"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

OEE Bp. AM Helyi Csoport

Elnök:  dr. Jablonkay Zoltán

E-mail: jablonkay.zoltan[kukac]gmail[pont]com

 Titkár: Csébi Anna Luca

E-mail: lucacsebi[kukac]gmail[pont]com

 

 

OEE Budapesti  AM Helyi Csoport

1. A helyi csoport alapítása (a munkahelyi körülmények, időpontok leírása)

1967. július 1.-én jött létre a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium (MÉM) az addigi Földművelésügyi Minisztérium, az Élelmezésügyi Minisztérium és az Országos Erdészeti Főigazgatóság (OEF) összevonásával.

Az addig önálló főhatóságként, kormányzati szintű, integrált ágazatirányító szervezetként (100 főt meghaladó létszámmal) működő OEF beolvadásával (megszűnésével) – szervezeti kereteit tekintve – véget ért az erdészet ún. „aranykora”. Az OEF utolsó vezetője Földes László miniszterhelyettes (1956 után belügyminiszter helyettes) volt.

1970-ig átmeneti időszak következett, több minisztériumon belüli és külső ágazati átszervezéssel. A MÉM-en belül ún. „funkcionális” szervezeti felépítés keletkezett (ami a mai napig is fennáll, váltakozva 15-30 főosztályi szintű szervezeti egységgel), majd jelentős személyi mozgással egyidejűleg elkezdődött a fővárosi, a szakmát érintő munkahelyek aprózódása.  Az ebben a helyzetben megjelenő igények eredőjeként alakult meg (több, mint 400 fős létszámmal) az OEE Budapesti Bizottsága, majd Helyi Csoportja, később MÉM Helyi Csoportja. Egyébként a MÉM-ben ekkor – már nem önálló ágazati irányítás jogkörével – Erdészeti Hivatal működött, Dr. Sali Emil erdőmérnök vezetésével.

Az  1970-es évtizedben kizárólagos erdészeti szakmai profillal a MÉM-ben, lényegében csak az Erdőrendezési Főosztály rendelkezett  (vezetője Dr. Sali Emil volt).

Az 1980-as évtizedben – részleges ágazatirányítási autonómiával bíró – Erdészeti és Faipari Hivatal szerveződött, 50 fő feletti létszámmal, Dr. Királyi Ernő közgazdász (korábban vízügyi vezető), 1990 első félévében Gémesi József erdőmérnök vezetésével.

A rendszerváltáskor a MÉM-ből ismét Földművelésügyi Minisztérium (FM) lett egészen 1998-ig. amikor is elnevezése (és feladatköre) Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumra (FVM) változott. Az FM-ben, később FVM-ben 1990-től 1993-ig Erdészeti és Faipari Főosztály, majd 1993-tól 2004-ig (főosztályi jogállású, de még 20 fő feletti létszámú) Erdészeti Hivatal, ezt követően 2006-ig (ismét) Erdészeti Főosztály működött (1990-től 1999-ig Dauner Márton erdőmérnök-közgazdász, 1999-től 2005-ig Barátossy Gábor erdőmérnök, végezetül 2006-ig Klemencsics András erdőmérnök vezetésével). Ezen utolsó esztendő szerves folytatásaként 2006-tól a Természeti Erőforrások Főosztályán belül egy 7 fős Erdészeti Osztály maradt, ahol kizárólag az erdészet ügyeivel foglalkoztak az FVM-ben. (A Természeti Erőforrások Főosztálya vezetői: 2006-tól Csóka Péter erdőmérnök, 2007-től Kiss János erdőmérnök voltak, 2008-tól pedig Dr. Nagy Dániel erdőmérnök-jogász. Ez már a XXI. század felgyorsult tempója…) 2010-től 2014-ig a minisztérium neve Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) lett, a szakmai főosztály elnevezése: Erdészeti, Vadgazdálkodási és Halászati Főosztály; vezetője pedig Vajai László agrármérnök volt. 2014 után ismét FM a minisztérium, viszont a szakmai főosztály, Erdészeti és Vadgazdálkodási Főosztály elnevezéssel, - benne Erdészeti Igazgatási és Erdőgazdasági Osztályokkal (mivel 22 év után a 22 állami erdészeti részvénytársaság tulajdonosi jogai visszakerültek az FM-hez),- az állami földekért felelős államtitkári blokkba tartozik, ahol Ugron Ákos Gábor erdőmérnök a helyettes államtitkár.    

Az OEE Budapesti  FM Helyi Csoport jelenlegi taglétszáma 70 fő, zömében nyugdíjas kollégák.

