"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Az erdőgazdálkodók válságtámogatási lehetőségei – a félreértések tisztázására

Az erdőgazdálkodók válságtámogatási lehetőségei – a félreértések tisztázására

A 2022. augusztus 31-én a Magyar Közlönyben megjelent, az agrárvállalkozások részére nyújtandó válságtámogatással kapcsolatos rendeletek a jogosult tevékenységek között az erdőgazdálkodást is megemlítik. Ez örvendetes, de sajnos még nem jelenti azt, hogy ezzel közvetlenül egy új támogatási lehetőség nyílt volna meg az erdőgazdálkodók számára. A jogszabályok ugyanis csak a tárgyban felmerülő, külön meghirdetett és szabályozott agrártámogatások kereteit meghatározó, technikai jellegű szabályozások.

2022. augusztus 31-én megjelent a Magyar Közlönyben az orosz-ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet, valamint és az orosz-ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelethez kapcsolódó egyes agrártámogatási rendeletek módosításáról szóló 26/2022. (VIII. 31.) AM rendelet.

A rendeletekről a médiában csak rövid, általános tájékoztatásokat olvashattunk, ami félreértésekre adhatott okot. A következőkben röviden összefoglaljuk, mit is jelent a két megjelent jogszabály.

Az Európai Unió Bizottság 2022. március 24-én közzétett, 2022/C 131 I/01 számú közleménye megteremtette annak a lehetőségét a tagországok számára, hogy meghatározott időszakban, 2022. december 31-éig az orosz-ukrán konfliktus miatt gazdaságilag hátrányosan érintett vállalkozások számára külön szabályozott csekély összegű („de minimis”) állami támogatásokat, úgynevezett „válságtámogatásokat” nyújtsanak.

A támogatási lehetőség, és annak szabályozása nagyrészt megegyezik a Bizottság által a Covid járványhoz kapcsolódóan biztosított, úgynevezett „átmeneti támogatási” lehetőséggel.

Az agrárvállalkozások szempontjából a közlemény talán legfontosabb rendelkezése, hogy ezek a támogatások nem terhelik az egyes gazdálkodók meglévő egyéni általános „de minimis” támogatási keretét, hanem azokra külön keretösszegeket határoznak meg (az agrártermelők és a halgazdálkodással foglalkozó vállalkozások esetében 35 ezer eurónak, a feldolgozók, forgalmazók, erdő- és vadgazdálkodók esetében pedig 400 000 eurónak megfelelő forintösszeg).

A támogatási lehetőséggel a tagországok akkor élhetnek, ha annak igénybevételi feltételeit a Bizottság közleményében foglaltakkal összhangban a saját jogrendjükben is szabályozzák. Ez hazánk esetében a megjelent rendeletekben foglalt keret szabályozás, valamint a konkrét támogatási intézkedésekről szóló egyedi szabályozások együttesen biztosítják.

Konkrét válságtámogatásra egy friss példa a 2022. évi rendkívüli aszály miatt ellátási gondokkal küzdő állattartók tömegtakarmány szállítási költségeinek finanszírozásához nyújtott állami támogatás, amelynek a lehetőségét és feltételeit a 28/2022. (IX. 17.) AM rendelet szabályozza. Ugyancsak ebbe az állami támogatási körbe tartoznak továbbá az Agrár Széchényi Kártya keretében újonnan meghirdetett egyes beruházási és forgóeszköz hitelek kamattámogatásai is, amit erdőgazdálkodók is igénybe vehetnek.

Kifejezetten az erdőgazdálkodókat és erdészeti vállalkozásokat érintő konkrét válságtámogatási intézkedés ugyanakkor – tudomásunk szerint – még nem került meghirdetésre. A megjelent keretszabályozás ebből a szempontból tehát jelenleg csak egy elméleti támogatási lehetőség.

Akkor válna kézzelfogható támogatási lehetőséggé, ha a kormány, illetve az agrártárca azonosítana egy, a háború következtében előálló, és az erdőgazdálkodók jelentősebb körét hátrányosan érintő problémát, és azt erre a célra biztosított költségvetési forrásból, állami támogatás nyújtásával kívánná rendezni.

Forrás: NAK

Szerző: Szalai Károly

Fotók: Getty Images

Hírszerkesztő: Nagy László