"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

OEE Szombathelyi Helyi Csoport

Elnök: Kardos Bendegúz

E-mail: kardosb[kukac]szherdeszet[pont]hu

Titkár: Horváth Gábor

E-mail: horvathg[kukac]sarvar.szherdeszet[pont]hu

Az OEE Szombathelyi Helyi Csoportjának Története

1. Az alapítás

A II. Világháború után az erdőgazdaság fejlődéséhez viszonyítva az Egyesület szerepe – a korábbiakhoz mérten – látszólag elhalványult. Addig is a magyar erdőgazdaság érdekeiért küzdött, a szakszempontokat és a szakszemélyzet érdekeit egyaránt képviselte.

Az Erdészeti Lapok 1944-1948. közötti időszakban meg sem jelent, majd 1950-1952. között ismét szüneteltették kiadását, amitől is Erdő címen jelenhetett meg újra. A magyar erdészet szellemi irányítójának szerepét 1945. után, megalakulását követően az Országos Erdészeti Főigazgatóság töltötte be. Ebben az időszakban az Egyesület korábbi funkciói közül a szociális munkálkodást átvette a szakszervezet. Az Egyesület kapcsolata tagjaival átmenetileg megszűnt, a léte is kérdésessé vált. Ugyanakkor határozott igennel képviselte, hogy az erdők túlnyomó többsége ugyan állami tulajdonba került, de ott is szükséges egy erdészeti „szabadtársulás”.

Döntő jelentőségű volt a MTESZ megalakulása 1948-ban, amibe felvételét az OEE még azév novemberében kérte. Az Egyesület 1948-1950. között a régi tevékenységi formák szerint működött. Rákosiék 1950. derekán döntöttek arról, hogy az erdészet jól működő szervezetét szétverik, a „reakciósnak” tartott erdész, de főképp erdőmérnököket eltávolítják, a maradókat pedig áthelyezik, szétszórják. Az Erdészeti Lapokat Farkas Wilmos cikke miatt megszüntették.
A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 1040/1954. számú, az erdőgazdasági termelés fejlesztéséről szóló határozata érezhető mérföldkő az OEE életében is. A kapcsolat az erdészet vezető szervével, az Erdészeti Főigazgatósággal erősödött. A 9/1955. OEF. sz. utasítás normalizálni igyekszik az Egyesület és az állami erdészeti felsővezetés kapcsolatát. A Főigazgatóság és az OEE között kialakult a rendszeres és szervezett kapcsolat. A működést elősegítette az államerdészet szervezeti rendjének rögzülése is. Az OEE anyagi megerősödéséhez hozzájárult, hogy az állami erdőgazdaságok jogi személyként a tagok sorába léphettek. 1957-től a politikai légkör is enyhült.

1950-től az OEE felvállalta, hogy az erdészet átszervezése miatt többnyire megszűnt vidéki csoportjait a Megyei Erdőgazdasági Egyesülés székhelyén, így Szombathelyen is, újra megteremti és elősegíti a kapcsolattartást, sikeres együttműködést. Legidősebb Keresztes György kezdeményezte a helyi csoport megalakítását, aki egyben Szombathelyen a Megyei Erdőgazdasági Egyesülés vezetője is volt. 1953. április 1-én a Megyei Erdőgazdasági Egyesülés megszűnt, az OEE helyi tisztségviselői is elhelyezésük okán lemondásra kényszerültek. A Szombathelyi Erdőgazdaság átvette a vezetést, a Szombathelyi HCS 1953. október 28-án újraalakult, majd egy létrejött a Sárvári Állami Erdőgazdaságnál is.
Az egyes erdőgazdaságok megszűnésével általában a vidéki csoportok gyengültek, de a Szombathelyi és Sárvári HCS tartotta magát. A Szombathelyi HCS létszáma 1961-ig, a két erdőgazdaság összevonásáig stagnált, miközben a Sárvári HCS tagjainak száma még nőtt is. A két HCS 1962-ben egyesült, a taglétszám ekkor meghaladta a 200 főt. (Napjainkban a HCS létszáma 160 fő feletti.)

2. Az eddigi tisztségviselők és a Szombathelyi HCS kitüntetettjei

Az 1950-es éveket jellemző gyakori átszervezések és a személyeket érintő áthelyezések okán gyakrabban, majd később négy-ötévente voltak a tisztségviselő választások. 1953-ban az OEE Elnöksége döntésének értelmében egy HCS-nek Elnököt, Titkárt és Propagandafelelőst kell választania. Később, leginkább 1979. után kibővült a tisztségviselők száma.

 

Helyi Csoport                          Elnök                            Titkár                                  Propagandafelelős
Szombathelyi            leg.id.Keresztes György            Bánó István    
1950-1953.                       Rikly István                       Bánó István    

Szombathelyi                   Tomka László                 Barabics Elemér                      Szigetvári Piroska
1953-1958.                     Jackovics Péter                 Mészáros Béla    

Sárvári                            Vámosi Károly               id.Keresztes György                      Borsos Zoltán
1953-1956.                       Hubai Gyula                   ifj.Sümegi István
1956-1957.                     Mauthner Antal               id.Keresztes György                     Borsos Zoltán
1957-1962.                  id.Keresztes György               Borsos Zoltán    

Szombathelyi                   Jackovics Péter                 Mészáros Béla    
1958-1962.            

