"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

OEE Pest megyei Magánerdő Helyi Csoport

Elnök: Dr. Balázs István

E-mail: dr.balazs.istvan[kukac]axelero[pont]hu

Titkár: Heim Márton

E-mail: martonheim[kukac]freemail[pont]hu

 

Az OEE Pest Megyei Magánerdő- gazdálkodási Helyi Csoport története

Az OEE Pest Megyei Magánerdő- gazdálkodási Helyi Csoport eredetileg megalakulásakor, 1970-ben az OEE Pest Megyei Mg. Tsz. Helyi Csoport néven alakult meg elsősorban a Pest Megyei mezőgazdasági termelőszövetkezeteiben és részben az állami gazdaságaiban dolgozó erdészeti szakemberek részvételével.

A névváltozásra 1995-ben került sor, miután az mg. Tsz-ek lényegében megszűntek és az ott dolgozó erdészeti szakemberek gyakorlatilag munkájukat, beosztásukat elvesztették. Az időpont majdnem egybeesik a kárpótlási törvény megjelenésével.

1.)Az OEE Pest Megyei Magánerdő gazdálkodási Helyi Csoport alapítása.
Az alapítás célja, oka, körülményeinek, időpontjának leírása.

A megalakuláskor (1970. februárjában) az alapítás célja az volt, hogy az Országos Erdészeti Egyesületben legyen olyan Helyi Csoport, amelyik az adott megyében, jelen esetben Pest Megyében, mezőgazdasági szövetkezetekben és részben állami gazdaságokban dolgozó erdészeti szakemberek egyesületi tagok legyenek – ha még nem voltak – vagy akik más Helyi Csoportban tagok, azonos munkaterületen dolgozókként, azonos feltételrendszerben tevékenykedők, ebből adódó azonos problémákkal, gondokkal küszködve egy egyesületi szervezeti egységben tömörüljenek. Ez a szervezeti egység egyesületi keretek között működjön és fejtse ki tevékenységét.

A fentiekből vezethető le az alapítás oka is: Az mg. tsz-ekben dolgozó erdészeti szakemberek egymástól elszakadva, egy-egy mezőgazdasági üzemben dolgozva, nem kaphattak erkölcsi, szakmai és érdekképviseleti támogatást, segítséget. Egyedi küzdelemre voltak kényszerítve. A Helyi Csoport viszont biztosította az egységes fellépést, szakmai gondok megoldásában a segítséget. Különösen érvényes volt ez Pest Megye területére, mivel a nagyszámú mezőgazdasági üzemben szinte mindenütt volt erdőterület, amelynek szakszerű gazdasági működtetését csak szakképzett erdészeti szakember tudta ellátni. A megyében volt olyan időszak, amikor 115 fő erdészeti szakember dolgozott mg. tsz-ben és állami gazdaságban. A Csoport létszáma még 1990-ben is 123 fő volt, mert még erdő felügyelőségi és megyei tanácsi dolgozók, erdőmérnökök is tagjai voltak. Sajnos napjainkra ez a létszám: a szövetkezeti erdőgazdálkodás megszűnése, az ott dolgozó erdészeti szakemberek állásvesztése, magánerdő gazdálkodásban való önállósodás, legfőképpen idős kor elérése és ami a legmegrázóbb ok, az elhalálozások és kilépések következtében 37 főre csökkent.

Nyilvánvaló, hogy ezek szervezeti összefogására szükség volt. Ez pedig csak az OEE keretén belül, önálló HCs egységben volt megvalósítható.

A megalakulás körülményei.

Az 1970-es esztendőben és utána még hosszú éveken, évtizedeken át a megyei tanácsok mezőgazdasági és élelmezésügyi osztály felügyelete alá tartoztak az mg. tsz-ek és irányítást, valamint szakmai döntési- hatósági feladatokat látott el a mezőgazdasági üzemek tevékenysége, ezen belül az erdőgazdálkodás, valamint az abban foglalkoztatott erdészeti szakemberek felett. (pl: nyilvántartás, eskütétel, támogatás, stb.)

Ebből következőleg az OEE Pest Megyei HCs. alapításának kezdeményezése is ezen osztálytól, a megyei erdészeti főfelügyelőtől indult.
                 

A Pest Megyei HCs. alakulásának megszervezését, alapítását a fenti osztály és a megyei erdészeti felügyelő bonyolította le, amely első kezdeményezésre is sikeres volt, amit bizonyít, hogy az alakuló ülésen szinte hiánytalanul részt vett az összes, mezőgazdasági üzemben alkalmazott erdészeti szakember. Az OEE küldöttközgyűlésre illetve vezető testületei (pl. elnökség) észrevétel, megjegyzés nélkül azonnal elfogadta az OEE Pest Megyei Mg. Tsz. Helyi Csoport megalakulását.

