"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

OEE Bp. HM Helyi Csoport

Elnök: Szalay László

Titkár: Molnár József

E-mail:monar[kukac]bp-erdo[pont]hu

Az OEE Budapesti HM-csoportjának rövid története

A Csoport alakulására és működésére vonatkozóan nincsenek pontos adataink, mivel az Erdőgazdaság (a mindenkori, de az évek során a Honvédelmi Minisztérium különböző neveken jegyzett erdőgazdasága) többszöri költözése miatt a régi dokumentumok már nem lelhetők fel, a régi tagok már többnyire nem élnek.

A Csoport valamikor a hatvanas évek végén, a honvédségi erdőgazdálkodás 1966. évi létrejöttét követően alakult. Tagjai a Magyar Néphadsereg Budapesti Erdő-, Mező- és Vadgazdaságának dolgozói, valamint a Honvédelmi Minisztérium erdész-végzettségű alkalmazottai közül kerültek ki. Később más szakmai szervezeteknél dolgozó erdészek is csatlakoztak a Csoporthoz (erdőfelügyelőség, ERTI, stb.). A Csoport létszáma az 1990. és 2015. közötti években 25 és 91 között ingadozott, a korábbi időszakban – a Kaszói Erdőgazdaság kiválását (1984.) megelőzően – magasabb is volt. 2009. óta néhány helyi csoport megszűnése, a magán-erdőgazdálkodással történt kapcsolatfelvétel és az „egyéni” tagság megszűnése óta a létszám megnőtt. A 2012. évi „egyesületi reform” (tagdíjemelés és a befizetések hiányában történő kizárások érvényesítése) után több, egyébként sem aktív tag hagyta el az Egyesületet, ekkor a Csoport létszáma 50 alá csökkent. Az azóta belépőkkel együtt a (2018-ban a tagdíjat határidőre befizető) létszám 43 fő.

A Csoport elnökei:

1972-1980.      Kerekes Géza igazgató

1980-1990.      Kotány György főmérnök, később igazgató

1990-1994.     Balsay László főmérnök, később megbízott igazgató, majd vezérigazgató-helyettes

1994-1998.      Lukács Sándor elnök-vezérigazgató

1998-2018.      Keresztes György vezérigazgató-helyettes

2019-               Szalay László vezérigazgató

A Csoport titkárai:

1970-1972.      Parádi Ferenc

1980-1985.      Szircsák Ferenc

1985-1990.      Pálhalmi János

1990-1994.      Járási László

1994-2002.      Pálhalmi János

2002-2006.      Meggyesfalvi István

2006-2009.      Simon Sándor

2009-2011.      Dénes Margit

2011-2013.      Turóczi Balázs

2013-2014.      Milasovszky Zoltán

2014-2016.      Mester Zsuzsanna

2016-2018.      Szi-Benedek József

2019-               Molnár József

A Csoport vezetőségének tagjai:

1972-1994.      Pálhalmi János gazdasági felelős

1994-2002.      Vinczéné Szabó Anna gazdasági felelős

2013-2014.      Németh Noémi gazdasági felelős

2019-               Solti Imre vezetőségi tag

A Csoport tagjainak országos egyesületi megbízatásai:

Ványai Sándor            vezetőségi tag

Solymosi József         szerkesztőbizottsági tag

Palatitz Ferenc            több, mint 30 éve küldött

Keresztes György       2010-2014. között az Országos Választási Bizottság tagja

A Csoport megalapította 2008-ban a Csoport Tiszteletbeli tagja címet. Az első tiszteletbeli taggá a Csoport egyhangúlag dr. Koltay Andrást választotta meg hosszú csoporttagsága miatt és éveken keresztül tartó önzetlen segítségéért.