Szombathelyi              
1962-1969.         Mihályka Gyula id.Keresztes György    
1969-1973.           Mihályka Gyula  Molnár Lajos 
1973-1975.           Mihályka Gyula  dr.Nagy László    
1975-1979.          Németh László dr.Pethő József
1979-1985.          Németh László társ e. Cebe Zoltán dr.Pethő József
1985-1990.           Szanati lászló társ e. Hárs József Tóth Péter
1990-1994.           Schrődl László Bejczy Péter  

1994-1998.            

Schrődl László társ e. Kronekker József Bejczy Péter
1998-2006.             dr.Pethő József Bejczy Péter  
2006-2007.             Konekker József Bejczy Péter
2007- 2011             Nagy Imre Zsuppán Ernő
2011-2014.             Bakó Csaba Zsuppán Ernő
2014-                     Bakó Csaba Horváth Gábor


3.A Szombathelyi Csoport tagjainak szerepvállalása az OEE Elnökségében és egyéb szerveiben

Időszak    Betöltő személy    Tisztség, megbízás
2006-    dr.Pethő József    az Országos Erdészeti Egyesület elnöke
1985-1990.        az OEE Erdőhasználati Szakosztály titkára
1980-1990.    Cebe Zoltán    az ERDŐ szerkesztőbizottságának tagja
2002-2004.    dr.Markovics Tibor    régióképviselő
2004-2006.    Bejczy Péter    régióképviselő
1967-1971.    dr.Grósz Zsuzsa    az OEE Elnökségének tagja
1973-        A Központi Szociális Bizottság vezetője
1971-1975.    dr.Schmidt Ernő    az OEE Elnökségének tagja
1980-1985.    Horváth Lajos    az OEE Elnökségének tagja

1985-1990.                 az OEE Erdőhasználati Szakosztály titkára

1980-1990.                 Cebe Zoltán                az ERDŐ szerkesztőbizottságának tagja
2002-2004.                 dr. Markovics Tibor    régióképviselő
2004-2006.                 Bejczy Péter               régióképviselő
2006-2010.                 dr. Pethő József           az Országos Erdészeti Egyesület elnöke
2010-2014.                 Nagy Imre                  régióképviselő

2010-                          Zsuppán Ernő             az OEE Díj Bizottságának tagja

2002-2006., 2014-      Ferenczi Tamás           az OEE Ellenőrző Bizottságának tagja


4.A Szombathelyi Helyi Csoport kitüntetettjei

Év    Kitüntetett    Kitüntető cím
1960.    Haszák Aladár em.    Bedő Albert - emlékérem
1964.    Farkas József erd.    Bedő Albert - emlékérem
1969.    Mihályka Gyula erd.    Bedő Albert - emlékérem
1976.    Bánó István em.    Bedő Albert - emlékérem
1989.    id.Keresztes György em.    Bedő Albert - emlékérem
1991.    Pintér Gyula erd.    Bedő Albert - emlékérem
2001.    Cebe Zoltán em.    Bedő Albert - emlékérem
2002.    dr.Pethő József em.    Bedő Albert - emlékérem
2005.    Tóth Pál em.    Bedő Albert - emlékérem
1985.    dr.Borsos Zoltán em.    Kaán Károly - emlékérem
1994.    Boros Frigyes erd.    Kaán Károly - emlékérem
2005.    Rauch Imre erd.    Kaán Károly - emlékérem
2007.    Vaspöri Lajos erd.    Decret József - emlékérem
2008.    Nagy Imre em.    Vadas Jenő - emlékérem
1977.    dr.Halupáné Grósz Zsuzsa dr. em.    MTESZ - díj
1985.    dr.Borsos Zoltán em.    MTESZ - díj
2009.    Rauch József em.    MTESZ - díj

2011.       Balogh Lajos erd.     Decrett József - emlékérem
2013.    Balogh Csaba Győző em.      Bedő Albert - emlékérem

Az OEE Elismerő Oklevelét kapta: dr. Borsos Zoltán em. 1983., Takács Zoltán em. 1991., Horváth Imre gt. 1999., Rauch József em. 2000., Borbély László erd. 2001., Bejczy Péter em. 2002., Németh János erd. 2006., Stift László em. 2007., Markó Gyula güm. 2008., Varga Péter em. 2009., Galambos István em. 2010., Zsuppán Ernő erd. 2014., Dezső Vilmos vad. 2015., Osvald Géza erd. 2016.

 5.    Nevezetes, kiemelt rendezvények az OEE Szombathelyi HCS életében
5.1. Az OEE Vándorgyűlései Szombathelyen

Vas megyében az OEE működésének másfél százada alatt ez idáig négy vándorgyűlés került megrendezésre. Az egyes vándorgyűlések között eltelt idő alatt komoly változások történtek az emberek, az állományok életében, változtak a módszerek és nézetek. Ezen rendezvények módot adnak arra, hogy képet kaphassunk a megye erdőgazdálkodásáról, faiparáról és az itt folyó tudományos munkáról. Vas megye az ország erdősült vidékeihez tartozik, faipara kiemelkedő jelentőségű.