Megalakulás időpontja: A bevezetőben már említettek szerint az 1970-es esztendőben történt. Sajnos a pontos dátumra vonatkozó iratot nem leltük fel, mivel azok az akkor még Pest Megyei Tanács VB. Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Osztály irattárába, majd pedig előbb a Megyei Levéltárba és sajnálatos módon a Megyei Földművelésügyi Hivatal megalakulása után, 1991-ben selejtezésre kerültek.

2.)Az eddigi tisztségviselők.

Elnök:
Dr. Balázs István okl. erdőmérnök, megalakulástól (az említett 1970 évtől) napjainkig folyamatosan. A megalakuláskor a Pest Megyei Tanács Mg. és Élelmezésügyi Osztály erdészeti,- vadászati,- és természetvédelmi felügyelője, főfelügyelője, majd pedig csoportvezetője 1991-ig. Onnantól a Földművelésügyi Minisztériumban az Erdészeti Hivatal szakmai tanácsadója, majd Humánpolitikai Főosztály Vezetője. Az elnöki tisztséget a megalakulástól kezdve folyamatosan, jelenleg is betölti, választásokkal.

Titkárok:
1.)Valentin Károly erdész technikus, korábban Hernád Március 15. mg. tsz. Erdészeti ágazatvezető, majd magánerdő- gazdálkodó erdészeti szakember.
Titkári tisztsége időtartama: 1970-1999. szeptember 24.
2.)Telegdy Pál erdőmérnök Nagykőrös TSz Erdőgazdaság, majd Erdőszöv. Pilis, szakmai vezetője, Erdőgazda Kht. Titkári tisztség időtartama: 1999. Szeptember 24-től 2006. február 22.
3.)Heim Márton erdész technikus: Korábban a Pilisvörösvári Mg.Tsz. erdészeti szakembere, jelenleg pedig önálló vállalkozóként, magánerdő tulajdonos és gazdálkodó.
Titkári tisztsége időtartama: 2006. február 22-től napjainkban is.

Tisztségviselők: (vezetőségi tagok)
Deszpoth László erdész technikus    2365 Inárcs, Vöröshadsereg u. 1. Elhalálozott. Bedő A.díjas
Bágyi János erdőmérnök. Magánerdő gazdálkodó. 1118. Bp. Csikihegyek 14. VII. 31.
Dr.Czerny Károly erdőmérnök. Magánerdő gazdálkodó OEE elnökségi tag is volt Kaán Károly díjas.
Hevesi Ferenc erdőmérnök, nyugdíjas gazdasági felelős elhalálozott.
Nagy István erdész technikus 2367 Ujhartyán, Malom u. 1. elhalálozott
Pávó Árpád erdész technikus Jelenleg területi erdőfelügyelő. 2315 Szigethalom, Szabadkai u. 256/3
Simon Gyuláné vezetőségi tag, nyugdíjas, 2146 Mogyoród, Csíkvölgyi u. 11.

3.)Nevezetes, kiemelt rendezvények, események a H. Csoport életében.

A Helyi Csoport intenzív működése 1970-től 1995-ig tartott. Ezen időszakban és időtartamban jellemző volt, hogy a nagy létszámú (123-115 fő) szövetkezetekben dolgozó erdészeti szakemberek részvételével évente legalább két Csoportgyűlést tartottunk, amelyeken minden alkalommal több napirendben előadások és tájékoztatók hangzottak el, részben a mg. tsz. Erdőgazdálkodás aktuális témáiról, míg az év első Csoport gyűlésén az Erdő Felügyelőség(ek) (Budapesti és részterületen a Váci) éves szöveges értékeléseinek ismertetésére került sor.

Minden évben, a megye más-más mg. tsz-ének területén tartottuk meg a terepi, helyszíni bemutatóval egybekötött megyei mg. tsz. erdészeti rendezvényt, amelyek keretében kerültek átadásra a fásítási emlékérmek, kitüntetések, oklevelet. Ezen felül pedig vagy Budapesten, a megyei tanács előadó termében, vagy ismét valamelyik mg. tsz. területén tartottuk meg a Madarak és Fák Napja Megyei ünnepségét. Amennyiben a rendezvényt Budapesten tartottuk, azon szakmai előadások mellett a Madarak és Fák Napja megyei ünnepségének megnyitóját rendeztük meg. Később 1996 után igyekeztünk az Erdők Hete rendezvényt is, több- kevesebb sikerrel és résztvevővel megtartani.

A Csoport rendkívül eredményesen és szervezetten működött a kárpótlási törvény megszületéséig, majd utána még egy évig. Utána az évenkénti nagyszámú (esetenként 3-4 terepi bemutatóval egybekötött rendezvény) csoportrendezvény lecsökkent a tagság létszámának csökkenésével és mg. tsz. erdészeti szakemberek állásvesztésével.

Jelenleg évente egy-két szervezett csoportgyűlést, benne esetleg egy terepi bemutatóval egybekötött rendezvényt tartunk.

Budapest, 2009. augusztus 24.

                                Dr. Balázs István
                                          Elnök