"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Módosult a Natura 2000 kompenzációs pályázat és az EKV támogatás

Módosult a Natura 2000 kompenzációs pályázat és az EKV támogatás

A palyazat.gov.hu honlapon megjelent tájékoztatás szerint módosult a VP4-12.2.1-16 kódszámú, „Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések” című felhívás dokumentációja.

A 2020. év végi módosítást követően most néhány pontban ismételten változott a pályázati felhívás. Az alábbiakban összefoglaljuk ezek tartalmi részleteit:

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg az Éves Fejlesztési Keret módosítása alapján pontosításra került és a korábbi 31,97 milliárd Ft-hoz képest 36 milliárd Ft-ra növekedett. A keretösszeg megemelése azt a célt szolgálja, hogy az átmeneti években (2021-2022) elegendő forrás álljon rendelkezésre a kifizetésekre.

A felhívás legutóbbi módosításakor, a Műszaki és szakmai elvárások fejezetben szereplő jogosultsági kritériumoknál, illetve a jogkövetkezményeknél már átvezetésre kerültek az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (Evt.) szankciókra vonatkozó aktuális módosításai. Viszont időközben 2021. január 1-től az Evt. újabb - erdőgazdálkodási bírságra vonatkozó - szakasza lett hatályon kívül helyezve (107.§). Most ez a változás is átvezetésre került.

A felhívással összhangban módosult a Támogatói Okirat is.

A módosított pályázati dokumentáció innen érhető el.

Ugyancsak a palyazat.gov.hu honlapon megjelent tájékoztatás szerint ismét módosult a VP4.-15.1.1.-17 kódszámú, „Erdő - környezetvédelmi kifizetések” című felhívás dokumentációja.

Elsősorban a kifizetési igénylés benyújtásával kapcsolatos előírások módosultak a kiegészítő tevékenységek vonatkozásában.

Az 5.1 számú, A támogatás formája című fejezetben örökerdő gazdálkodás esetén a kifizetési igényléshez csatolandó mellékletek listája kiegészült. Amennyiben az első kifizetési igénylés benyújtását követően történik a padka, magfogó rőzsefonat létesítése vagy fatörzs lehelyezése, a támogatási időszak alatt egy alkalommal, a soron következő kifizetési igényléshez kell mellékelni a megvalósítás pontos helyét és méretét alátámasztó mérési jegyzőkönyvet. (Ugyanúgy, mint kerítés, lékkerítés, villanypásztor létrehozása esetén.)

A korábbi változások értelmében az örökerdő gazdálkodáshoz kapcsolódóan meghatározásra került egy új választható, önállóan nem támogatható tevékenyég, amelyre a jogcím keretein belül támogatás igényelhető: ez a vadkárelhárítás céljából épített lékkerítés. Ahol idáig nem jelent meg a felhívásban ez az új kiegészítő tevékenység, ott most pontosításra került a szöveg (Műszaki szakmai előírások, A támogatás formája fejezetek).

A Támogatói Okirat a felhívással összhangban módosult.

A módosított pályázati dokumentáció innen érhető el.

Forrás: NAK, palyazat.gov.hu

Hírszerkesztő: Nagy László