Az OEE Szombathelyen első alkalommal 1928. szeptember 4-én tartotta évi rendes közgyűlését. Mintegy 130 egyesületi tag jelent meg, ez akkoriban egyike volt a legsikeresebb vidéki rendezvénynek. A résztvevők megismerkedtek a szépen fejlődő várossal és dr. Saághy István nagybirtokos kámoni parkját is megtekintették, amely valóságos tárháza volt az exótáknak, s mint ilyen első rangú botanikai érdekesség is volt. A résztvevők másnap Kőszeg város erdejében tanulmányi kiránduláson voltak. A rendezvényhez a kőszegi vasútállomáson csatlakozott Ferenc bajor királyi herceg Scherg Lőrinc erdőmester kíséretében. A vendégeket Jambrics polgármester úr fogadta. A csoport a szép kisvároson, majd a közvetlen szomszédságában elterülő erdőn keresztül Mészáros Antal városi erdőmester szakavatott kalauzolása mellett a stájer házig gyalogosan kisétált. A visszaúton külön programpontként megtekintették a „Kőszegi Fenyőmagpergetőgyár”-at is.

Szombathelyen második alkalommal a nagyrendezvény 1969-ben volt, augusztus 4-6-a között. A 613 résztvevőnek bemutatásra került a II. Világháború után bekövetkezett látványos fejlődés, az ágazat gazdasági és társadalmi súlya Vas megyében. 1946-ban alakult a MÁLLERD Szombathelyi Erdőigazgatósága, melyet 1949-ben Vas Megyei Erdőgazdasági Nemzeti Vállalattá szerveztek át. Ebből alakították ki a Megyei Erdőgazdasági Egyesülés irányítása alatt dolgozó négy erdőgazdaságot 1950-ben; Írottkői, Szombathelyi, Sárvári és Őrségi elnevezéssel. 1952-ben előbb összevonták az Írottkői és Szombathelyi Állami Erdőgazdaságot Szombathely-vidéki Állami Erdőgazdasággá, majd 1953-ban a három gazdaságból kialakították a Szombathelyi és Sárvári Állami Erdőgazdaságot. Végül 1961-ben az utóbbi kettőt is összevonták Szombathelyi Állami Erdőgazdaság néven, amely 51 137 ha állami és 840 ha erdőbirtokossági erdőt kezelt. Az 1969-es vándorgyűlést az OEE HCS a Faipari Tudományos Egyesülettel közösen rendezte. A közgyűlésen Fekete Gyula, az OEE főtitkára tartotta meg évi rendes beszámolóját, majd a vándorgyűlést dr. Pankotai Gábor egyetemi tanár köszöntötte, egyben megnyitotta a tudományos ülésszakot. Bevezetőként nagy érdeklődéssel várt előadását dr. Madas András OEE elnök tartotta meg; „Vertikális integráció a fagazdaságban” címmel. A beszéd fő gondolatai: A fagazdálkodás új fogalma a fa megtermelését, feldolgozását és kereskedelmi értékesítését sűríti magába. A három ágazat eddig egymástól függetlenül működött. A termelőrészek egységbe illesztésének (vertikális integráció) hiányában a fejlődést már akadályozó, ellentmondásos helyzet alakult ki. Ez a következőkkel jellemezhető: noha fában szegény az ország, halmozódik az eladatlan fakészlet az erdőkben, miközben a fafeldolgozó ipar import alapanyagot használ, ráadásul késztermékeinek nincs megfelelő felvevő piaca. Ez sürgetően veti fel az egyesülés gondolatát az alapanyag termelő és feldolgozó ágazat között. Az ülésszak témaválasztása és légköre a vertikális integráció gondolatát kívánta szolgálni: egyenrangú partnerek együttműködését olyan népgazdasági célért, melyben a résztvevő üzemek is megtalálják számításaikat. A hozzászólások sorát Mihályka Gyula a Szombathelyi Állami Erdőgazdaság igazgatója kezdte, majd Várhelyi István a Nyugat-magyarországi Fűrészek igazgatója fejtette ki gondolatait. Számosan formáltak véleményt, majd Lázár László a FATE elnöke méltatta és értékelte a közös gyűlést. A hagyományos terepi bejárásnak két irányultsága volt. Fenyőgazdálkodás a nádasdi erdőben, az őrségi erdeifenyő erdőgazdálkodás Szalafőn, az őrségi táj bemutatása – a Nyugat-magyarországi Fűrészek Forgácslap Üzemének megtekintése.
1989. augusztus 12-én az OEE közgyűlését a FALCO Fakombinát által Szombathelyen rendezett Vas Megyei Fagazdasági Napok rendezvényével kapcsolta össze. A vállalatot dr. Schmidt Ernő vezérigazgató mutatta be videó előadásban, majd a korábbiaknál kisebb létszámú résztvevők autóbuszkörutakon megismerkedtek a részletekkel. A rendezvény jelmondata: „A hatékony erdőgazdálkodás alapja a korszerű faipar” . Az ülést dr. Herpai Imre elnök nyitotta meg, az éves beszámolót Gáspár Hantos Géza főtitkár tartotta. Az ágazatvezetést Gémesi József képviselte. Üdvözlő beszédében a választott jelmondat aktualitása mellett szólt, majd vázolta az ágazati feladatokat és egységes szakmai állásfoglalást sürgetett.

