"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

EU konzultációs felhívás a 2011-2020 közötti Biodiverzitás Stratégia megvalósulásáról

EU konzultációs felhívás a 2011-2020 közötti Biodiverzitás Stratégia megvalósulásáról

2020. január 11-től elérhető online konzultáció célja, hogy információt és visszajelzést gyűjtsön az érdekelt felektől és a szélesebb nyilvánosságtól a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2011-2020 közötti uniós stratégia végrehajtásáról és az idegenhonos inváziós fajokról szóló uniós rendelet eddigi alkalmazásáról. 2021. április 5-én éjfélig bárki megteheti az észrevételeit.

A konzultációban minden érdeklődő köz- vagy magánszervezet vagy magánszemély részt vehet. Különösen számítanak a biológiai sokféleség kezelésével, helyreállításával és védelmével foglalkozó, vagy a biológiai sokféleségre vonatkozó uniós politika különböző aspektusai által érintett szervektől vagy magánszemélyektől, például a kormányzat és az irányító hatóságok valamennyi szintjétől, a nem kormányzati szervezetektől, a tudományos köröktől, a tanácsadóktól és területgazdálkodási szakemberektől, a tervezőktől és a fejlesztőktől, illetve az ipar, az üzleti és a pénzügyi ágazat képviselőitől érkező visszajelzésekre.

A konzultáció célja:

A konzultáció célja, hogy információkat és visszajelzéseket gyűjtsön az érdekelt felektől és a szélesebb nyilvánosságtól

- a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő uniós stratégia végrehajtásáról és

- az idegenhonos inváziós fajokról szóló uniós rendelet alkalmazásáról.

Ezen információk beépülnek majd a kötelező érvényű uniós természetvédelmi helyreállítási célokra vonatkozó bizottsági javaslat alapjául szolgáló hatásvizsgálatba.

A konzultáció a biológiai sokféleséggel kapcsolatos három különböző uniós szakpolitikai kezdeményezésre terjed ki:

1. A biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő uniós stratégia (2011-2020) értékelésére,

2. A 2020-as stratégia 5. célkitűzése tekintetében az idegenhonos inváziós fajokról szóló uniós rendelet alkalmazásának felülvizsgálatára,

3. A jogilag kötelező érvényű uniós természethelyreállítási célok kidolgozására, ami a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2030-ig teljesítendő uniós stratégia egyik kulcsfontosságú kötelezettségvállalása.

Ezek a szakpolitikai kezdeményezések összekapcsolódnak egymással. A biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő uniós stratégia meghatározza az EU biológiai sokféleséggel kapcsolatos szakpolitikai keretét a 2011 és 2020 közötti időszakra. A stratégia értékelése folyamatban van.

Az idegenhonos inváziós fajokról szóló uniós rendeletet a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő uniós stratégia 5. céljának végrehajtása keretében fogadták el.

2020 májusában a Bizottság közzétette a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2030-ig teljesítendő stratégiát. A stratégia egyik alapvető kötelezettségvállalása, hogy 2021 végéig javaslatot tesz egy jogilag kötelező erejű eszközre, amely uniós célokat határoz meg a károsodott ökoszisztémák 2030-ig történő helyreállításának tekintetében.

Az egységes kérdőív elérhető a 2020-ig teljesítendő stratégia értékelés honlapján, illetve a jogilag kötelező erejű uniós természethelyreállítási célokról szóló kezdeményezés weboldalán is. Kérjük, csak egyszer töltse ki a kérdőívet.

A kérdőívek az EU egyes hivatalos nyelvein vagy az összes uniós hivatalos nyelven elérhetők. Ön az EU bármelyik hivatalos nyelvén beküldheti válaszait.

A nyilvános konzultációkban részt vevő szervezetek és vállalatokat felkérjük, hogy az átláthatóság biztosítása érdekében regisztrálják magukat az átláthatósági nyilvántartásban.

Forrás: EU, FATÁJ Online

Szerző: Szerkesztette, fordította: Mőcsényi Miklós

Fotók: OEE

Hírszerkesztő: Nagy László