"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Az ősz fontos időszaka az erdősítéseknek

Az ősz fontos időszaka az erdősítéseknek

A Szombathelyi Erdészeti Zrt. 2023 tavaszán 195 hektár erdőfelújítást és 6,8 hektár erdőtelepítés első évi munkáit végezte el. Ezt folytatva ősszel egészen a komolyabb fagyok beálltáig további 75 hektáron tervez erdőfelújítást és 3 hektáron pedig erdőtelepítést. Az aktuális munkákról Kámpelné Bitter Adrienn-nel, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. erdőművelési előadójával beszélgettünk.

Mit jelent az erdőfelújítás, és mit az erdőtelepítés? Talán ezt mindjárt az elején érdemes tisztázni.

Az erdőtelepítés alkalmával korábban erdőnek nem minősülő területen ültetjük el a csemetéket, a makkot vagy a fenyőmagot. Erdőfelújításról pedig akkor beszélünk, ha olyan helyen végezzük ezt a munkát, ahol azelőtt is erdő állt.

A mezőgazdasági mutatókat jelentősen befolyásolja az időjárás, de miképp hat ez az erdészek, erdőművelők munkájára?

Az idei csapadékos időjárás kedvezően befolyásolta a tavasszal elültetett, illetve az elvetett makk, magból fejlődött csemeték növekedését. Viszont a csapadék mennyisége kedvezőtlenül befolyásolhatja az őszi erdősítési munkák elvégzését. Később kerülhet sor a csemeték kiemelésére, ültetésére, a makkvetések végrehajtására.

Az őszi ültetési szezonban Társaságunk 87 ezer db csemete ültetést és 16,6 tonna makkvetést tervez az első kivitelekben. A makkvetés a legtöbb esetben géppel történik, a csemeteültetés történhet géppel vagy kézzel. A gépi csemeteültetés alkalmazható valamennyi első kivitelű erdősítésben, ahol a terepadottságok lehetővé teszik,és ahol a talaj-előkészítés megfelelő időben és módon, jó minőségben elkészült. Mindezek előfeltétele, hogy megfelelő minőségű és mennyiségű szaporító alapanyag álljon a rendelkezésünkre. Csemeteszükségletünk kb. 40%-át saját erdészeti csemetekertjeinkből biztosítjuk.

Otthon, a kertben egy vagy néhány gyümölcsfa elültetése is komoly előkészületeket igényel, és bizony fizikai munkával jár. Az öntől hallott számok nagyon is elgondolkodtatóak.

Igen, valóban nehéz elképzelni a kívülállónak, hogy több száz hektáron több tízezer csemetét ültetünk, és közel 17 tonna makkot vetünk. Természetesen nem dőlhetünk hátra ezek után sem, hiszen a makkvetés, ültetés után még hosszú évekig a csemeték ápolása, óvása, növekedésük biztosítása a feladat, hogy az adott területen valóban a jövő erdeje növekedhessen. A sorokat-sorközöket ápolni kell. A terület gyomkorlátozása, a termelési célt szolgáló fafajokat veszélyeztető fás szárú növényzet féken tartása, valamint a károsítók elleni védekezés a feladat.
A gondos munka ellenére az erdősítések a legtöbb esetben nem sikerülnek hiánytalanul. Az aszály, az ápolatlanság, a vadkár és más károsítók a későbbiekben tovább csökkenthetik a sikerességet. A hiányokat pedig pótolni kell. Társaságunk 22,47 ha-on tervez pótlást az ősz folyamán. Az erdősítéseket a vadak károsításától vadkárelhárító kerítések építésével is védenünk kell.

Forrás: Frisss.hu

Fotók: Nyitókép illusztráció: ROMSILVA

Hírszerkesztő: Nagy László