A vasi állami erdőgazdálkodás a FALCO néven ismert nagyvállalat keretei között működött 18 évig (1974-1992.). Az azt követő mintegy másfél évtized munkájának, eredményeinek bemutatása történt meg a 2005. évi Vándorgyűlésen, május 20-21. között. A terepi programokon az őrségi fenyő, a farkaserdei tölgy és a Kőszegi-hegység közjóléti erdőgazdálkodását, valamint a Jeli Arborétumot tekinthették meg az érdeklődők. Több helyszínen is része volt a programnak a kulturális érdekességek bemutatása. 2005. május 20-án Németh Imre országgyűlési képviselő és dr. Pethő József vezérigazgató helyezte el a Jeli Arborétum mellett az alapító Ambrózy-Migazzi István gróf múzeumának alapkövét. A közgyűlés másnap, 21-én Szombathelyen volt. Jelmondata: „Erdész az erdőért, erdő az emberért – 60 év az államerdészet szolgálatában”. A megnyitót Cserép János OEE elnök tartotta, majd Klemencsics András az FVM erdészeti főosztályvezetője adott helyzet- és feladatértékelést, fogalmazott meg célkitűzéseket. Ezután dr. Pethő József a Szombathelyi Erdészeti ZRT. nyugállományba vonuló vezérigazgatója búcsúzott el a kollégáktól. Megható színfoltja volt a rendezvénynek, amikor a vezérigazgató színművész leánya, Pethő Kincső elszavalta Berzsenyi Dániel Búcsú Kemenesaljától című versét. Nagy megtiszteltetés és öröm volt a HCS számára, hogy Riedl Gyula bácsi, vasdiplomás erdőmérnök, az OEE tiszteletbeli tagja, a Bedő Albert Emlékérem kitüntetettje, a Wagner Károly szakkönyvtár vezetője még részt tudott venni a vándorgyűlésen, a rá párhónapra bekövetkezett hirtelen halála előtt.

5.2. Külföldi kapcsolataink:

Az OEE 1972-es Vándorgyűlésén Nemesszeghy László szlovén Erdészeti Egyesületi Elnök kezdeményezte a határokon átnyúló kapcsolatfelvételt a burgenlandi, szlovén és nyugat-dunántúli magyar erdészek között. A közös múlt, hasonló adottságok és táj jó kiinduló pontja lett a regionális kapcsolatnak. Az első találkozó 1973-ban, Szlovéniában, a Muravidéki Erdőgazdaság területén és szervezésében történt. Magyarországot az OEE Nagykanizsai és Szombathelyi Helyi Csoportja, a Zalai Erdészeti és Faipari Rt., valamint a Szombathelyi Erdészeti Rt. küldöttei képviselték. Alapító tagként az OEE Szombathelyi HCS részéről Cebe Zoltán vett részt. A találkozó azóta évente és folyamatosan, mindig változó helyszíneken kerül megrendezésre. A három alapító egyesület váltakozva vállalja a lebonyolítást, így a rendezési ciklus háromévente ismétlődik. A Nagykanizsai és Szombathelyi HCS ezen belül megosztva, hatévente házigazda. A találkozók célja, hogy a gyakorló erdészek a tőmellett osszák meg tapasztalataikat, értékeljék a sikereket, keressék a problémamegoldásokat. Fontos szempont a személyes, baráti kapcsolatrendszer kialakulása, valamint a tájegységek kultúráinak megismerése, a szomszéd népek barátságának ápolása is. A találkozók közül kiemelkedett a Szombathelyi HCS által rendezett 1997. évi, 25. jubileumi rendezvény. A szakmai tárgykör az erdőgazdálkodás és a természetvédelem kapcsolatrendszere volt. Előadás hangzott el a Kőszegi Tájvédelmi Körzetről, majd a Kőszegi-hegység erdeiben és Farkas-erdőn voltak a terepi programok. A Hidegkúti Vadászház udvarán emléktáblát is avattunk a Pannónia szlovén-osztrák-magyar erdésztalálkozók 25. évfordulójának tiszteletére. Az elmúlt évtizedekben a következő években rendezte a Helyi Csoport a Pannónia Erdésztalálkozót: 1991., 1997., 2003., 2013. Valamennyi rendezvény nagy sikert aratott a meghívottak körében.
A Pannónia Erdésztalálkozókon túlmenően a burgenlandi és szlovén erdészeti egyesületekkel több közös kisebb tanulmányutat szerveztünk, mentünk hozzájuk és viszont fogadtuk őket.

5.3. A Helyi Csoport rendezvényei (1949-2009.):

Az OEE 1949-ben Szegeden tartotta rendkívüli nagygyűlését, amelynek vezérlő gondolata volt, hogy a helyi gyűlések lehetnek a szakmai továbbképzés helyszínei, ezért szükséges a vidéki csoportok kiépítése és oktatási felelős megválasztása. A Szombathelyi HCS-nél Márkus László személyében ez magas kvalitású kollégával megtörtént.

A helyi továbbképzések között kiemelkedő volt Haszák Aladár „Az erdeifenyő természetes felújítása a nyugati határszélen” és Borsos Zoltán „Gyertyános tölgygazdálkodás, különös tekintettel a természetes felújításra” címmel megtartott előadása.

