Erdőmérnök.1955-ben szerzi meg erdőmérnöki diplomáját. 1968-tól a Cserháti Állami Erdőgazdaság, majd az 1970-s átszervezés után a Börzsönnyel megnagyobbodott Ipolyvidéki Erdő és Fafeldolgozó Gazdaság igazgatója 1986-ban bekövetkezett nyugdíjazásáig.A Balassagyarmati Helyi Csoport elnöke több mint 20 éven át.

Tóth Ágoston: -Erdőmérnök. Erdőmérnöki diplomáját 1958-ban szerezte meg. Ezután a Cserháti Állami Erdőgazdaságnál erdőművelő szakelőadóként dolgozott. 1963-1975-ig a Zagyvapálfalvi Erdészet vezetője. 1976-tól az Ipolyvidéki Erdő és Fafeldolgozó Gazdaság műszaki igazgatóhelyettese1986-ig.1987-ben a Műszaki Üzemigazgatóság vezetője lett, nyugdíjazásáig. Nyugdíjazása után néhány évig igazságügyi szakértőként dolgozik. Több kitüntetés birtokosa. 10 éven át a Balassagyarmati Helyi Csoport titkára.

Tóth József: - Erdőmérnök. Pályafutását mint erdésztechnikus kerületvezető erdészként kezdi. 6 év után az Inászói Erdészet műszaki vezetője. Ekkor kezdi egyetemi tanulmányait, melyet 1967-ben fejez be. Inászói ideje alatt csemetekert fejlesztés, nagy területű erdőtelepítés,, több épület felújítása folyik. Ezután a Salgótarjáni Erdészet vezetője. Utakat épít, új irodát, felújítja az inászói fagyártmány üzemet. 1980-1987-ig megyei vadászaati felügyelő. 1987-től 1991-ig az Ipolyvidéki Erdő és Fafeldolgozó Gazdaság Vállalati Tanács által választott igazgatója. Ebben az időben volt a Helyi Csoport elnöke.

Zorvan Györgyné / Müller Klára /: - Bedő Albert díjas erdőmérnök. Diplomáját 1966-ban szerzi meg. Ezután a Cserháti Állami Erdőgazdaság központjában erdőnevelési előadó. Majd az Igazgatási Osztályról, végigjárva a szükséges beosztásokat főosztályvezetőként ment 1997-ben nyugdíjba. A Balassagyarmati Helyi Csoportban 1970-ben választják gazdasági felelőssé, majd 1989-ben megbízott, 1991-től választott titkár 1998-ig. Azonban mint gazdasági felelős sem csak a csoport pénzügyeivel foglalkozik, hanem jelentős részt vállal a szervezésben és teljes egészében, a tőle megszokott lelkiismeretességgel és kitartással a Helyi Csoport levelezését is intézi. Igy 1970 és 1998 között 28 évig az általa elvégzett egyesületi munka nagy mértékben befolyásolta a Helyi Csoport életét.

Szabó Ferenc: - Erdőmérnök. Diplomáját 1965 szerzi meg. Tanulmányai befejezése után a Cserháti Állami Erdőgazdaságnál helyezkedik el. A Szécsényi Erdészetnél műszaki vezető. Mivel műszaki érdeklődésű bekerül a központba a műszaki osztályra. Itt osztályvezető lesz. 1980-tól a Salgótarjáni erdészet vezetője nyugdíjazásáig.1991-től 2002-ig 11 évig a Balassagyarmati Helyi Csoport elnöke.

Gyürky János: - Erdőmérnök. Diplomáját 1965-ben szerezte. Egyetlen munkahelye van, a Cserháti Állami Erdőgazdaság és jogutódai. Szakmai pályafutása során minden beosztása az erdőműveléshez kötődik, még a 90-s évek elején betöltött erdőgazdasági vadászati felügyelői is, amely beosztásának az a jelentősége, hogy véget ért a vadásztársaságok kártérítés nélküli károkozása. Ő készítette elő azt a szerződésmódosítást, amely kötelezte a vadásztársaságokat a teljes vadkár, a vadkár elleni védelem költségei felének, valamint az utakban, berendezésekben okozott kár megtérítésére. Ez a szerződésmódosítás mérföldkő lett az erdőgazdaság erdőművelési tevékenységében. Innentől kezdődött a minőségi fiatalosok létrehozása. 1998-2002-ig a helyi csoport titkára.

