"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

140 éves az ásotthalmi erdészeti oktatás

140 éves az ásotthalmi erdészeti oktatás

„Nekünk már csak az a feladatunk, hogy hidat építsünk a múlt és jövendő között, és hogy ennek a hídnak a pilléreibe beleépítsünk mindent, amit a múltból a jövendőbe átvinni érdemes.”Wass Albert gondolataival köszöntötte Andrésiné dr. Ambrus Ildikó, az ásotthalmi Alföldi ASzC Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója az iskola alapításának 140. éve alkalmából szervezett ünnepség résztvevőit.

1883. október 10-én nyitotta meg Bedő Albert országos főerdőmester Szeged-Királyhalmon, a mai Ásotthalmon, a történelmi Magyarország első erdőőri szakiskoláját.

Az eltelt közel öt emberöltő nagyon hosszú idő. Ez idő alatt két világháború, jelentős társadalmi-gazdasági átalakulások, történelmi események egész sora hagyott nyomot a nagymúltú szakoktatási intézményen.

Az elmúlt évtizedek során közel 5500 nappali tagozatos diák mellett több mint 5000 tanfolyami képzésben részt vevő tanuló szerzett szakmai végzettséget az ásotthalmi iskolában. Őket több mint 170 tanár oktatta.

A közel 150 fős rendezvényt részvételükkel tisztelték meg Sepsikőröspatak-Kálnok és a térségi települések polgármesterei, az Agrárminisztérium illetékes államtitkársága, az Agrárszakképzési Centrum, az Országos Erdészeti Egyesület, a MEGOSZ, a Soproni Egyetem, valamint a belföldi és határon túli társ oktatási intézmények, továbbá az alföldi erdőgazdaságok vezetői.  A megjelentek az iskola által rendszeresen szervezett jubileumi ünnepségekre mindenkor jellemző, lélekemelő eseményen vehettek részt, amit az iskola diákjai által bemutatott színvonalas műsorfolyam tett színesebbé, mely az ünnepi köszöntők sorát gazdagította. Ebben Márai Sándor és Wass Albert megidézett gondolatai többször is megjelentek..

A felszólalók sorát Andrésiné dr. Ambrus Ildikó nyitotta meg, aki többek között bemutatta az iskolában folyó szakmai és közösségi, határokon is átnyúló „hídépítést”.

Majd dr. Horváth József, az Alföldi Agrárszakképzési Centrum főigazgatója, mint az ünnepség másik házigazdája köszöntötte a jelenlévőket.

Beszédét követően Szabó Magda "Hinni" című versét Mihó Rebeka 13/E osztályos tanuló szavalta el.

Ezt követően Papp Renáta, Ásotthalom nagyközség polgármestere osztotta meg ünnepi gondolatait, melyben rámutatott, hogy a településalapító szakiskola napjainkban is kiemelkedő érték az itt lakók számára.

Zambó Péter, az Agrárminisztérium erdőkért és földügyekért felelős államtitkára elismerő szavakkal méltatta a patinás ásotthalmi iskolát, mint az erdészeti szakképzés egyik hazai fellegvárát. Ismertette, hogy a tárca a szükséges eszközök és feltételek biztosításával segíti a legmodernebb tudás átadását. Kiemelte az elmúlt évben megalakult Erdészeti Ágazati Tudásközpont jelentőségét, amely stabil szervezeti kereteket biztosít a diákok gyakorlati tapasztalatának megszerzéséhez.

Kiss László, az Országos Erdészeti Egyesület elnöke a jubileum kapcsán az egyesület iskolaalapító tevékenységére emlékeztetett, melyben kiemelkedő szerepe volt gróf Tisza Lajosnak, az OEE korábbi elnökének és az ásotthalmi iskola névadójának, Bedő Albert országos főerdőmesternek, az egyesület első titkárának. Hangsúlyozta, hogy az iskola értékrendje ma is egybevág az Egyesület hitvallásával, amiben nagy súllyal van jelen a szaktudás fejlesztése és az ifjúság felkarolása.

Kisgyörgy Sándor, Sepsikőröspatak-Kálnok erdész végzettségű polgármestere, Bedő Albert szűkebb pátriájának, szülőföldjének képviseletében méltatta a nagy előd emlékét és felhívta a figyelmet annak ápolásának fontosságára. Beszédében megemlékezett az OEE 2016-os erdélyi vándorgyűléséről, amikor csaknem ezer kárpát-medencei magyar erdész tisztelgett Bedő kálnoki sírjánál.

A rendezvény során nem csak az iskola fennálásának 140 éves jubileumát ünnepelték a, hanem megemlékeztek Bedő Albert halálának 105. évfordulójáról is. Ennek részeként Gödri Miklós Szabolcs református lelkész tolmácsolta az iskola névadó alapítójának jubileumra küldött "égi üzenetét".

Az ünnepi rendezvény záró eseményeként a tisztelet és az emlékezés koszorúit helyeztek el a meghívott díszvendégek az iskola főépületében található Bedő szobornál, Stróbl Alajos Sopronban található eredeti szobrának másolatánál.

Forrás: OEE

Szerző: Andrési Pál, Nagy László

Fotók: Andrési Pál

Hírszerkesztő: Nagy László