Az 1950-es évek végén a Sárvári HCS a Káldi Erdészet területén tartott egy-egy hetes továbbképző tanfolyamot Sőth Ervin fahasználati csoportvezető és Komáromi Dezső fahasználati előadó vezetésével. Nagy László vezette le a Jeli Természeti Park telepítéséről szóló vitát. Az erdészvizsgára készülő szakmunkások részére felkészítő tanfolyamokat rendeztek, a fahasználat kérdéskörét Sőth Ervin, míg a magtermelést Nagy László adta elő. Róth Gyula fémjelezte az Ambrózy-Migazzi István emlékülést 1960-ban. A HCS a következő évben is megrendezte a Jeli Napokat, ahol az arborétumi fejlesztési elképzeléseket Nagy László ismertette. A Szombathelyi HCS-nél Dérföldi Antal az „Apadékvizsgálatok” címmel tartott előadást. Tanfolyamot szerveztek az erdészeti munkák gépesítéséről is.
Az egyesült HCS 1962-től folytatta a haladó hagyományt. Dr. Járó Zoltán a talajtan kérdéskörét vette górcső alá. Sőth Ervin és Poitinger János a fásítási felelősöknek szervezett továbbképzést. Ezen Tóth Pál a Jeli Botanikus Kert újabb fejlesztési elképzeléseit ismertette. Az erdészek továbbképzése során dr. Borsos Zoltán az erdő termőhelyi és tipológiai összefüggéseit adta elő a 19 résztvevő technikusnak. Az erodált erdőségi és eróziónak kitett talajok okszerű hasznosításának kérdésköréről is rendeztek vitanapot, a nyitó előadást Cebe Zoltán tartotta. Több rendezvényen a résztvevők meghallgathatták Halász Aladárt, Csapodi Istvánt, Járó Zoltánt, Bánó Istvánt, Nagy Lászlót, Várhelyi Istvánt, Herpai Imrét, Tompa Károlyt, Szász Tibort, Szepesi Andrást és Huszár Endrét az általuk művelt szakterületek aktuális kérdéseiről. „Szakmai irányítási és fásítási feladatok Vas megyében” címmel Sőth Ervin adott elő.    1967-ben az OEE közjóléti szerepével foglalkozó szakosztály, amelynek Cebe Zoltán alapító tagja volt, a HCS szervezésében helyi bemutatóval egybekötött szakosztályülést rendezett a Szombathelyi Állami Erdőgazdaság területén. Házigazdaként dr. Borsos Zoltán a Szajki Üdülőerdőt, Nagy László a Jeli Botanikus Kertet, Cebe Zoltán pedig a 8-as műút melletti Autóspihenőt, a Csákánydoroszlói Parkkomplexumot, majd a Batthyány kastély parkját mutatta be. Bejárták a Himfai Parkerdőt is.

A Budakeszi Csoportot 1970-ben a Jeli Arborétumban dr. Nagy László, a Kámoni Arborétumban Bánó István, míg a Körmendi Ládaüzemben id. Keresztes György kalauzolta végig.
A HCS dr. Nagy László irányításával a másodéves erdőmérnök hallgatóknak szervezett szakmai bemutatót 1973-ban.

Az „Erdők Napját” a csoport 1973-ban Velem-Cák-Kőszeg-Szabó-hegy térségében rendezte, ahol Mihályka Gyula átadta a Hermann Ottó Parkerdőt a Kőszegi-hegységben. Ekkor hangzott el dr. Borsos Zoltán előadása „A közjóléti erdőgazdálkodás célkitűzései és eredményei” címmel.

A HCS filmvetítéssel egybekötött előadást szervezett a közjóléti tevékenységről, a Jeli Arborétumról szóló „Havas szépe” című filmet tekintették meg. A bevezetőt dr. Nagy László tartotta.

1974-1976. között előadott dr. Gál János, dr. Tompa Károly, Dessewffi Imre, dr. Káldi József, dr. Márkus László, dr. Marosvölgyi Béla, dr. Pirkhoffer János és Halász Aladár.
Sárváron, az ERTI-nél a HCS tagjai előadássorozaton vettek részt 1976-ban. Szombathelyen pedig meghallgattuk dr. Madas Andrást, aki „Az erdészet jövője, fejlesztési lehetőségei” címmel adott elő 1977-ben.

A Vas Megyei Környezet és Természetvédelmi Napok rendezvénysorozatában is aktívan közreműködtünk. Az 1979-es Őrségi Nap keretében avattuk fel a Haszák Aladár Parkerdőt, amit id. Keresztes György adott át. Közreműködött Búza Antal és Tompa Tibor. A Vendvidéket Cebe Zoltán és Dani Vendel mutatta be, az Őrségi Tájvédelmi Körzet szerepéről Simon József beszélt.

A Bajai Csoportot 1980-ban Pethő József HCS titkár fogadta. A fakitermelési munkákat és a Bejcgyertyánosi Csemetekertben folyó fenyő csemetenevelést tanulmányozták. Gyönyörködhettek Farkas-erdő méltán híres tölgyeseiben, tiszteletüket lerótták Scherg Lőrinc erdőmester sírjánál és Böröndi Lajos erdőmester kopjafájánál. Megtekintették a téli bükk omlást a Velem környéki szubalpin erdőkben.

A HCS kerekasztal megbeszélést és gyakorlati bemutatót tartott Cebe Zoltán szervezésében a Rátóti MgTSz területén a szövetkezeti erdőgazdálkodásról.