Géczy Béla: - Erdőmérnök, vállalatgazdasági szakmérnök, mezőgazdaság szakos mérlegképes könyvelő. Erdőmérnöki diplomáját 1974-ben szerezte. Tanulmányai elvégzése után 1974-1982 között a Mecseki Állami Erdőgazdaság müszaki, majd erdészetvezetője.1982-1999-ig a Pilisi parkerdőgazdaság erdészetvezetője Szentendrén. 1999-2007-ig az Ipolyerdő Zrt Nagymarosi Erdészetének vezetője. 2007-től nyugdíjas. Vállalkozó. Az erdőgazdálkodás több ágazatának hivatalos szakértője. 2002-2006-ig a Balassagyarmati Helyi Csoport Elnöke.

Korbonski Bogdánné / Nemky Klára /: - Erdőmérnök. Diplomáját 1966-ban szerzi meg. 1966-1970-ig az ERDÉRT Vállalatnál árúforgalmi ügyintéző, majdtelepvezető.1970-1973-ig a Mátrai Erdő és Fafeldolgozó Gazdaságnál erdőművelési műszaki vezető.1973-tól az Ipolyvidéki Erdő és Fafeldolgozó Gazdaságnál erdőművelési műszaki vezetőként, majd erdészetvezetőként dolgozik nyugdíjba vonulásáig, 1997-ig.2002-től a Balassagyarmati Helyi Csoport titkára napjainkig.

Szabó Sándor: - Erdőmérnök, Növényvédelmi szakmérnök Diplomáját1981-ben,másoddiplomáját 1988-ban szerezte. Pályafutását a Mecsekben kezdte. 1983-tól dolgozik az Ipolyvidéki Erdő és Fafeldolgozó Gazdaságnál, a Szécsényi Erdészetnél, először mint erdőművelési műszaki vezető, 1991-től pedig erdészetvezetőként. 2006-tól napjainkig a helyi csoport elnöke.

A Balassagyarmati Helyi Csoport nevesebb rendezvényei:

