"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Letölthető az Erdészettudományi Közlemények legújabb kötete

Letölthető az Erdészettudományi Közlemények legújabb kötete

12. évfolyam, 1-2. szám

Nyomtatásban megjelent: 2023. július 1.

Az 1. szám tartalma

Bükk (Fagus sylvatica) állományok fatermési függvénye és táblája az ERTI tartamkísérleti hálózatának adatbázisa alapján
Kollár T.
5-29. oldal | Közlésre elfogadva: 2022. július 10.

 

A 'Nyírségi' akác (Robinia pseudoacacia 'Nyírségi') növekedési viszonyai
Ábri T., Keserű Zs. és Rédei K.
31-42. oldal | Közlésre elfogadva: 2022. július 19.

 

Szabad víz megjelenése a talajban különböző faállományok alatt a Szent Anna-tó kráterének belső lejtőin
Szmolka P. és Frank N.
43-55. oldal | Közlésre elfogadva: 2022. december 4.

 

A faipari folyamatok szénlábnyom-elemzéséhez kapcsolódó logisztikai és energiafelhasználási konverziós faktorok megadása
Kocsis Z., Németh G., Börcsök Z., Polgár A., Király É., Kóczán Zs. és Borovics A.
57-73. oldal | Közlésre elfogadva: 2023. február 8.

 

A 2. szám tartalma

Szárazságtűrésben szerepet játszó SNP-k azonosítása kocsánytalan tölgy populációkban: alapkutatási eredmények a fenntartható tölgygazdálkodásért
Benke A., Köbölkuti Z. A., Cseke K., Borovics A. és Tóth E. Gy.
77-90. oldal | Közlésre elfogadva: 2023. január 26.

 

Hazai fafajok klímaanalóg területeinek vizsgálata a klímaváltozás tükrében
Illés G. és Móricz N.
91-112. oldal | Közlésre elfogadva: 2023. március 10.

 

Különböző fafajok juvenilis korhatárának meghatározása matematikai modell segítségével
Báder M. és Komán H.
113-119. oldal | Közlésre elfogadva: 2023. március 23.

 

Az Aceria fraxiniflora (Felt) (Acari: Eriophyoidea) gyors terjeszkedése és jelenleg ismert előfordulásai Magyarországon
Korda M., Ripka G., Hirka A. és Csóka Gy.
121-128. oldal | Közlésre elfogadva: 2023. január 22.

Forrás: Erdészettudományi Közlemények

Fotók: EK

Hírszerkesztő: Nagy László