Tiszteletbeli tagok és a megválasztás éve:

2008. dr. Koltay András

2009. dr. Csóka György

2010. Kertész József

2017. Vaspöri Ferenc

A Csoport és tagjai – a lehetőségeikhez mérten – rész vettek az Egyesület munkájában, rendezvényein, néhány tanulmányútján és a saját szervezésű szakmai megmozdulásokon. A Csoport küldöttsége többnyire részt vett a vándorgyűléseken 1972. óta valószínűleg mindegyiken. Sok szakosztály-rendezvényen vettek részt a tagok az évek során. 2017-ben a Csoport tagjai a következő szakosztályokban képviseltetik magukat:

Fakereskedelmi Szakosztály

Erdőhasználati Szakosztály

Erdőművelési Szakosztály

Erdővédelmi Szakosztály

Vadgazdálkodási Szakosztály

Informatikai Szakosztály

Közönségkapcsolati Szakosztály

A Csoport évente több, különféle rendezvényt tart:

Évente két-három alkalommal szervez a Csoport olyan ülést, ahol a teljes tagság meghívása mellett az időszerű kérdésekről, például az éves munkatervről, a díjazásra javasoltakról dönt, lezajlanak az időszerű választások, megtörténnek az éves munkáról történő beszámolók, vagy utazási élménybeszámolót hallgat/néz meg a tagság. Ezek többnyire központi helyen, az Erdőgazdaság budapesti központjában (elkészülte óta az a lovasberényi látogatóközpontban) zajlanak, többnyire valamilyen helyi „csemegével” fűszerezve, mint például az Alkotmány utcai székház, az ELTE természetrajzi múzeumának, az OEE muzeális Wágner Károly Erdészeti Szakkönyvtárának, a szentendrei fatüzelésű erőmű, a Megyeri híd, a budakeszi vadaspark, a tatai geológuspark megtekintése, vagy íjászbemutató, kisállat-bemutató rendezése. Gyakran külső szakmai előadók (például Balogh László, dr. Csóka György, Sódor Márton, Csépányi Péter, Dobó Gábor, Varga Béla, dr. Koltay András, dr. Takács László, Gálhidy László, dr. Lánszky Imre, Vaspöri Ferenc, … ) meghívására is sor kerül. Vidéki gyűlések esetén a program egy (gyakran aktuális) szakmai problémakör (például: gyapjaspille-gradáció, új jogszabályok, természetvédelem, örökerdő-gazdálkodás, stb.) köré szerveződik. Ezeken a rendezvényeken a létszám általában 25 és 55 fő között van (az előadókkal és a meghívottakkal együtt).

A Csoport 2000-ben felvette a kapcsolatot a Türingiai Erdészeti Egyesülettel. Rövid idő alatt megfogalmazódott a „szervezett” együttműködés igénye, amelynek eredményeképpen egy együttműködési megállapodás született 2013-ban.

Az együttműködés eredményeképpen a Csoport tagjai – az Erdőgazdasággal együttműködve – 2007. óta több alkalommal jártak Türingiában, részt vettek az EU-ba lépés körülményeit taglaló megbeszéléseken, 2009-ben a Német Erdőtulajdonosok Kongresszusán és más, szakmai rendezvényeken.

- A német erdészekkel kialakított eredményes együttműködés eredménye az is, hogy a Csoport szervezésében 2007. óta rendszeresek az örökerdő-gazdálkodás eredményeinek megismerését célzó tanulmányutak Türingiába, Bajorországba (Ebrach) és Ausztriába (Stift Schlägl). Ezeken a tanulmányutakon már 15-16 szervezet (erdőgazdaság, nemzeti park, erdőfelügyelet, ERTI) mintegy 200 erdésze vett részt.

- A kapcsolat eredménye az is, hogy a Csoport elnökét és több tagját 2011-ben, 2013-ban, 2015-ben és 2017-ben a Német Erdészeti Egyesület tiszteletbeli vendégként meghívta a kétévente rendezett vándorgyűlésére. A meghívás 2019-re is érvényes.

