"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

A kiemelt besorolású JESZ státusz meghosszabbítására lehet szükség 2022. július 1-től

A kiemelt besorolású JESZ státusz meghosszabbítására lehet szükség 2022. július 1-től

2022. július 1-i határnappal a középfokú erdészeti végzettséggel egyenértékű szakképesítéssel rendelkező, illetve erdésztechnikusi végzettségű, kizárólag szakfeladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet kiemelt besorolása lejár, amennyiben 2020. július 1-én az erdészeti hatóság jogosult erdészeti szakszemélyzetként tartotta nyilván. A 244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: szakirányítói rendelet) 18. § (2) bekezdés alapján a jogosult erdészeti szakszemélyzet kiemelt besorolásának meghosszabbítását az erdészeti hatóságnál kell kezdeményezni.

A kiemelt besorolás lejárata szempontjából a 2020. július 1-i állapot a meghatározó, azt nem befolyásolja az azóta eltelt időszakban a jogosult erdészeti szakszemélyzet ún. többi besorolásának megváltozása, tehát ha

  • rendészeti besorolása lett vagy rendészeti besorolása megszűnt;

  • a középfokú szakirányú végzettsége mellé felsőfokú szakirányú végzettséget szerzett;

  • a felsőfokú szakirányú végzettsége mellé egyéb felsőfokú végzettséget szerzett.

Tájékoztatásul, a 2020. július 1-i állapot szerint

  • középfokú erdészeti végzettséggel egyenértékű szakképesítéssel rendelkező, illetve erdésztechnikusi végzettségű, rendészeti feladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet kiemelt besorolása 2023. július 1-én,

  • felsőfokú erdészeti szakirányú végzettségű szakszemélyzet esetében 2024. július 1-én,

  • felsőfokú erdészeti szakirányú végzettségen felül egyéb felsőfokú végzettséggel rendelkező szakszemélyzet esetében a kiemelt besorolás 2025. július 1-én jár le.

Ugyanakkor a 2022. július 1-i határnapot módosíthatja a szakirányítói tevékenység szüneteltetésének időtartama is, amennyiben azt az érintett jogosult erdészeti szakszemélyzet az erdészeti hatósághoz bejelentette.

Amennyiben 2020. július 1-ét követően a jogosult erdészeti szakszemélyzet elvesztette, majd ismét megszerezte a jogosult erdészeti szakszemélyzeti kiemelt besorolását, akkor rá – a szakirányítói rendelettel összhangban – már a jogosultság újbóli megszerzésétől számított 5 éves időtartam vonatkozik.

A meghosszabbítás feltétele a szakirányítói rendelet 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti valamennyi kötelező kiegészítő képzés teljesítése, és a 22. § (2) bekezdés b) pontja szerinti választható kiegészítő képzések teljesítésével, szakmai rendezvényeken való részvétellel vagy publikációkkal e rendeletben meghatározott feltételekkel összesen 48 kreditpont összegyűjtése, amelyből legalább 36 kreditpont a választható kiegészítő képzések teljesítéséből származik. E feltételeket a szakirányítónak június 30-ig kell teljesítenie.

A meghosszabbításhoz szükséges, a Jogosult erdészeti szakszemélyzet kiemelt besorolás meghosszabbításának kérelme elnevezésű nyomtatvány az NFK Erdészeti Főosztály honlapján érhető el a Nyomtatványok, és az Akkreditált választható kiegészítő képzések, illetve szakmai rendezvények oldalon.

A kitöltött nyomtatványt – mely a kiemelt státusz meghosszabbítása mellett lehetőséget biztosít az adatváltozások bejelentésére is – az állandó lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes erdészeti hatósághoz kell benyújtani.

 

Forrás: NAK

Szerző: Kovácsevics Pál

Fotók: OEE

Hírszerkesztő: Nagy László