"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

OEE Győri Erdőgazdasági Helyi Csoport

Elnök: Vaczurka István

E-mail: vaczurka.istvan[kukac]kaeg[pont]hu

Titkár: Németh Márk

E-mail:  nemeth[pont]mark[kukac]kaeg[pont]hu

 

OEE Győri Erdőgazdasági Helyi Csoport

 

1. A Helyi Csoport története, működése

A Győri Erdőgazdasági Helyi Csoport tevékenységét 1953-tól a Győri Állami Erdőgazdaság megalakulásának idejétől számíthatjuk. Ettől az időponttól fogva főként az erdőgazdaságnál dolgozó erdőmérnökök és erdészek tevékenységét fogja össze, de a körzetben egyéb szervezeteknél (erdészeti hatóság, vízügy, városi önkormányzat, stb.) dolgozó szakemberek is részt vettek és vesznek a csoport életében. A taglétszám korábban 120-150 fő között mozgott, a tagdíjak jelentős emelését követően 100-110 fő között stabilizálódott.

A tagságnak kb. 90 %-a a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. aktív és nyugdíjas szakembereiből áll, kb. 10% más szervezeteknél dolgozó kolléga. A Helyi Csoport tevékenysége leginkább a vállalat erdész szakembereinek összefogásában, tájékoztatásában, szakmai továbbképzésében, közösségalakításában, ezen keresztül az erdőgazdaság szakmai munkájának segítésében, a vele kapcsolatban lévő szakemberek és egyéb társadalmi szervezetek (MEDOSZ, Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, természetjárók) együttműködésének elősegítésében nyilvánul meg, olyan túlnyomórészt helyi szakmai és egyéb rendezvények szervezésével, melyek az OEE célkitűzéseiben is szerepelnek.

Általában minden évben szervezünk legalább egy belső (erdészetek közti) és egy külső (társ-erdőgadasági vagy akár külföldi) szakmai tanulmányutat, valamint ezzel párhuzamosan természetesen fogadjuk a hozzánk látogató kollégák csoportjait. Megpróbálunk évente legalább egy belső és egy külső előadást is szervezni a tagság számára, a látókör szélesítése, vagy a szaktudás elmélyítése jegyében. Az utóbbi években egyre gyakrabban veszünk részt az erdész szakma elismertségét javítani hivatott nyilvános rendezvényeken (Pl. Madarak és Fák Napja, Erdők Hete, Győrkőcfesztivál, adventi erdei iskolai programok a bevásárlóközpontban).

Tagtársaink aktívan részt vesznek a szakosztályok munkájában, az évenként megrendezésre kerülő egyesületi vándorgyűléseken és egyéb országos rendezvényeken. Külön figyelmet fordítunk a nyugdíjasok sorsának figyelemmel kísérésére, a segélyezések szervezésére.

2. A Helyi Csoport tisztségviselői

Elnökök:

Varga Gyula 1953-1978

Káráll János 1978-1984

Komjáthi Ferenc 1984-1991

Balsay Endre 1991-1998

Nagy Sándor 1998-1999

Kocsis Mihály 2000-2006

Pápai Tamás 2006-2010

Kóródi Sándor 2010-

Titkárok:

Káráll János 1953-1978

Pechtol István 1978-1984

Bakonyi Csaba 1984-1991

Csontos István 1991-1997

Greguss László Géza 1997-2014

Iványi Ákos 2014-

Vezetőségi tagok:

Feketéné Pechtol Éva 1989-

Greguss László Géza 2014-

Gazdasági felelős:

Feketéné Pechtol Éva 1989-

 

3. A Helyi Csoport kitüntetettjei

Egyesületi kitüntetésben alábbi tagjaink részesültek:

Bedő Albert emlékérem:   

Horváth László erdőmérnök (1957)

Gráczol Imre erdész (1958)

Káráll János erdőmérnök (1981)

Kovács József erdész (1981)

Balsay Endre erdőmérnök (2009)   

Kaán Károly emlékérem:   

Olaszy István erdőmérnök (1987)

Stádel Károly erdésztechnikus (1999)

Bognár Ernő erdésztechnikus (2004)

Limp Tibor erdőmérnök (2012)

Elismerő oklevél:   

Pechtol István erdőmérnök (1982, 1983)

Németh Ferenc erdész (1986)

Kocsis Mihály erdőmérnök (1997)

Balsay Sándor erdőmérnök (1999)

Kuslics Péter erdésztechnikus (2004)

Környei Jenő erdésztechnikus (2005)

Majtényi László gépészmérnök (2005)

Greguss László Géza erdőmérnök (2008)

Feketéné Pechtol Éva erdőmérnök (2011)

Iványi Ákos erdőmérnök (2013)

Bősze Gyula erdésztechnikus (2014)

 

4. Nevezetesebb és ismétlődő események a Helyi Csoport életében

- Két alkalommal rendezett vándorgyűlést a Kisalföldi Erdőgazdaság: 1981-ben Győr-Hanság-Krisztinaberek és 2004-ben Kapuvár-Göbösmajor térségében.

- Minden évben részt veszünk a „Madarak és Fák Napja” és az „Erdők Hete” helyi rendezvényeinek megszervezésében, valamint az erdei iskolák munkájának segítésében.

- Részt vállalunk az erdészeti emlékhelyek létrehozásával, fenntartásával kapcsolatos feladatokban, mint például: emlékművek a mosonmagyaróvári 1956-os sortűz erdészeti áldozatainak (Mosonmagyaróvár, 1995), Balsay László erdőmérnöknek (Kapuvár, 1996), Tóth Jenő erdőmérnöknek (Szany, 1998), Horváth László, Bedő díjas erdőmérnöknek (Krisztinaberek, 1999), Komjáthi Ferenc egykori igazgatónak (Ravazd, 2008), továbbá milleneumi erdész emlékmű felújítása és millecentenáriumi emlékmű állítása (Ravazd, 1996).

- 1977-től több alkalommal részt vettünk Kiss Ferencnek, a „Szegedi erdők atyjának” a megyénkben, Szilsárkányban található szülőhelyének rendbe tételében.

- Erdészettörténeti kutatások terén Balsay Endre tagtársunk tett a legtöbbet. 2008-ban jelent meg a „Fejezetek a Kapuvár környéki erdők történetéből” című könyve, amit 2010-ben a testvérével, Balsay Sándorral közösen írt „Hansági égeresek” című könyvük követett. Mindkét kiadvány nagy visszhangot és elismerést váltott ki a szakmában.

- Hagyományosan minden év végén közös záró ünnepségen búcsúztatja és értékeli a tagság az elmúlt évet.

 

Győr, 2016. április 27.

Az OEE Győri Erdőgazdasági Helyi Csoport részletes története ide kattintva letölthető.