A HCS az Erdészettörténeti Szakosztállyal is rendezett közös programot 1987-ben Szombathelyen, illetve a Kőszegi-hegységben. Dr. Majer Antal Divald Adolf munkásságát éltette, míg Szovják Jenő Vas megye erdőgazdálkodásáról beszélt.

1988-ban, Scherg Lőrinc halálának 50. évfordulóján a HCS az Erdészettörténeti Szakosztállyal közösen emlékülést rendezett a Farkas-erdőn. A szervezést dr. Borsos Zoltán vállalta.

A Vas Megyei Műszaki és Mezőgazdasági Hetek rendezvénysorozatában is aktívan közreműködtünk, a fő vezérfonal a hulladékhasznosítás kérdésköre volt. Ott hangzott el 1988-ban dr. Pethő József előadása „Erdei hulladék hasznosítása” címmel.

Az Erdőhasználati Szakosztállyal az Őrségben 1995-ben volt közös rendezvényünk. Előadást hallgattunk „Az állami és magánerdő határán” címmel.

1995-ben Sárváron Szép Tibor tagtársunk szervezésében Wentzely Dénes erdészt, vadászt és írót hallgattuk meg.

Az Erdészettörténeti Szakosztállyal 1996-ban újabb közös rendezvényünk volt Szombathelyen. Stift László „Böröndi Lajos élete és munkássága”, míg Szovják Jenő a „Kőszeg-hegység erdőgazdálkodása és a Stájerházak” címmel tartott nívós előadást.

Két év múlva, 1998-ban avattuk Böröndi Lajos kopjafáját, az avatóbeszédet dr. Márkus László mondta el. Ezt további emlékkopjafa állítások követték. Őrségben a Csörötnek 10-es tagban (Csikólegelő) négy kiváló és már elhunyt Őrségben dolgozó erdőmérnöknek (Cebe Zoltán, Hárs József, Haszák Aladár, Illyés Benjamin) állítottunk emléket. Ivánc 7 F erdőrészletben (a rátóti Deák által ültetett Aradi Vértanúk tölgyeinek makkjából származó erdősítés) az Aradi Vértanúk, a Jeli Arborétumban pedig dr. Majer Antal emlékének tisztelgünk. A farkas-erdei erdészek tiszteletére Hidegkút legöregebb tölgyei közül egyet kiválasztottunk emlékfának. Azon a helyi szakszemélyzet által megszavazva az elhunyt, jeles környékbeli erdészek névtáblái szerepelnek (2008.).

Az 1998-as tapasztalatokat felhasználva a HCS magánerdős tanfolyamot szervezett 2001-ben, aminek szervezői és részben előadói Bejczy Péter és Illés Péter kollégák voltak. A tanfolyam lehetőséget adott arra is, hogy az erdők közel felét birtokló magánosok megismerjék az Egyesület tevékenységét is.

2007-2009. között a HCS vezetése nagy súlyt fektetett arra, hogy a tagság a helyi és országos problémák, változások tekintetében naprakész ismereteket kapjon a témakörök ismert művelőitől. Évente két alkalommal voltak előadások. Meghallgattuk dr. Bartha Dénest, dr. Borovics Attilát, dr. Csóka Györgyöt, dr. Lakatos Ferencet, dr. Stark Magdolnát, dr. Lett Bélát, dr. Schiberna Endrét, dr. Jáger Lászlót, dr. Nagy Dánielt és Nagy Imrét.
Kölcsönös látogatást tettünk egymásnál a Győri, a Nyíregyházi és Gyulai HCS szervezésében.
Újdonság volt és nagy sikert aratott az egyesületi tagok és családtagjaik részvételével megtartott 2008. és 2009. évi családi nap (Jeli Arborétum, Stájerházak), amiből követendő hagyományt kívánunk teremteni.

 5.4. A Szombathelyi Helyi Csoport élete és tevékenysége 2010-2015 között:

A tárgyalt időszakban a Szombathelyi Helyi Csoport részt vett a Pécsi, a Zalaegerszegi, a Miskolci, a Tatabányai, a Soproni, és a Kaposvári Vándorgyűlésen. 24 és 46 fő közötti létszámmal képviseltettük magunkat.

2012-től az Erdésznők Országos Találkozóján is képviseltette magát a HCS, általában 2-3 fő erdészhölgy részvételével. 2015-ben Vas megye, a Szombathelyi Erdészeti Zrt., illetve a Szombathelyi HCS volt házigazdája az országos találkozónak. A nagy sikerű rendezvényen az OEE elnöke és főtitkára is részt vett, amely a Sárvári és a Vasvári Erdészeti Igazgatóság területén került megrendezésre 100 fő részvétele mellett.

Az OEE Zalaegerszegi HCS meghívására 2014-ben és 2015-ben részt vettünk a zalai erdésznapon 14, illetve 34 fővel.

