"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

OEE Nagykanizsai Helyi Csoport

Elnök: Varga Attila

E-mail: varga.attila[kukac]zalaerdo[pont]hu

Titkár: Fűr Tamás

E-mail: fur[kukac]zalaerdo[pont]hu

 

Országos Erdészeti Egyesület Nagykanizsai Helyi Csoportja

A zalai erdőgazdaságok és fűrészüzemek 1970. évi összevonása után az Országos Erdészeti Egyesület Nagykanizsai Helyi Csoportja lett az egykori Dél-zalai Állami Erdőgazdaságnál működő HCS örököse. A taglétszám bővült a volt Észak-zalai Állami Erdőgazdaságnál dolgozó kollégákkal. A térség szövetkezeteiben dolgozó erdész szakemberek is ide csatlakoztak.

A hetvenes években a helyi csoport tagsága rendszeresen foglalkozott az aktuális gazdasági kérdésekkel. Munkacsoportokat alakítottak, ajánlásokat és irányelveket dolgoztak ki a vállalat szakmai vezetése számára.

Az erdőgazdálkodás új technikai és technológiai eredményeinek az elterjesztése érdekében országos hírű szakembereket hívtak meg továbbképzések megtartására. Gyakorlati bemutatókat, tapasztalatcseréket szerveztek egy-egy korszerű eszköz, eljárás, módszer megismertetésére. Az egyesület helyi csoportjának ma is az egyik legfontosabb feladata, hogy tagjai szakmai fejlődését elősegítse. Ennek érdekében évente egy-két alkalommal „szakmai napok” keretében előadásokat és szakmai bemutatókat szervez, hogy tagsága minél jobban megfeleljen a kor kihívásainak. A helyi csoportok között szervezett rendszeres tapasztalatcserék, látogatások ugyancsak lehetőséget biztosítanak arra, hogy a kollégák megismerhessék egymás módszereit az erdők kezelésében, emellett erősítsék az ország különböző részein dolgozó kollégák barátságát.

Rendszeresen szerveztünk nagyobb létszámot érintő külföldi tanulmányutat. Az elmúlt évtizedekben lehetőségünk volt eljutni Szlovákiába (Selmecbánya és környékének meglátogatása), Lengyelországba (Wroclawi erdőgazdaságnál, Lengyel-Szudétákban, Lengyelország Génbankjában), Ausztriába (Burgenlandban magán- és közbirtokossági erdőgazdálkodás tanulmányozása), Szlovéniába (a Muraszombati Erdőgazdaságnál a Mura menti égeresek, magánerdő-birtokok, a Maribori Erdőgazdaságnál a Pohorje-hegység erdőgazdálkodásának megismerése), Romániába (Erdély és a Retyezát-hegység megtekintése).

A szakmai látókör bővítését szolgálják azok az Országos Erdészeti Egyesület által szervezett külföldi tanulmányutak is, ahol 2–4 fővel rendszeresen képviseltettük magunkat. Kollégáink megismerhették a Németországban, Ausztriában, Szlovéniában, Hollandiában, Franciaországban, Svédországban, Finnországban, Norvégiában, Kanadában és az USA-ban folyó erdőgazdálkodást.

A HCS szoros és jó kapcsolatot épített ki a MTESZ megyei szervezeteivel, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Helyi Csoportjával. Több közös rendezvénnyel is ápoltuk a közös hagyományokat. A MTESZ megyei programjai és a Nagykanizsai Műszaki Napok alkalmat adtak arra, hogy bemutassuk az egyesületünk életét, illetve színvonalas előadások meghallgatásával bővítsük ismereteinket. Az elmúlt évtizedben az MTESZ-kapcsolatok leépültek, majd megszűntek, ahogyan a szövetség egyesületeket összefogó szerepe kisebb lett, ezzel párhuzamosan pedig az egyesületek számának, taglétszámának csökkenése is bekövetkezett.

Kezdettől jó az együttműködés a Zalaegerszegi Helyi Csoporttal, kölcsönösen látogatjuk egymás összejöveteleit. Mindig fontos volt számunkra a kollégák közötti baráti, szakmai szálak erősítése, az összetartozás szükségességének tudatosítása.

