"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Megnyílt az uniós konzultáció az erdészeti állami támogatásokkal kapcsolatos jövőbeni szabályozásról

Megnyílt az uniós konzultáció az erdészeti állami támogatásokkal kapcsolatos jövőbeni szabályozásról

Állami támogatás: a EU Bizottság észrevételeket kér a mezőgazdasági, erdészeti és halászati ágazatra vonatkozó uniós állami támogatási szabályok javasolt felülvizsgálatáról.

 

Az Európai Bizottság felkéri az érdekelt feleket, hogy tegyenek észrevételeket a mezőgazdasági, erdészeti és halászati ágazatra vonatkozó, felülvizsgált állami támogatási szabályokkal kapcsolatban. A javasolt felülvizsgálat célja, hogy a hatályos szabályokat hozzáigazítsa a jelenlegi uniós stratégiai prioritásokhoz, különösen a közös agrárpolitikához (KAP), a közös halászati politikához (KHP), valamint az európai zöld megállapodáshoz. A tagállamok és más érdekelt felek 2022. március 13-ig válaszolhatnak a konzultáció kérdéseire.

Margrethe Vestager, versenypolitikáért felelős ügyvezető alelnök a következőket nyilatkozta: „A mai javaslatok célja annak biztosítása, hogy a mezőgazdasági, erdészeti és halászati ágazatra vonatkozó állami támogatási szabályok alkalmasak legyenek a zöld átállás elősegítésére. Ezenkívül a felülvizsgált szabályoknak köszönhetően a tagállamok könnyebben és gyorsabban tudnak támogatásokat nyújtani, anélkül, hogy az a verseny indokolatlan torzulásához vezetne az egységes piacon. Felkérünk minden érdekelt felet arra, hogy ossza meg velünk véleményét.”

A konzultáció a mezőgazdasági, erdészeti és halászati ágazatra alkalmazandó különféle állami támogatási szabályok, nevezetesen az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló, 2014. évi európai uniós iránymutatásoka mezőgazdasági csoportmentességi rendeleta halászati és akvakultúra-ágazat számára nyújtott állami támogatások felülvizsgálatára vonatkozó iránymutatása halászati csoportmentességi rendelet és a halászati de minimis rendelet javasolt felülvizsgálatára terjed ki.

A Bizottság elvégezte a mezőgazdasági és erdészeti ágazatra alkalmazandó meglévő szabályok értékelését, valamint jelenleg értékeli a halászati ágazatra vonatkozó szabályokat is. A konzultáció tárgyát képező javaslatok figyelembe veszik az összegyűjtött információkat.

Mindezek alapján a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a vizsgált szabályok jól működnek és általában megfelelnek a célnak. Nagyrészt megfelelnek az érintett ágazatok igényeinek, és egyben hozzájárulnak a szélesebb körű, többek között a környezetvédelemmel, valamint a növény-, állat- és általában a közegészségüggyel kapcsolatos uniós szakpolitikai célkitűzések eléréséhez is.

Ugyanakkor az értékelésből az is kiderült, hogy a meglévő szabályokat célzottan felül kell vizsgálni, többek között pontosítani kell egyes fogalmakat, továbbá a meglévő szabályokat még jobban egyszerűsíteni és észszerűsíteni kell, valamint ki kell azokat igazítani, hogy jobban figyelembe vegyék a piaci és technológiai fejleményeket és az EU jelenlegi stratégiai prioritásait, többek között különösen az európai zöld megállapodásta „termelőtől a fogyasztóig” stratégiát és a biodiverzitási stratégiát. Ezenkívül a szabályokat ki kell igazítani annak érdekében, hogy a tagállamok gyorsan bevezethessék a megreformált közös agrárpolitikát (KAP) és az új Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapot (ETHAA).

Ezzel összefüggésben a Bizottság számos módosítást javasol a különféle szabályokban, többek között a következőket:

Az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatás

A javaslat értelmében a Bizottság úgy fogja tekinti, hogy a tagállamoknak a megreformált KAP keretében, a KAP-stratégiai terveik részeként végrehajtott intézkedései összhangban vannak az uniós állami támogatási szabályokkal, hogy ezáltal az állami támogatás jóváhagyására irányuló eljárást gyorsan el lehessen végezni. A javaslat továbbá új támogatási kategóriákat vezet be, amely támogatások értékelése és elfogadása az iránymutatás szerint történne, például a növény-, állat- és a közegészség védelme érdekében az idegenhonos inváziós fajok és az új betegségek által okozott fertőzések megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra nyújtott támogatást. Ezenkívül a javasolt módosított iránymutatás jobban ösztönzi a környezet és az éghajlat szempontjából előnyös erdőgazdálkodási intézkedéseket (ún. erdő-környezetvédelmi és éghajlati szolgáltatások) azáltal, hogy a biológiai sokféleséggel, az éghajlattal, a vízzel vagy a talajjal kapcsolatos szolgáltatások és a karbongazdálkodási rendszerek esetében az elszámolható költségek 120%-ára növeli a maximális támogatási intenzitást.

A mezőgazdasági csoportmentességi rendelet.

A Bizottság javasolja, hogy a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó intézkedések támogatási intenzitása igazodjon a megreformált közös agrárpolitikán (KAP) alapuló KAP-stratégiai tervekben szereplő intézkedések támogatási intenzitásához. A Bizottság javasolja továbbá, hogy vonatkozzon csoportmentesség a támogatási intézkedések új kategóriáira, például a védett állatfajok által okozott károk helyreállítására nyújtott támogatásra, valamint a Natura 2000 területeken elhelyezkedő mezőgazdasági földterületek esetében felmerülő többletköltségek ellentételezésére nyújtott támogatásra.