- Keresztes Györgyöt a Türingiai Erdészeti Egyesület 2014-ben – a türingiai erdőgazdálkodás és a Türingiai Erdészeti Egyesület érdekében kifejtett „különleges” teljesítményéért – a Johann-Matthäus-Bechstein-díjban részesítette.

- A német erdészek 2019-ban – a kapcsolatfelvétel kezdete óta – már hetedízben jöttek Magyarországra megismerni a magyar erdőket, a magyar erdőgazdálkodást.

A Csoport javaslatára és az Egyesület támogatása révén a vidékfejlesztési miniszter 2011-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét adta át Hilke Höhn asszonynak a kétoldali – türingiai-magyar – kapcsolatok ápolásáért.

A Csoport javaslatára és az Egyesület támogatása révén dr. Nagy István agrárminiszter a Pro Silva Hungariae díjat adta át Ulrich Mergnernek, a Bajor Államerdészet erdészetvezetőjének (Ebrachi Erdészet) a magyarországi természetközeli erdőgazdálkodás segítéséért (németországi tanulmányutak bajor oldali szervezése, előadások a Soproni Egyetemen).

A Csoport és az Erdőgazdaság minden évben több olyan közös programot, főleg tanulmányutat szervez, amelyek során a szakmai újdonságok és más erdőgazdálkodók eredményeinek megismerésére nyílik lehetőség (Szombathely, Győr, Hőgyész, Léka (Burgenland), Eger, Monostorapáti, Gyulaj, Felsőtárkány, Parád, Kemence, Pilis, ...).

Több alkalommal fogadta a Csoport másik OEE-csoportok látogatását (például: Pápai, Szombathelyi, Kaposvári, Győri, Gödöllői, Egri, Gyulaji helyi csoport, VM-csoport, Budapesti ÁESZ-csoport, …). Több szakosztály is meglátogatta a Csoport szervezésében az Erdőgazdaságot (például: Közönségkapcsolati, Megújuló Energia, Informatikai, Kereskedelmi, Vadgazdálkodási, Erdőművelési, …). 2009-ben az OEE Közép-Magyarországi Régiójának ülése az Erdőgazdaság süttői vadászházában került megrendezésre.

A Szombathelyi Csoporttal fennálló viszonylag szoros szakmai kapcsolat eredményeképpen a Csoport tagjai 1996. óta öt alkalommal élvezték a Szombathelyi Csoport elnökei – dr. Pethő József, Kronekker József és Bakó Csaba – által szervezett kiváló szakmai programokat (pl. Csipkerek, Csákánydoroszló, Vasvár, Őrség, Kőszeg, Farkaserdő). Ebben az időszakban a Szombathelyi Csoport tagjai is megismerték – Keresztes György elnök szervezésében – a Budapesti Erdőgazdaság erdészeteinek (Uzsa, Buják, Táborfalva, Süttő, Lovasberény, Győr) munkáját és eredményeit, kiemelten a honvédelmi rendeltetésből adódó erdőkezelési különlegességeket.

Külföldi (például cseh, török, bajor, türingiai, erdélyi, …) vendégeket is fogadására is volt több példa az elmúlt néhány évben.

2000-ben a Millennium tiszteletére, a Madarak és fák napja alkalmából a HM Budapesti Erdőgazdaság Zrt. területén, a bujáki Sasbércen (az azóta felújított kilátó tövében) avatta az FVM EH, a KÖM TVH, az OEE – Káldy József és Török Henrik képviseletével – azt a márvány emléktáblát, amely a szakma (erdészet-vadászat-természetvédelem) összetartozását, összefogását demonstrálja. A kis ünnepség fényét az Erdőgazdaság képviseletén túl a helyi önkormányzat képviselőinek jelenléte és az iskolások ünnepi műsora is emelte.