1963 Prókay Gyula és Kovács Imre – Az erdőtipológia gyakorlati alkalmazása, talajvizsgálatok jelentősége és gyakorlati alkalmazása. /Erdő 1963/
1964 dr Gál János és Dr Magyar János - A gyorsan növő fafajok felkarolása. Prókay Gyula: - A talaj vizsgálatok gyakorlati alkalmazása./ Erdő 1964/
1973 Dr. Szappanos András – Milyen állományszerkezeti mutatók alapján határozhatjuk meg a tisztítások végrehajtásának időpontját.
1974 – Az Egri Helyi Csoport látogatása a Börzsönyben. – Mezőföldi Erdő és Vadgazdaság csoportja megtekintette az LKT-s közelítési technológiát. – A Kiss Ferec Erdészeti Szakiskola sikeres természetes felújításokat tekintett meg a Nagymarosi Erdészetnél, majd Zebegény nevezetességeivel ismerkedtek.
1975-Az Országos Erdészeti Egyesület Oktatási Szakosztálya Helyi Csoportunk elnökét Makóy Oszkárt elnökévé választotta.
1975 A Nógrádi Műszaki Napok keretében dr. Bondor Antal – A fagazdaságok műszaki fejlesztése. Murányi János – Erdőgazdasági faanyagmozgatás problémái és a fejlesztés lehetőségei. – cimmel tartottak előadást Helyi Csoportunk tagjainak.
1975 –Vendégeink voltak-Az ERTI Kecskeméti állomásának dolgozói a Börzsöny feltáró útjait, majd a Királyréti Erdészet közjóléti létsítményeit tekintették meg. A Borsodi Erdő és fafeldolgozó gazdaság helyi csoportja a Salgótarjáni Erdészetnél a Szőröspusztai fagyártmányüzemet, a Salgóbányai közjóléti berendezéseket, a dejtári csemetekertet és Szabó István fafaragó művész munkáit tekintették meg.
1976-Erdők Napja Királyréten 600 tanuló részvételével.
1977-Vendégeink voltak az OEE erdővédelmi szakosztálya a gyökérrontó taplógomba témájában a Nyárjasban.-A Vértesi Erdő és Fafeldolgoző Erdőgazdaság Helyi Csoportja megtekintette Dejtárban a csemetekertet, a Bútorüzemet Balassagyarmaton.
1980-Dr. Gál János ismeretterjesztő előadást tart a Sopronban tanulni szándékozó Nógrád megyei fiataloknak.-Az egyesület erdei vasút szakosztálya megtekintette a Királyréti erdei vasút rekonstrukciós munkáit  Meghallgatta Szalay Endre előadását az erdei vasút történetéről.
1981-Ott János-A tartamos erdőgazdálkodás problémái a gazdaságirányítás rendszerében.-Tokodi Mihály-A kerületvezető és művezető kulcsszerepe a munka  szervezésben.- Desseffy János-A fűrészipari kapacitások kihasználása és a korszerű szint tartása -Dr Káldy János-Az erdősítés korszerű gépeiről, a fejlesztés kérdéseiről, a csemetetermesztés korszerű gépeiről és üzemeltetésükről.- Dr Szappanos András –Kocsányos és kocsánytalan tölgy és bükk magtermő állományának kialakítása  és nevelése.
1984-Erdőművelési szakosztálygyűlés az erdő és vadgazdálkodásról / a Nagymarosi Erdészet területén/
1984-Vendégeink voltak: az Aranyérmes erdőmérnökök  köre, akiknek a paphegyi fűrészüzemet és a királyréti közjóléti létesítményeket mutatták meg egy kellemes séta keretében.
1985—Vendégeink voltak:A visegrádi helyi csoport, akiknek Zebegényben és Nagymaroson közjóléti, Kirélyréten a természetes erdőfelújítások bemutatása, az erdei vasút, a cseresznyefai feltáró út, majd Verőcén a fűrészüzem bemutatása történt meg. Innen Dejtárba, a csemetekertbe vezetett az út. A második napon Nógrádi közjóléti és kulturális program volt.

A Balassagyarmati Helyi Csoport taglétszáma a nyolcvanas évek közepén 220-230 fő.

A helyi csoport az alábbi vizsgálatokban vett részt:
1.    A fiatal értelmiségiek élet és munkakörülményeinek vizsgálata
2.    Az erdőművelők élet és munkakörülményei
3.    A nyugdíjas tagtársak élet és esetleges munkakörülményeit
4.    A nyelvvizsgával rendelkezők felmérése.
5.    A műszaki értelmiség lakáskörülményei és munkakörülményei

