"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Osztatlan közös földtulajdon megszüntetése

Osztatlan közös földtulajdon megszüntetése

Háromszázötvenezren kérték a június 1-jei határidőig a közös földtulajdon megszüntetését.A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésének költségeit az állam viseli, erre 3 milliárd forint jut. Az adatok feldolgozása és a kérelmek ellenőrzése után kezdődhet meg a földrészletek felosztása a tulajdonosok között.

A Vidékfejlesztési Minisztérium lakossági felhívó kampányt indított, amely a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdonban levő termőföld tulajdonviszonyainak rendezését kívánta elősegíteni. A magyar állam ugyanis – idén utoljára – átvállalja a részarány földkiadás során szerzett osztatlan közös termőföld önálló ingatlanná alakításának költségeit. Aki élni akart az állami finanszírozás lehetőségével, legkésőbb 2012. június 1-jéig adhatta le kérelmét a területileg illetékes körzeti földhivatalok ügyfélszolgálatán. A jelentkezési határidő elmulasztása jogvesztő, ezután már csak saját költségen, összetettebb eljárásban szüntethető meg az osztatlan közös földtulajdon.

Jelenleg mintegy 2 millió hektár rendezetlen, osztatlan közös tulajdonban lévő termőföld van Magyarországon. Ez közel 272 000 db földrészletet és 2 millió tulajdonost jelent. A június 1-jéig benyújtott kérelmek alapján – ezek az adatok az elkövetkező hetek, adategyeztetései során minden bizonnyal változnak – mintegy 350 000 tulajdonos 101 000  db földrészletet érintő kérelmet nyújtott be az illetékes földhivatalokhoz.

Az állam az előző 7 évben összesen 3,5 milliárd forintot, ebben az évben 3 milliárd forintot különített el a tulajdonosoktól átvállalt földmérési, jogi- és ingatlan-nyilvántartási költségek fedezetére. A szabályozás szerint az új, önálló földrészletek területe külterületen 3000 m2- nél, zártkertben 1500 m2- nél nem lehet kisebb. Több tulajdonostárs azonban – megállapodás alapján – közösen is teljesítheti a minimális területi limitet.

A most lezárult lehetőség a téeszesítéskor bevitt, majd a rendszerváltozás után visszakapott termőföldekre vonatkozott, a kárpótlási termőföldekre és az egyéb módon osztatlan közös tulajdonba került földrészletekre nem. A Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia kiemelten fontos része a földtulajdon rendezése Magyarországon. Az állam azért kapacitálta a földtulajdonosokat a közös tulajdon megszüntetésére, mert az osztatlan közös földtulajdon megszüntetésével a föld egyszerűbben értékesíthető vagy hasznosítható és könnyebben igényelhető támogatás a műveléséhez. Az Európai Bizottság a bizonytalan tulajdoni viszonyokra is tekintettel 2014. április 30-áig meghosszabbította a magyarországi mezőgazdasági földterületek szerzésére vonatkozó tilalmat. A földmoratórium feloldásáig rendezni kell a birtokviszonyokat, be kell fejezni a mezőgazdasági reformot és fel kell készülni a teljes körű liberalizációra.

A fentiek ugyan az erdőket közvetlenül nem érintik, de remélhetőleg a termőföldek ez irányú szabályozásának folyamata jó példát szolgáltat az osztatlan közös tulajdonú erdők rendezésének is, mely számos helyen a magánerdőgazdálkodás működésének egyik feltétele.

Forrás:VM Sajtó