Az 2008-ban elkezdett Családi Napok rendezvényeit évről-évre tovább folytattuk, a HCS tagok családtagjainak részvételével. A résztvevők növekvő száma (legutóbbi: 135 fő) is jelzi a rendezvények sikerét. A kellemes környezeten felül a rendezők szíves vendéglátása és az ízletes ételek is biztosították azt, hogy jól érezhessük magunkat. Két alkalommal a Szentgotthárdi Erdészeti Igazgatóság területén (Haricsai-pihenő 2010-ben, Ivánci vadászház 2014-ben) ismerkedhettünk az őrségi tájjal, erdő- és vadgazdálkodásával, népi iparművészetével. Szintén két alkalommal a Sárvári Erdészeti Igazgatóság területén (Hidegkút), 2011-ben a Farkas-erdőn az erdőgazdálkodási alaptevékenység bemutatása, gépbemutatókkal kiegészítve volt a téma, míg 2015-ben fakitermelő bemutatót szerveztek és a Farkas-erdei közjóléti fejlesztéseket ismertették, mutatták be. 2013-ban a Családi Nap lebonyolítása a Szombathelyi Erdészeti Igazgatóság szentpéterfai vadászházánál és a környékbeli erdőkben volt, valamint a szomszédos ausztriai Monyorókeréken (Eberau) az Erdődy erdőbirtok megtekintésével egészült ki. 2012-ben az ERTI által kezelt, felújított Kámoni arborétumot nézhettük meg, valamint az itt végzett kutatómunka került bemutatásra. Ez alkalommal avattuk fel Bánó István erdőmérnök szobrát, aki több évtizeden át az arborétum vezetője volt. Az ünnepségen, megemlékezésen Bánó István családtagjai is részt vettek.

2013-ban a Helyi Csoportunk a Szajki tavak környékén magán és állami erdőkben folytatott terepi tapasztalatcserét az átalakító üzemmódban kezelt erdőrészletekben. Szakmai továbbképzés keretében 2014-ben és 2015-ben újabb terepi tapasztalatcseréken vettünk részt – a Szombathelyi Erdészeti Zrt. és Balogh Csaba Bedő-díjas tagtársunk szervezésében – Körmend, illetve Sárvár térségében, a „Folyamatos erdőborítás a gyakorlatban” témakörben.

2012-ben az Erdőművelési Szakosztály rendezvényére került sor a Kőszegi-hegységben és ugyanezen évben a Nagykanizsai Helyi Csoportot fogadtuk tapasztalatcsere keretében. 2013-ban a VERGA Zrt. HCS-ját fogadtuk a Jeli arborétumban és a káldi Farkas-erdőn, valamint a Zalaerdő Zrt. Nagykanizsai HCS küldöttségét fogadtuk a Kőszegi-hegységben. Ugyanitt és Sárvár környékén került sor a Vértesi Erdészeti Zrt. HCS fogadására. 2014-ben a Zalaerdő Zrt. Nagykanizsai HCS-ját az Őrségben, az OEE Baranya megyei HCS tagjait a káldi Farkas-erdőn és a Kőszegi-hegységben láttuk vendégül. Az OEE Erdészeti Gépesítési és Erdőhasználati Szakosztályának közös terepi rendezvényére került sor az Őrségben a Szombathelyi Zrt. és a HCS szervezésében 70 fő részvétele mellett.

2015-ben a Zalaerdő Zrt.-t a Vasvári Erdészeti Igazgatóság területén, a Pápai HCS-ot az Őrségben fogadtuk.

A mi szakmai kitekintésünket is szolgáló más HCS-nál tett látogatásainkkal kívántuk tagjaink szakmai ismereteit bővíteni és az erdészbarátságot más HCS-okkal ápolni, elmélyíteni. 2010-ben tapasztalatcserén vettük részt az Egererdő Zrt. területén az egri HCS kalauzolásával. 2011-ben a Zalaerdő Zrt. területére látogattunk el. 2012-ben a Vértesi Erdészeti Zrt. és a Zalaerdő Zrt. meghívásának tettünk eleget. 2013-ban a Veszprémi FVM HCS szervezésében Veszprém megyébe Tihany, Szentgál térségében, a Nagykanizsai HCS meghívására Csömödér és Obornak térségében erdőművelési, fahasználati és erdőtörténeti témakörökben vettünk részt tapasztalatcserén. 2014-ben Veszprém megyében a VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. és HCS, valamint Zala megyében a Zalaerdő Zrt. és a Nagykanizsai HCS meghívásának eleget téve szakmai tapasztalatcserére látogattunk el. 2015-ben a Zalaerdő Zrt. és a Nagykanizsai HCS Zalában és a Pilisi Parkerdő Zrt. és a Visegrádi HCS meghívására Visegrád környékén vettünk részt tapasztalatcserén.

A Szombathelyi Helyi Csoport évente rendszerint két ülést tart, egyet év elején, egyet év végén. Ezek az ülések lehetőséget adnak arra, hogy a vezetőink tájékoztatást adjanak a tagságnak az egyesület helyzetéről, az előttünk álló feladatokról és értékeljék az elvégzett munkát. Az ülések alkalmával értékes előadások hangzanak el a szakmai továbbképzést illetően és úti beszámolók is színesítik programjainkat. Az előadók nagyobb részt meghívottak, de sokszor a HCS tagok is felvállalnak egy-egy témakört. A részvevői létszám 40 és 60 fő között szokott mozogni, de volt mikor meghaladta a 80 főt is.