1989- A Nógrádi műszaki és közgazdasági hónap ’89 rendezvényei között a helyi csoport meghallgatja dr Kőhalmy Tamás-Az erdő-és vadgazdálkodás kapcsolatának időszerű kérdései című előadását.
1989-Beró Csaba-Az erdőpusztulás helyzete hazánkban.
1989- Az OEE Erdészettörténeti Szakosztálya és a helyi csoport a Szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeumban erdész-természetvédő találkozót szervezett. Bevezetésként megnézték dr Fancsik János –Barangolás a Karancs-Medves erdeiben. című diavetítését. ,A résztvevők a múzeum vadászati kiállítását és az ipolytarnóci „ősleleteket” is megtekintették.
1989 –Vendégek voltunk a Nyírségi helyi csoportnál. Első napon megtekintették a nyíregyházi műszaki üzemigazgatóságot, néhány síkvidéki erdőfelújítást, akác fahasználatot, erdészettörténeti kiállítást. A második napon a gúthi üzemigazgatóságon erdészeti javítóműhelyt gépi erdősítést és végül a korszerűsítés előtt álló debreceni javító műhelyt tekintették meg.
1990 – A Nógrádi műszaki és közgazdasági hónap keretében Csóka György diavetítéssel színesített előadást tartott –Erdészeti rovarkárosítók -címmel.
1990 – dr Bencze Tibor- Külföldi fapiac, a keresletek alakulása, prognosztizálása.
1991.-.Kéri László- Privatizációs lehetőségek változása az erdőgazdálkodásban. Lustyik János- Rontott erdők átalakítása címen tartott előadást.
1992 – Merkel Gábor-Franciaország erdész szemmel, Berkenyei András- Szomszédolás Ausztriában címmel tartott előadást
1993 – Szabados János- Az állami erdőgazdaságok részvénytársasággá alakulása.
1994 – Kondor Endre- A volt NDK erdőgazdálkodásának átalakulásáról, Kiss László-Ausztriai tapasztalatok, Korbonskiné- Rutai Béla: Beszámoló az erdélyi tanulmányútról, dr. Illyés Benjamin- Az erdőértékelés újabb irányzatai címmel hallgattunk előadást.
1995 – Koltai András- A fenyőpusztulás okairól, az állományok védelméről, rontott fenyvesekről.
Haraszti Gyula- Beszámoló, a Vadgazdálkodási szakosztály üléséről, a vadászatpolitika alakulásáról.
Steiner József- A magántulajdonon alapuló erdőgazdálkodás aktuális problémáiról.
1996 – Úti beszámolók Kanadáról, Finnországról, Erdélyből, Szlovákiából. Schindler László- A jégtörés okozta károk és következményei. Leskó Katalin A bükkösök egészségi állapota a jégtörést követően.
1996 – Vezetőségi ülések az 1997 évben megrendezésre kerülő vándorgyűléssel foglalkoznak.
1997 – Vándorgyűlés Balassagyarmaton- Az Ipoly Erdő Rt és a Balassagyarmati Helyi Csoport az általánosan elterjedt szokással ellentétben nem gépbemutatókkal egybekötött technológiák bemutatóját szervezi, hanem kihasználja az alkalmat a szakközönség előtt kevéssé ismert tájnak, a geológiai érdekességeknek, a gazdálkodás körülményeinek, keresztmetszetének, a vidék történelmének bemutatására. „bakancsos” programokban. Akik pedig a hosszas terepi gyaloglást nem akarják, vagy nem tudják megtenni, azoknak lehetőségük volt „ palócország” fővárosával, Balassagyarmattal megismerkedni, vagy az 1919óta „hajózható” Ipoly mentén futó vasúttal megtekinteni a földtörténet érdekes ősleleteit Ipolytarnócon, vagy a világörökség részét képező Hollókő utcáit járva elmerengeni történelmünkről.

