"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Módosításokat javasol az ÁSZ az erdei ökoszisztémák közjóléti funkcióinak fejlesztése pályázatoknál

Módosításokat javasol az ÁSZ az erdei ökoszisztémák közjóléti funkcióinak fejlesztése pályázatoknál

Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése című pályázati rendszer kialakítása, a támogatásokról szóló döntéshozatal és a kifizetések terén változtatásokat javasol az Állami Számvevőszék (ÁSZ) jelentése - közölte az ÁSZ az MTI-vel.

A közlemény szerint az ellenőrzésben vizsgált 20 projekt kapcsán számos olyan problémát azonosítottak, amelyek a pályázatok kiírása és lebonyolítása során akadályozták, hogy a legfontosabb pályázati cél megvalósulhasson.

Jóllehet az irányító hatóság a pályázati rendszer kereteit kialakította, a pályázati felhívás részleteit érintően meghatározott kiválasztási kritériumok azonban nem támogatták kellően az uniós előírások teljesülését, a kitűzött célok megvalósítását - állapította meg az ÁSZ.

A közlemény szerint a projektek megvalósítási helyszínéül szolgáló erdőrészletek esetében az erdőgazdálkodás üzemmódjának figyelmen kívül hagyása - az erdőtervekben szereplő ütemezett fakitermelések végrehajtása miatt - kockázatot jelentett a beruházások funkcionalitásának fenntartására. A területi koncentráltságra vonatkozó feltételek hiánya okán fordulhatott elő továbbá, hogy a támogatott projektek Hajdú-Bihar Vármegyében, azon belül pedig néhány településre koncentrálódtak.

Az ÁSZ jelentése szerint a pályázatok elbírálása és a projektek megvalósítása során jellemző volt a jogszabályban előírt határidők be nem tartása, illetve a projektmegvalósítás nyomon követésének elmaradása, ezek a szabálytalanságok szintén akadályozták a pályázati célok megvalósulását.

Az ÁSZ jelentés rögzítette azt is, hogy a támogatásokról való döntésekkel kapcsolatos szabálytalanságok miatt felmerült annak kockázata, hogy az Európai Bizottság nem hagyja jóvá a ténylegesen támogatott projektek finanszírozását, így a kifizetett támogatások a hazai költségvetést fogják terhelni.

Az Agrárminisztériumnak, mint irányító hatóságnak javasolták: vizsgálja felül a támogatási kérelmek, valamint a benyújtott kifogások elbírálásának folyamatát a szabálytalanságok kiküszöbölésére. A Magyar Államkincstárnak pedig azt, hogy építsen ki kontrolltevékenységeket, amelyek biztosítják egyebek mellett a támogatási kérelmek egységes elvek szerinti jogosultsági ellenőrzését, valamint a projektelőrehaladás nyomon követését és beszámoltatását.

Az ÁSZ javasolta továbbá, hogy az Agrárminisztérium kezdeményezze a kormányhivataloknál a projekt megvalósítási helyszínéül szolgáló erdőrészletek erdőterveinek felülvizsgálatát annak érdekében, hogy a kormányhivatal a fenntartási időszak végéig a projektcél elérését veszélyeztető változtatást (pl. fakivágások) lehetőség szerint ne engedélyezzen.

A közleményben megjegyezték, a vizsgálati körben volt a nyírmártonfalvai lombkoronaösvény is, amelynek ügyében az ÁSZ ellenőrzése járult hozzá ahhoz, hogy az ügyben nem történt kifizetés.

A konkrét projekt esetében az ÁSZ már az ellenőrzés előkészítése során - 2023. májusában - javasolta a kincstárnak a támogatás folyósításának felfüggesztését. Látszott ugyanis, hogy a projekt megvalósítási helyszínéül szolgáló erdőrészletben történt tarvágás következtében a megépített lombkoronaösvény nem fogja tudni betölteni a kedvezményezett által a támogatási kérelemben vállalt funkcióját. A kincstár az ÁSZ jelzését figyelembe vette, így az ellenőrzés hozzájárult ahhoz, hogy az érintett projektben kifizetés nem történt.

Forrás: MTI

Fotók: Népszava

Hírszerkesztő: Nagy László