"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Átfogó kiadványa NAK-tól a hazai agrárium kihívásairól, fejlődéséről - erdészeti elemzések is!

Átfogó kiadványa NAK-tól a hazai agrárium kihívásairól, fejlődéséről - erdészeti elemzések is!

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) az elmúlt hónapokban – a globális tényezőket is figyelembe véve – széles kitekintésben és részletesen is értékelte az ágazat helyzetét, fejlődési lehetőségeit, és a hatékonyságot, versenyképességet javító konkrét javaslatokat fogalmazott meg. A kamara ezeket egy kiadványban foglalta össze, „Erősödő agrár- és élelmiszergazdaság, jólétében gyarapodó vidék” címmel, mely bárki által elérhető a NAK honlapján.

A kamara öt esztendővel ezelőtt készített egy dokumentumot, amelyben a hazai agrárium fejlődését megalapozó konkrét javaslatokat fogalmazott meg, egyúttal a szervezet következő évekre vonatkozó teendőit is összefoglalva. Az elmúlt években sok területen sikerült jelentős előremozdulást elérni, amiben segítségre volt a Kormány folyamatos támogatása is. Ilyen például a földforgalmi törvény módosítása, a családi gazdaságokról szóló jogszabály, valamint az uniós vidékfejlesztési forrásokhoz kapcsolódó hazai társfinanszírozás maximális, 80%-os arányúra emelése. De említhetők az osztatlan közös tulajdon, a generációváltás kapcsán megvalósult változások, valamint a vízgazdálkodás terén is történtek előremutató, de tovább folytatandó lépések.

 Ahogy más ágazatok, az agrárium működését is jelentősen befolyásolta többek közt a koronavírus, az orosz-ukrán háború, a szankciók hozadékai. A számos külső tényezőre, változásra tekintettel a NAK az elmúlt hónapokban ismét komplexen megvizsgálta az ágazat helyzetét, és megfogalmazta a hatékonyság, versenyképesség javításához szükséges lépéseket, immár ezen tényezőkre is figyelemmel. Az aprólékos munkával készült, stratégiai jellegű Erősödő agrár- és élelmiszergazdaság, jólétében gyarapodó vidék című kiadvány bárki számára elérhető az interneten:

https://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/7242-erosodo-agrar-es-elelmiszergazdasag-joleteben-gyarapodo-videk

A dokumentum kitér azokra a kamara számára dedikált fő feladatokra is, amelyek elvégzésével a következendő időszakban segíteni tudja tagjai hatékony működését, legyen szó a támogatáspolitikával kapcsolatos érdekképviseletről, a földforgalmi szerződések vizsgálatáról, fajtakísérletekről, a szaporítóanyagokkal vagy a nagykereskedelemmel kapcsolatos problémák megoldásáról, illetőleg az információk, szaktudás folyamatos átadásáról.

A jelenlegi formájú Nemzeti Agrárgazdasági Kamara idén márciusban ünnepelte fennállásának tizedik évét. A szervezet ezen évtized alatt megkerülhetetlen, meghatározó szereplővé vált a magyar gazdaságban, agráriumban. A mellette mindvégig kitartó társszervezetekkel együtt lefedi a teljes értékláncot, és közösen, összehangoltan dolgozva, fellépve hatékonyan képviseli közel négyszázezer tagja érdekeit.

Az erdészeti vonzkozású fejezet részek a kiadványban a következő alfejezetekben olvashatóak:

1.3. Az elmúlt 10 év trendjei a magyar erdészetben ..................................................................................... 24

2.5. Erdészet, erdőgazdálkodás .................................................................................................................... 92
2.5.1. Ágazat helyzete .................................................................................................................................... 92
2.5.2. Erdőgazdálkodási szolgáltató és kivitelező vállalkozások ........................................................            94
2.5.3. Elsődleges fafeldolgozás .................................................................................................................. .  96

3.7. Fenntartható erdőgazdálkodás ..........................................................................................................      116
3.8. Birtokpolitika ............................................................................................................................................ 118
3.9. Birtokpolitika a magánerdőkben ........................................................................................................       120

3.12. A vadgazdálkodási tevékenység hatásai a mező- és erdőgazdálkodásra ...........................                 128

3.16. Az ágazati utánpótlás biztosítása – képzések..............................................................................          138

4.5. A magán erdőgazdálkodás szervezeti megalapozása....................................................................         151

4.7. Támogatáspolitika ....................................................................................................................................153

Forrás: NAK

Fotók: NAK

Hírszerkesztő: Nagy László