"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Álláspályázat - Titkársági referenst keres az Erdőkért felelős helyettes Államtitkárság (AM)

Álláspályázat - Titkársági referenst keres az Erdőkért felelős helyettes Államtitkárság (AM)

Agrárminisztérium

pályázatot hirdet

Erdőkért Felelős Helyettes Államtitkár Titkársága

titkársági referens

feladatkör betöltésére

A jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 9.

Főbb feladatok:

A postán érkező dokumentumok iktatása, szkennelése, továbbítása jóváhagyásra, iratok lefűzése; kimenő levelek, posta online felületen történő rögzítése; hivatali kapu kezelése; beérkező telefonhívások, e-mailek fogadása, koordinálása; vendégek fogadása, időpontok szervezése; megbeszélések előkészítése; kapcsolattartás az egyes szervezeti egységek titkárságaival; a működtetéshez szükséges megrendelések feladása, koordinációja; a helyettes államtitkársági munkatársak munkájának segítése; általános irodai adminisztratív feladatok ellátása (fénymásolás, szkennelés, nyilvántartások vezetése stb.); közreműködik a helyettes államtitkárság feladatkörébe tartozó feladatok végrehajtásának előkészítésében.

Jogállás, illetmény, juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet, valamint az Agrárminisztérium Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság;

- cselekvőképesség;

- büntetlen előélet;

- egyetem, vagy főiskolai szintű államigazgatási, agrár, bölcsészettudományi, informatikai felsőoktatásban szerzett szakképzettség,

- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

- hozzájárulás nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához,

- hozzájárulás megbízhatósági vizsgálat lehetőségéhez,

- a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X.28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint igazolja a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltás felvételét,

- MS Word és Excel felhasználói szintű ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- erdőmérnöki végzettség

- közigazgatásban szerzett tapasztalat

- angol nyelvtudás

Elvárt kompetenciák:

- megbízhatóság

- terhelhetőség

- elhivatottság

- önálló és pontos munkavégzés

- jó kapcsolatteremtő és kiváló kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint

- motivációs levél

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy büntetlen előéletű és nem áll a Kit. 82. § (2) bekezdése szerinti büntető eljárás hatálya alatt (három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a kormányzati szolgálati jogviszony létesítését megelőzően)

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését, a pályázat pozitív elbírálása esetén

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy az elbírálásban részt vevők megismerhetik a pályázó anyagát.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Czibulka Edit titkárságvezető nyújt a (061) 896-6944-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton „titkársági referens” jeligével László Tünde személyügyi referens részére a szif.palyazat@am.gov.hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírásban megjelölt feltételeknek megfelelő pályázatok előzetes szűrését követően személyes meghallgatásra kerül sor. A munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a munkakör betöltéséről. A pályázati eljárás eredményéről a pályázók írásban tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 20.

Az álláspályázat hivatalos kiírása pdf. formátumban is letölthető, a szövegkapcsolóra kattintva.

Forrás: AM Erdőkért Felelős Helyettes Államtitkárság

Fotók: AM

Hírszerkesztő: Nagy László