A külföldi kapcsolatok kiépítése és ápolása is megkülönböztetett szerepet játszik mindennapjainkban. Így volt ez akkor is, amikor még nagyon nehéz volt ez a határokon átnyúló térségi, szakmai együttműködés. Főleg magyar ajkú erdőmérnökök kezdeményezésére 1972-ban kezdődtek a „PANNONIA” nemzetközi szakmai találkozók. Szoros kapcsolatok alakultak ki a Szlovéniában működő Muraszombati és Maribori Erdészeti Egyesületekkel, valamint a Burgenlandi Erdészeti Egyesülettel. Magyar részről a Nagykanizsai Helyi Csoport, a Szombathelyi Helyi Csoport és alkalmanként az OEE központja is képviseltette magát.

Helyi csoportunk életében kiemelkedő esemény volt az 1963-ban Nagykanizsa és Bánokszentgyörgy térségében, 1998-ban Nagykanizsa központtal, 2011-ben pedig Zalaegerszeg térségében megrendezett OEE vándorgyűlés, amihez 1998-ban tisztújító küldöttközgyűlés is társult. Az ország különböző részeiből több mint 600 kolléga tisztelte meg rendezvényeinket. Bemutathattuk a ZALAERDŐ erdőgazdálkodását, az itt dolgozó erdész szakemberek életét, munkájukat, gondjaikat, eredményeit.

Egyesületünk életében mindig kiemelt helyen szerepelt az iskolás gyerekek körében folytatott ismeretterjesztés. A „Madarak és Fák Napja”, az „Erdők Napja”, újabban pedig az „Erdők Hete” rendezvények alkalmat adnak arra, hogy a fiatal korosztályok figyelmét ráirányítsuk a természet és az erdő szeretetének fontosságára, felkeltsük érdeklődésüket az erdő bonyolult életközössége iránt, megismertessük az erdész szakemberek szerepét az erdők megóvásában és megújításában.

2013-tól a ZALAERDŐ Zrt.-nél is elkezdődött az erdészeti erdeiiskola-fejlesztés. Először Obornakon nyitotta meg kapuit a Nyitnikék Erdészeti Erdei Iskola, mely 2016-ban szállásépülettel bővült. 2015-ben indult a Zakatoló Erdészeti Erdei Iskola Csömödér központtal, mely 2015-ben elnyerte a Magyar Termék Nagydíjat. Ez utóbbi erdei iskola különlegessége, hogy a Lenti és Kistolmács között 32 kilométer hosszan kanyargó vasúti pályán mozdony húzza azt a különleges oktatókocsit, amely bázisként, guruló osztályteremként működik. Ezáltal a gyerekek különböző adottságú kijelölt megállóknál, változatos élőhelyeken ismerhetik meg az erdők, rétek, vizek élővilágát.

A HCS és az itt dolgozó kiváló szakemberek munkáját ismerte el az Országos Erdészeti Egyesület magas kitüntetések adományozásával. Tagságunkból eddig 9 fő érdemelte ki a legmagasabb szakmai és egyesületi elismerést, a Bedő Albert emlékérmet, a Kaán Károly emlékérmet, a Decrett József emlékérmet, több kollégánk szakmai munkáját pedig Elismerő Oklevéllel jutalmazták.

Bedő Albert emlékérem       Kaán Károly emlékérem      Decrett József emlékérem

Kósa Sándor   erdész              Dr. Mátrabérci Sándor           Fliszár Aladár

Dr. Páll Miklós                           Nagy László erd. ig

Dr. Andor József                   

Nagy László gazd.ig. 

Szakács László

Dr. Baráth László

Bodor György                               

Az OEE nagykanizsai helyi csoportjának tisztségviselői:

Elnökök:                                            Titkárok:

Farkas Pál                   1970–1984      Dr. Páll Miklós           1970–1986

Dr. Várhelyi József    1984–1992      Tihanyi Gyula             1986–2010

Dr. Baráth László       1992–1994      Varga Attila                2010–2018

Feiszt Ottó                  1994–2012       Fűr Tamás                 2018-

Rosta Gyula                2012–2018

Varga Attila                 2018-

Külön ki kell emelni, hogy a helyi csoportban folyó munkát mindig nagyban megkönnyítette és segítette a ZALAERDŐ Zrt. és jogelődjeinek támogatása, amit ezúton is köszönünk.