2010-ben év elején a HCS ülésén az alábbi előadások hangzottak el: I. A vadgazdálkodás legújabb kutatási eredményei. Előadó: prof. Dr. Náhlik András a NYME-EMK dékánja. II. Vadgazdálkodás és vadászat a gyakorlat szemszögéből. Előadó: Kronekker József a Szombathelyi Erdészeti Zrt. vezérigazgatója. III. Vas megye vadgazdálkodása szakigazgatási oldalról. Előadó: Bogács László vadászati felügyelő Szombathely. Az év végi HCS ülésen történt a Tagsági Okiratok átadása. Előadások: I. Dr. Solymos Rezső akadémikus: Szemelvények a vasi erdőgazdálkodás történetéből. II. Stift László: Az OEE és a Szombathelyi Helyi Csoport Története röviden.

2011 év: Évindító rendezvény szakmai előadásokkal: I. Győr-Moson-Sopron és Vas megye talajainak savanyodása, kezelési lehetőségeik. Előadó: Dr. Kovács Gábor NYME-EMK Sopron. II. Az erdőben megkötött szén. Előadó: Dr. Bidló András NYME- EMK Sopron. A második ülés témája: I. Az Országos Erdészeti Egyesület helyzete és feladatai. Előadó: Zambó Péter OEE elnök. II. A magaskőris hajtáspusztítását okozó Chalara fraxinea járványdinamikai és patogenitási vizsgálata. Előadó: Nagy László doktorandusz. III: Természet és kultúra az ÉK-i Kárpátokban. (élménybeszámoló) Előadó: Dr. Németh Csaba osztályvezető.

2012. év: Évnyitó rendezvény szakmai előadásokkal: I. Avar és humuszvizsgálatok bükkösökben összefüggésben a klímával. Előadó: Führer Ernő ERTI. II: Felújítási folyamatok vizsgálata átalakító üzemmódú erdőkben. Előadó: Kollár Tamás ERTI. III. A faállomány vizsgálata lékek környékén cseres és GY-KTT-es állományokban. Előadó: Kámpel József ERTI. IV. Kórokozók, károsítók az erdőgazdaság fenyőplantázsaiban. Előadó: Dr. Koltay András. Az év végi HCS ülés, évértékeléssel, a jövő évi munkaterv ismertetésével, valamint előadásokkal került megszervezésre: I. Fjordok fjellek, gleccserek norvégiai útiélmények. Előadó: Varga László a HCS tagja. II. Élménybeszámoló németországi tanulmányútról. Előadó: Török Imre a HCS tagja. III. Tallózás a 2012. év eseményei közt képekben. Előadó: Hunyadi Géza a HCS tagja.

2013. év: Évzáró rendezvény a HCS elnöki és titkári beszámolóval az év eseményeiről és az aktualitásokról. I. Németh Máté természetfotós kiállításának megnyitása. II. Erdők és erdőgazdálkodás Dél-Koreában. Dr. Borovics Attila intézetigazgató ERTI. Tallózás a Helyi Csoport 2013. évi eseményei között, képekben. Hunyadi Géza a HCS tagja.

2014. év: Megtörtént a HCS tisztségviselőinek megválasztása. Évzáró rendezvény: Szakmai előadások, élménybeszámolók, meghívott előadók és a HCS tagjainak közreműködésével: I. Az erdészeti gépgyártás helyzete Európában az Interforst gépkiállítás tükrében. Előadó: Szegletes Ottó a HCS tagja. II. Gondolatok középkori templomainkról. Előadó: Varga László a HCS tagja. III. Tallózás a 2014. év eseményei között képekben. Előadó: Horváth Gábor HCS titkár.

2015. év: Évnyitó rendezvény ERTI előadókkal: I. Alkalmazkodó erdők, alkalmazkodó erdőgazdálkodás. Dr. Borovics Attila intézetigazgató. II. A származási kísérletek szerepe a klímaváltozás erdeinkre gyakorolt hatásának előrejelzésére. Dr. Nagy László. III. A léknyitás faállományra gyakorolt hatásainak kutatása. Kámpel József. IV. Az abiotikus tényezők változásának nyomon követése, és a felújulás vizsgálata lékekben. Kollár Tamás. V. Élettelen-e a holtfa?. Dr. Csóka György. Évzáró rendezvény: Szakmai előadások, élménybeszámolók meghívott előadók és a HCS tagjai közreműködésével: I. A külső naprendszer felfedezése. Dr. Péntek Kálmán matematikus, csillagász. II. A Zirci Apátság Szentgotthárdi Erdőgondnoksága. Dr. Illyés Benjamin. III. Tallózás a Helyi Csoport 2015. évi eseményei között, képekben. Hunyadi Géza a HCS tagja.

2016. év: Évindító rendezvény: Szakmai előadások meghívott előadók és a HCS tagjai közreműködésével: I. Kertészeti felügyelő, alelnök – Saághy István és a Szombathelyi Szépítő Egyesület. Mayer László levéltáros. II. Megemlékezés dr. Saághy István születésének 150. és halálának 70. évfordulójáról. Varga László a HCS tagja. Dr. Saághy István dendrológiai munkássága. Németh Gábor arborétum vezető (NAIK ERTI Kámoni Arborétum).

 Az OEE Szombathelyi Helyi Csoportja és a Szombathelyi Erdészeti Zrt. (valamint jogelődjei) által szervezett szakosztály rendezvények legfontosabb adatai az alábbi dokumentumban érhetők el (a táblázatot mellékeljük).

 
Szombathely-Sárvár, 2016. április 21.

 

Összeállították: Stift László, Bakó Csaba, Horváth Gábor okl. erdőmérnökök