A halászati és az akvakultúra-ágazat számára nyújtott állami támogatások felülvizsgálatára vonatkozó iránymutatás.

A Bizottság új támogatási intézkedések bevezetését javasolja, amelyek értékelését a Bizottság az iránymutatás szerint végezné el, különösen az idegenhonos inváziós fajok és az új betegségek által okozott fertőzések megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra nyújtott támogatást, valamint a védett állatfajok által okozott károk ellentételezésére nyújtott támogatást (kivéve, ha azokra csoportmentesség vonatkozik). A javasolt iránymutatás-tervezet emellett a szabályok egyértelműsítését és észszerűsítését javasolja több területen, például a legkülső régiókbeli halászflották megújítására nyújtott támogatásra vonatkozóan. Ennek célja, hogy javuljon az iránymutatás-tervezet olvashatósága, ezáltal pedig – a tapasztalatokat is szem előtt tartva – könnyebbé váljon annak alkalmazása és egyértelműbb magyarázatot nyújtson a tagállamok számára.

A halászati csoportmentességi rendelet.

A Bizottság javasolja, hogy a támogatási intézkedések új kategóriái mentesüljenek a Bizottság felé történő bejelentésre és a bizottsági jóváhagyásra vonatkozó kötelezettség alól, különös tekintettel a védett állatfajok által okozott károk ellentételezésére, valamint az egyes kedvezőtlen időjárási körülmények által okozott károk ellentételezésére nyújtott támogatásokra.

A halászati de minimis rendelet.

A Bizottság javasolja a csekély összegű támogatások halmozott összegére vonatkozó tagállamonkénti felső határ aktualizálását a legfrissebb ágazati adatok alapján.

A konzultáció tárgyát képező javaslatok és a nyilvános konzultációkkal kapcsolatos valamennyi információ elérhető:

a mezőgazdasági és erdészeti ágazat, valamint a vidéki térségek tekintetében itt,

a halászati ágazat tekintetében pedig itt.

Következő lépések

A ma indított konzultáció mellett a felülvizsgált mezőgazdasági csoportmentességi rendelet és halászati csoportmentességi rendelet tervezetét, valamint a felülvizsgált halászati de minimis rendeletet a Bizottság és a tagállamok két találkozó keretében is megvitatják. Az elsőre a konzultációs időszak vége felé, a másodikra pedig a tervezeteknek a nyilvános konzultáció során kapott információk alapján történő felülvizsgálatát követően kerül sor. Az iránymutatás-tervezetet a Bizottság a konzultációs időszak vége felé tartandó többoldalú találkozón is megvitatja a tagállamokkal.

A Bizottság így biztosítani fogja, hogy a tagállamoknak és más érdekelt feleknek egyaránt elegendő alkalmuk legyen a bizottsági javaslattervezetekkel kapcsolatos észrevételeik megtételére.

A felülvizsgált szabályok elfogadására a tervek szerint 2022 végén kerül sor.

Háttér-információk

mezőgazdasági és a halászati csoportmentességi rendelet a Szerződéssel összeegyeztethetőnek nyilvánítja az állami támogatások egyes konkrét kategóriáit, és mentesíti azokat a Bizottság felé történő előzetes bejelentésre és bizottsági jóváhagyásra vonatkozó követelmény alól, amennyiben eleget tesznek bizonyos feltételeknek.

A szóban forgó mentesítés jelentős egyszerűsítés, amely lehetővé teszi a tagállamok számára a gyors támogatásnyújtást, amennyiben teljesülnek az egységes piacon belüli verseny torzulását korlátozó feltételek. E szabályoknak köszönhetően az állami támogatási intézkedések jelentős hányadát – a mezőgazdasági ágazatban például mintegy 80%-át – a tagállamok immár anélkül hajtják végre, hogy szükség lenne a Bizottság előzetes jóváhagyására. Ez összhangban van a Bizottság azon megközelítésével, miszerint a hangsúlyt arra kell helyeznie, hogy többet és gyorsabban valósítson meg azokon a területeken, ahol ez indokolt, viszont kevesebbet tegyen ott, ahol a tevékenysége nem jár hozzáadott értékkel.

mezőgazdasági csoportmentességi rendeletben és a halászati csoportmentességi rendeletben meghatározott szabályok kiegészítik a mezőgazdasági, erdészeti és a halászati ágazatra alkalmazandó iránymutatásban meghatározott szabályokat. Ezek állapítják meg azokat a feltételeket, amelyek alapján a Bizottság azt értékeli, hogy a csoportmentesség alá nem tartozó, és ezért a Bizottságnak bejelentendő állami támogatási intézkedések összeegyeztethetők-e az egységes piaccal. Ez a két szabályrendszer alkotja együttesen a mezőgazdasági, erdészeti és halászati ágazatban nyújtott állami támogatásokra vonatkozó átfogó szabályozást.

A de minimis rendeletek mentesítik a kis összegű támogatásokat az állami támogatások ellenőrzésére vonatkozó szabályok hatálya alól, mivel a Bizottság megítélése szerint azok nincsenek hatással az egységes piacon folytatott versenyre és kereskedelemre. Következésképpen csekély összegű támogatás a Bizottság előzetes bejelentése és jóváhagyása nélkül nyújtható.

 

 

 

 

 

Forrás: EU

Fotók: EU

Hírszerkesztő: Nagy László