"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Tízmilliárdos uniós támogatás Natura-2000 erdőterületekre

Tízmilliárdos uniós támogatás Natura-2000 erdőterületekre

A Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége (MEGOSZ) nagy örömmel tudatja, hogy megjelent a 41/2012.(IV.27.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból Natura-2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól a Magyar Közlöny 51. számában.

A magyarországi erdők 43 %-át kitevő magánerdők jelentős hányadát, több, mint 200 ezer hektárt jelöltek ki annak idején a Natura-2000 hálózatba a több tízezer tulajdonos tájékoztatása nélkül. A MEGOSZ a kijelölésektől kezdődően folyamatosan kezdeményezte egyeztetések összehívását, a témában, ahol a civil és a hivatásos természetvédelem, illetve az erdészet érintett szereplői ültek tárgyalóasztalhoz. A hosszú évek óta tartó tárgyalások most sikerre vezettek és így a magánterületen található Natura erdők tulajdonosai, gazdálkodói egyszerűen igénybe vehető, területalapú, vissza nem térítendő kompenzációs támogatásban részesülhetnek felmerülő költségeik és jövedelem kiesésük, ellentételezése céljából.

A rendelet értelmében a támogatás igénybevételére minden olyan naturás magánerdő gazdálkodó jogosult, aki rendelkezik az adott erdőrészletre vonatkozó jóváhagyott erdőtervvel, gazdasága teljes területén betartja a kölcsönös megfeleltetés előírásait és 10 hónapon belül részt vesz a Natura 2000 erdőterületen gazdálkodók részére szervezett képzésen.

Az erdészeti hatóságok az elmúlt év során rendkívüli erőfeszítéseket tettek, hogy az érintett területek körzeti erdőterveit az illetékes zöld hatóságokkal egyeztetve áttekintsék és megfogalmazzák azokat a speciális gazdálkodói, kezelési előírásokat, amelyek betartása ezekben az erdőrészletekben kötelező. Így a jóváhagyott körzeti erdőtervek a naturás területek kezelési előírásaivá is váltak.

A legkisebb támogatható terület 1 hektár. A támogatás területalapon, egyszerű módon, az egységes kérelmekkel együtt, vagyis minden év május 15-ig(!) igényelhető. A rendelet különböző okok miatt elég későn jelent meg, de a kérelembenyújtási időpont majdnem 1 hónappal meghosszabbítható, mivel ekkor is befogadják az erre irányuló kérelmeket, igaz, hogy egyre csökkenő támogatási hányaddal. A támogatás mértéke az adott Natura erdőterület faállománya korától és fafajától függően mintegy 12 - 65 ezer Ft/ha/év (40-230 EUR/ha/év) között változik. A MEGOSZ honlapján az egyes Natura területek beazonosításához és az igények bejelentéséhez szükséges információkat, tennivalókat közzétesszük és folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklődőket az ezzel kapcsolatos tudnivalókról.

Kérésünk, hogy mindenki terjessze lakóhelyén, munkahelyi környezetében ennek a lehetőségnek a hírét, hiszen az itt felhasználható keret meghaladja a 10 milliárd (!) forintot, ami példátlanul nagy összeg a magyar magánerdő gazdálkodás elmúlt két évtizedes történetében!

Kapcsolattartó: Dr. Sárvári János, 06-30-455-22-61

 Forrás: Nagy László