"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Az EU erdészeti ágazatának szerepe a fenntartható erdőgazdálkodásban és a biodiverzitás megőrzésében

Az EU erdészeti ágazatának szerepe a fenntartható erdőgazdálkodásban és a biodiverzitás megőrzésében

Az erdőgazdálkodók véleményén kell alapulnia az EU új erdőstratégiájának – áll az erdészeti szakmai szervezetek 2020. május 15-én kiadott közös közleményében. Az EU erdőinek fenntartható fejlődése és ellenállóképessége érdekében, ideértve a biológiai sokféleség megőrzését, az erdőgazdálkodási ágazatok által felvetett alábbi kérdéseket figyelembe kell venni a megalkotás alatt álló EU Biodiverzitási Stratégiában.

A fenntartható erdőgazdálkodásra (Sustainable Forest Management, a továbbiakban: SFM) a helyi körülményekhez igazított különféle gyakorlatokkal úgy kell tekinteni, mint lehetőségre a biodiverzitás megóvására, figyelembe véve az éghajlatváltozás hatásait, miközben biztosítani kell, hogy az erdők által nyújtott többszörös ökoszisztéma-szolgáltatások egy adott területen kiegyensúlyozott módon valósuljanak meg.

A jövőbeni biodiverzitási stratégiának tovább kell támogatnia az SFM-et, amelynek meghatározásáról, alapelveiről és részletes kritériumairól a Forest Europe folyamat részeként állapodtak meg. A kezdeményezés folyamatos fejlesztés alatt áll és már a nemzeti jogszabályok, valamint az önkéntes tanúsítási rendszerek szerves része.

Bármely típusú védelemnek figyelembe kell vennie az élőhely irányelv 2. cikke (3) bekezdésének jelenlegi követelményeit, amely szerint a fajok és élőhelyek védelmére vonatkozó rendelkezések értelmezésekor tiszteletben kell tartani a gazdasági, társadalmi és kulturális követelményeket, valamint a regionális és helyi jellemzőket.

Szigorúbb korlátozások bevezetése, mint amilyen a szigorú védelem, magas kockázatú megoldás, ha figyelembe vesszük a klímaváltozási előrejelzéseket és az egyre gyakoribb káros eseményeket, amelyek negatív hatást gyakorolnak az erdőkre. Ezenkívül elviselhetetlen terheket ró az erdőtulajdonosokra és gazdálkodókra, ami viszont csak hátrányosan befolyásolja azt a sokféle szolgáltatást, amelyet a társadalom elvár az EU erdőiből, ideértve az éghajlatváltozás enyhítését is, amelyet a stratégiában tovább kell gondolni.

A természetvédelem dinamikus megközelítése az SFM részeként kulcsa lehet a Biodiverzitási Stratégia sikeres végrehajtásának.

A valós adatokon alapuló, jól meghatározott védelmi célokra kell összpontosítani, nem pedig a nagyszabású korlátozások miatti negatív eredmények kockázatára.

A kitűzött célok eléréséhez nélkülözhetetlen megoldások: hatásvizsgálat, a meglévő intézkedések jobb végrehajtása a már kijelölt területeken, önkéntes megközelítések, jobb ismeretek és hatékony pénzügyi eszközök, valamint a motivált erdőtulajdonosok és -gazdálkodók bevonása.

EU Erdészeti Stratégiáját kell használni az erdészettel kapcsolatos valamennyi politika - ideértve a biodiverzitással kapcsolatos aspektusokat is - összehangolása fő kereteként, de figyelembe kell venni, hogy az elsődleges szabályozó a tagállamok erdészeti politikája és törvényei, valamint figyelembe kell venni a szubszidiaritás elvét is.

Felszólítják az EU döntéshozóit, hogy dolgozzanak ki egy holisztikus, többdimenziós és inkluzív EU-erdőstratégiát a 2020 utáni időszakra az SFM alapelvei szerint, amelyek biztosítják az erdőkkel kapcsolatos uniós eszközök hatékony és kiegyensúlyozott továbbfejlesztését.

Ebben az összefüggésben az erdőgazdálkodási gyakorlatokkal kapcsolatos iránymutatásoknak az EU új erdészeti stratégiája részeként és nem azok mellett kell elkészülnie. Ezeket az Európai Bizottság és a tagállamok közötti szoros együttműködés révén, az erdőtulajdonosok és -gazdálkodók, valamint más érdekelt felek bevonásával kell elkészíteni és megállapodni.

Szeretnék hangsúlyozni, hogy az EU támaszkodhat a kontinens figyelemre méltó erdészeti ágazatára és azokra az emberekre, akik fenntartható erdőgazdálkodást folytatnak. Ők tartják fenn az erdőkben a biodiverzitást, ezért az EU Biodiverzitási Stratégiájának középpontjában kell állniuk.

Forrás: Magyar Mezőgazdaság

Szerző: Halmos B. Ágnes fordítása

Fotók: Magyar Mezőgazdaság

Hírszerkesztő: Nagy László