"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Természetvédelmi növénytan

Természetvédelmi növénytan

A világ első nemzeti parkjának megalapításától számítjuk a tudatos természetvédelem kezdetét. Az azóta eltelt 140 év alatt sokat tettek a világ, így a magyar szakemberek is a növény- és állatvilág megmentéséért. A növényvilág védelmével kapcsolatban hozott döntések, aktív, illetve passzív védelmi intézkedések hazánkban is már sok évtizedes múltra tekintenek vissza, így megérett az idő az eddig elért eredményeket és összegyűlt tapasztalatokat szintetizáló tankönyv elkészítésére. Ezt a feladatot vállalta fel a Természetvédelmi növénytan című könyv 12 fős szerzői csoportja. Hangsúlyozandó, hogy a könyv elsődleges célja nem új ismeretek közlése, hanem a szakterület eddigi eredményeinek összegyűjtése és felsőoktatási céllal való közreadása.

Prof. Dr. Bartha Dénes szerkesztésében megjelent könyv egy rövid történeti áttekintéssel indít, mely a hazai növényvilág védelmének főbb mérföldköveit ismerteti. Ezt kövezően az elméleti alapokat ismertető fejezeteket olvashatjuk, így például megtudhatjuk, hogy mely szempontok alapján ítélik meg egy növény- vagy gombafaj természetvédelmi jelentőségét. Ugyancsak megismerhetjük, hogy milyen kritériumok alapján lehet egy terület flórájának tagjait különböző veszélyeztetettségi kategóriákba besorolni.

A könyv hangsúlyosan foglalkozik a növényvilág védelmének nemzetközi vonatkozásaival, így részletesen olvashatunk arról, hogy melyek azok az egyezmények, illetve jogszabályok, amik nemzetközi szinten is kötelezettségeket rónak ránk annak érdekében, hogy a hazai növényvilág méltó oltalomban részesüljön.

A mű túlnyomó része a védett fajokat, gombákat, zuzmókat, mohákat, fás és lágy szárú növényeket ismerteti. Rövid morfológiai leírásuk mellett az élőhelyüket, veszélyeztető tényezőiket, védelmük lehetséges módjait és magyarországi előfordulásukat tartalmazza.A magyar természetvédők aktív védelmi munkáját, a nemzeti parkok, a botanikus kertek összefogását, a fajmegőrzési tervek megvalósulását jól példázzák a műben ismertetett esettanulmányok, például a tartós szegfű, a dolomitlen, az erdélyi hérics fajvédelme, mesterséges szaporítása, élőhely-kezelése.

A könyv függeléke a természetvédelmet érintő rendeleteket, egyezményeket tartalmazza, az összesítő táblázatok pedig a védett és veszélyeztetett növények természetvédelmi mutatóit tárják fel.A könyvet a hazai fokozottan védett növényfajok, illetve az aktív fajvédelmi beavatkozásokhoz kapcsolódó fényképek teszik színesebbé.

A műben megjelent írások döntő többsége a soproni Erdőmérnöki Karon végzett szakemberek tollából származik.

A Természetvédelmi növénytan című könyvet mindenkinek szeretettel ajánljuk, különösképpen azoknak, akik szívükön viselik hazánk növényzeti örökségének sorsát.

Szerzők:Bartha Dénes, Bódis Judit, Dobolyi Konstantin, Jakab Gusztáv, Kapocsi Judit, Korda Márton, Lesku Balázs, Makra Orsolya, Markovics Tibor, Mihalik Erzsébet, Németh Anikó, Sinigla Mónika.

Forrás:Bartha Dénes,Korda Márton, NYME EMKForrás: Nagy László