Az átszervezések eredményeként nemcsak a dolgozói létszám, hanem a helyi csoport létszáma is csökken, 1997-ben már csak 147 fő.
1998 – Svájci, Csehországi, Erdélyi, Portugáliai, és Egyesült Államokbeli erdőgazdálkodás tapasztalatairól szóló beszámolók.
1999 – Vendégeink voltak- Az OEE Erdei Vasút Szakosztálya. Megtekintették a Királyréti erdei Vasutat, a Nagybörzsönyi Kisvasút Márianosztra-Nagyirtás közti szakaszát, másnap Nagyhideghegyre kirándultak, majd Szokolya nevezetességeit nézték meg.
2003 – dr Holdampf Gyula-Erdészeti Úniós ismeretek. Bodor László – Pro Silva mozgalom célja, jelentősége. Nógrád erdőgazdálkodása az EU- hoz csatlakozás küszöbén. –  című rendezvényeket szervezte a helyi csoport.
2003 – Az OEE Helyi csoportja a Birtokhasznosítási Bizottságokba 1-1 fő tagot szervezett az Ipoly Erdő zrt területén.
2004 – Ez az év emlékezetesen kezdődött. A Szobi kultúrházban a Börzsöny Baráti Kör, Ipoly Erdő Zrt. és a helyi csoport egész napos rendezvényt szervezett közösen febr. 23-ra, gondolva arra, hogy az időjárás már nem lesz akadály. Ezzel szemben  előző napon olvadás volt és ólmos eső, reggel – 15 fok, korcsolya pálya az utakon, az egész környéken nem volt villany, igy a termet nem lehetett kifűteni. A müvelődési házban előző nap duhajkodó emberek a nagyterem egyik ablakát beverték. Ez mégsem vette el az érdeklődők és rendezők kedvét, az előadásokat viszonylag nagy számú érdeklődő előtt sikerült hiánytalanul megtartani.
2004 – Emlékkő avatás Drégelypalánkon a várban.
2005 – Vendégek voltunk a Besztercebányai erdőgazdaságnál: A helyi csoport nyugdíjas erdőmérnökei megtekintették a Magas Tátrában az előző évi széldöntvényeket. Tájékoztatást kaptak a szlovák kollégáktól az erdőfelújítás lehetséges módjairól. A második napon idegenvezető segítségével megtekintették az erdészeti felsőoktatás selmecbányai emlékhelyeit
Az ERDŐK NAPJA megnyitásaSalgótarjánban.
2006 – Gémesi József- Az erdőgazdálkodás jelene. Az erdőgazdálkodással szembeni elvárások megváltozásának hatása az erdőgazdálkodás jövőére.
2007 – Vendégeink voltak- A Mecseki Erdészeti Zrt és az OEE Seniorok Tanácsa az FVM Helyi Csoportja, a Kaeg Zrt szakmai kiránduláson a Börzsönyben és a Cserhátban.
2007 -  A Helyi Csoprt részt vett a 2007. évi Selmeci Szalamander rendezvényen. Megszervezték a Wágner Károly emléktábla felavatását.
2008 – Az év első programja Erdő és Tudomány c. szakmai nap, Címe: Az erdőről szerzett új ismeretek fóruma. Nyugdíjas erdőmérnök tagok a Romhányi Erdészet néhány szép erdőfelújítását, lehetőségeit ismerték meg, és a Bánki Vadászházat.
2008 - Erdésznap Kemencén, egész napos kulturális és közjóléti program az Ipoly Erdő Zrt és a helyi csoport szervezésében az Ipoly Erdő Zrt dolgozói és a helyi csoport tagjai számára.
2008 – Az Ipoly Erdő Zrt  és az Országos Erdészeti Egyesület nagy rendezvénye Megújuló energia – FA.
2008 – Vendégeink voltak: a Gödöllői Helyi Csoport és a Kecskeméti Helyi Csoport
2009 – A Kishartyáni erdőtelepítések alkalmából tartott nyilvános ünnepség.
2009 – Az Országos Erdészeti Egyesület 140. Vándorgyűlése , amelynek első napját a szlovák kollégák igen jelentős segítségével Selmecbányán tartotta. Szervező az Ipoly Erdő Zrt és az egyesület helyi Csoportja. A második napon a Börzsönyt 6 terepi programban ismerhették meg a résztvevők. Ezenkívül lehetőség volt a palóc föld híres szülötteinek emlékhelyeivel megismerkedni, vagy VÁC városával.
2009 Folytatódik az Erdő és tudomány c. előadás sorozat. Ez alkalommal az akácról hallhattunk.

Egyebek:

A Balassagyarmati Helyi Csoport hosszú évtizedek óta minden évben megszervezi az Erdők  Napját, néha csak 20, néha 1000 résztvevővel. Különböző felméréseket végez, mint pl a nyugdíjasok, a nők helyzetéről, és témát nem is hagyja el, mert azóta is évente rendszeresen intézi a különböző szociális ügyeket.
Minden évben megszervezi, hogy az érdeklődő tagjaink eljussanak az OEE soron következő Vándorgyűlésére, és az Erdésznők találkozójára.
Programot szervez az idelátogató Szakosztályoknak és Helyi Csoportoknak.

Köszönetet kell mondjunk az Ipoly Erdő Zrt jelenlegi és korábbi igazgatóinak hogy az anyagi segítség mellett helyet adnak rendezvényeinknek. Különösen Kiss László vezérigazgatónak, aki profi szervező csapatával is segítségünkre siet, hogy rendezvényeink színvonalasak, jól szervezettek legyenek. Barton Zsolt, Lengyel László és Szabó Sándor Erdőmérnök Uraknak, akik széleskörű tájékozottságuk révén lehetővé teszik, hogy egy-egy témában szakmánk és más szakmák legjobb ismerői tartsák meg a tervezett előadásokat.


Korbonski Bogdánné
HCS. titkár