2.  Az eddigi tisztségviselők

Elnökök:

Rakonczay Zoltán erdőmérnök                                                                               1967 – 1985

                              (MÉM főosztályvezető helyettes. OTvH elnökhelyettes, KVM miniszterhelyettes)

Dr. Rácz Antal erdőmérnök                                                                                    1985 – 1990

                         (MÉM Vadgazdaság-felügyeleti Főosztály vezetője)

Dr. Rada Antal erdőmérnök                                                                                    1990 – 1998

                          (FM Erdészeti és Faipari Főosztály főosztályvezető helyettese)

Merkel Gábor erdőmérnök                                                                                      1998 – 2002

                        (FVM Költségvetési Főosztály főosztályvezető helyettese )

Virágh  János erdőmérnök                                                                                       2002 – 2006

                        (FVM Közgazdasági Főosztály vezető főtanácsosa)

Holdampf Gyula erdőmérnök                                                                                  2006 –tól

                            (FVM Erdészeti Főosztály /Hivatal/ ny. főosztályvezető helyettese /elnökhelyettese/)

 

Titkárok:

Czebei Sándor erdőmérnök                                                                                      1967 – 1978

                         (MÉM Vállalat-felügyeleti Főosztály osztályvezetője)

Dr. Csötönyi József erdőmérnök                                                                              1978 – 1990

                                 (MÉM Munkaügyi és Szociálpolitikai Főosztály főelőadója)

Virágh János erdőmérnök                                                                                         1990 – 2002

                      (FM Erdészeti és Faipari Főosztály főmunkatársa)          

Karádi László erdőmérnök                                                                                        2002 –től

                        (FVM Erdészeti Hivatal főtanácsosa, ma nyugdíjas)

Gazdasági felelősök:

Molnár Kálmán erdőmérnök                                                                                      1967 – 1980

                           (MÉM Erdőrendezési Főosztály főelőadója)

Merkel Gábor erdőmérnök                                                                                         1980 – 1985

                        (MÉM Erdészeti és Faipari Hivatal osztályvezető helyettese)

Beró Csaba erdőmérnök                                                                                             1985 –től

                    (MÉM Erdészeti és Faipari Hivatal főmunkatársa, ma nyugdíjas)

 

3.  Nevezetes, kiemelt rendezvények, események (az egyesületi életben feljegyzésre méltók leírása)

1970. évi  Vándorgyűlés Budapesten, amelyen részt vett Dr. Dimény Imre MÉM miniszter, hangsúlyozva azt, hogy az erdészet - fagazdaság nem mostohagyermeke az agrár-élelmiszergazdaságnak. Dr. Madas András akkori OEE elnök szerint ez mérföldkövet jelentett az ágazat akkori helyzetében.

Az 1980-as évtizedben a Budapesti MÉM Helyi Csoport patronálta a Nagykovácsi Erdészeti Nevelőotthont. Ebben a tevékenységben  Simon László akkori erdőmérnök tagtársunk szerzett elévülhetetlen érdemeket.

Helyi Csoportunk már több. mint négy évtizede, rendszeresen, évente váltakozó helyszíneken valósít meg tapasztalatcserével egybekötött tanulmányutakat az ország valamennyi erdészeti tájegységén.

Éves rendszerességgel kerültek és kerülnek sorra – elsősorban erdészetpolitikai jelentőségű – szakmai rendezvények az adott korszak meghatározó egyéniségei előadásaival kombináltan. (A teljesség igénye nélkül: Dr. Madas András – Halász Aladár: „A népgazdasági tervezés fagazdasági vonatkozásai”; Dr. Mayer Antal: „Új irányelvek az erdőművelésben”; Mersich Endre: „Eszközgazdálkodás a fagazdaságban”; Szendrey Ernő: „Az erdő,- mező- és vadgazdálkodás összhangja”; Göndöcs Imre: „Fagazdasági vállalatszervezés”; Cornídes György: „Laosz erdőgazdasága”; Dr. Keresztesi Béla: „Beszámoló a VIII. Erdészeti Világkongresszusról”; Zágoni István: „Beszámoló a faanyag helyettesítési  FAO – Konferenciáról”; Kiss László: „Tájékoztató az OEE megújításáról”; Dr.Borovics Attila: „Klímaváltozás és erdészet”; Ugron Ákos Gábor: „Az Európai Erdők 7. Miniszteri Konferenciája Madridban” stb.)

Helyi Csoportunk  mindenkori ágazatpolitikai súlyát jelzi, hogy tagjaink között tarthattunk, illetve tartunk számon egy államtitkárt, két miniszterhelyettest, egy helyettes államtitkárt, négy minisztériumi hivatalvezetőt, továbbá hivatalvezető helyettest, két erdészeti vállalat-csoport portfólió-menedzsert, valamint több minisztériumi (főhatósági) főosztályvezetőt, főosztályvezető helyettest és osztályvezetőt.

Végül ki kell emelni a  Helyi Csoport fővárosi integrátori szerepét, amit az eltelt több, mint négy évtized ”viharai” során sikeresen valósított meg, s amelyet jól jellemez tagjaink munkahelyeinek a teljesség igénye nélküli felsorolása: az erdőrendezés és az erdőfelügyelet mindenkori fővárosi szervezetei, a természetvédelem mindenkori főhatósági és fővárosi szervezetei, OT, ERDŐTERV-ERFATERV,ERDÉRT,ERTI,OMMI-MMI, Fagazdasági Egyesülés-FAGOK, ÁGOK, TOT-MOSZ, AGROKER, STAGEK, KOEK, MAVAD Rt., UVATERV, IUCN, CIC, ÁVÜ-ÁVRt-ÁPVRt-MNVZrt., EU Bizottság, Pilisi Parkerdőgazdaság, Állami Biztosító, Mezőgazdasági Múzeum, Fővárosi Önkormányzat, honvédségi Erdészet, szakmai Szakszervezetek, szaksajtó Szerkesztőségek, magánerdő- tulajdonosok, magánvállalkozók, stb.

Budapest, 2016. február 5.

 

Holdampf Gyula

OEE Budapesti  AM Helyi Csoport elnöke