A Csoport 2014-ben együttműködési megállapodást kötött az ELTE TTK Természettudományi Múzeumával. Az együttműködés célja egymás kölcsönös segítése, ami részben a ’45-ben elpusztult természetrajzi múzeum kiállítási tárgyainak pótlására irányult (trófeák, faminta-gyűjtemény, …). A Csoport tagjai többízben látogatták meg – dr. Weiszburg Tamás, dr. Tóth Erzsébet és Holló-Szabó Ferenc kiváló és élvezetes szakvezetésével – a Múzeumot,  a tatai Geológuskertet, az ELTE Kőzet- és Ásványtárát és a Matematikai Múzeumot.

A Csoport – az Erdőgazdasággal karöltve – 2011. óta 2-3 évente fényképpályázatot rendez. A legjobb fényképek készítői komoly (többé-kevésbé szakmai) díjakban részesülnek, az Erdőgazdaság viszont jól felhasználható felvételekhez jut.

A Csoport szervezte meg 2010-ben az erdésznők országos találkozóját Bujákon.

A Csoport 2010. óta kétévente, illetve az országos versenyekhez igazodva – megrendezi „Az év erdésze” versenyt, amelynek győztese képviseli a Csoportot, illetve az Erdőgazdaságot a későbbi országos versenyen.

 • A győztesek:
  • 2010. Zsovák Ernő
  • 2012. Bartus Bence
  • 2014. Lipóczky Dániel
  • 2015. Palák János
  • 2018. Bozsanitz Zsolt
  • 2019. Lipóczky Dániel

A Csoport képviselői részt vettek 2008. óta minden országos erdészversenyen,

 • 2015-ben VII. helyet, 2016-ban IV. helyezést elérve az összesített versenyben (Palák János),
 • 2018-ban IV. helyezést elérve az összesített versenyben (Bozsanitz Zsolt),
 • 2019-ben III. helyezést elérve az összesített versenyben (Lipóczky Dániel),

de nem egyszer – legalábbis a részfeladatokban – viszonylag jó helyezéseket szerezve, esetenként I. helyezést is elérve (Palák János 2015-2017, Bozsanitz Zsolt 2018., Lipóczky Dániel 2013. és 2019).

A Csoport szervezte 2013-ban az országos „Az év erdésze” versenyt Süttőn.

A Csoport részt vett – két szakmai bemutatóval (honvédelmi erdőgazdálkodás a Gerecsében és kíméletes közelítés) – a 2013. évi vándorgyűlés szervezésében, amelynek megrendezését a VértesErdő vállalta.

A Csoport rendezvényein – a lehetőségek függvényében – állandó meghívottak:

 • a Csoport tagjai,
 • a tiszteletbeli tagok,
 • az Erdőgazdaság dolgozói,
 • a régióképviselő,
 • a régió csoportjainak képviselői,
 • az erdőfelügyelőink.

A Csoport tagjai néhány alkalommal részesültek egyesületi elismerésben:

Tiszteletbeli Tagsági Díszoklevél: Roland Migende (1996.)

Bedő Albert-díj:         Keresztes György (2011.)

Kaán Károly-díj:        Emmer Bernát nyugdíjas (1988.)

                                   Balsay László nyugdíjas (1996.)

                                    Józsa László nyugdíjas (2008.)

Elismerő oklevél: Pálhalmi János (1982.)

                            Solymosi József (2003.)

Molnár József (2012.)

Somlai Miklós (2013.)

Pekár Attila (2016.)

Palatitz Ferenc (2017.)

Niepagen, Andreas (2019).

A Csoport működése a Budapesti Erdőgazdaság Zrt. által foglalkoztatott tagok – főleg a kerületvezetők és nem a szakmában dolgozó erdészek – számára rendkívül fontos, mert csak így tudják a kapcsolatot tartani az erdészeten kívüli kollégákkal és így van lehetőségük – az Erdészeti Lapok olvasásán kívül – a szakma változásait kövezni, új szakmai ismereteket szerezni, új nézőpontokat, szemléletmódokat megismerni.

Budapest, 2021. január 20.

Keresztes György