"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

SOE ERTI kutatók a Farkas-erdőn

SOE ERTI kutatók a Farkas-erdőn

A Soproni Egyetem Erdészeti Tudományos Intézete országos hálózatú kísérleti állomásainak munkatársai látogattak el Vas vármegye legnagyobb összefüggő erdőtömbjébe. A cél elsősorban a személyes munkatársi, baráti kapcsolatok elmélyítése volt, de a kutatók nem hagyták otthon szakmai kíváncsiságukat, így nem egyszer komoly eszmecserék is folytak az erdőben klímaváltozásról, kártevőkről.

A házigazda Szombathelyi Erdészeti Zrt. régi jó kapcsolatot ápol a tudományos intézettel, és annak főigazgatójával, már csak a földrajzi közelség miatt is (a SOE ERTI központja ugyanis Sárváron van), valamint azért is, mert dr. Borovics Attila főigazgató az erdészeti társaság felügyelőbizottságának az elnöke is egyben. A szakember rendszeres előadója az erdészeti programoknak a kísérleti, kutatási eredményekkel segítve az erdészek munkáját. Minderről Bugán József, a Vas vármegye állami erdeit kezelő Szombathelyi Erdészeti Zrt. vezérigazgatója beszélt köszöntőjében.

Az ERTI országos hálózatának püspökladányi, mátrafüredi, budapesti, soproni kísérleti állomásairól, a sárvári központból és Szombathelyről érkezett kutatók, technikusok és adminisztratív munkakörökben dolgozók mintegy 10 km-es túrán ismerték meg a Farkas-erdő történetét, a Bajorországból ide került Scherg Lőrinc egykori főerdőmester munkásságát, az 50-es évek fenyőfásítási programjában ide került erdei fenyves sorsát.

Láthattak fajgazdagsági és erdővédelmi szempontból is fontos szerepet játszó, ma már több száz éves óriási méretű banyafát, más néven tanú- vagy habitat fát. Ki-ki a kutatási területének megfelelő „árulkodó nyomokat” figyelte az erdő mélyén, például a tölgycsipkéspoloska jelenlétét, a fagyrepedéseket, a baktériumos és gombabetegségeket a fákon, de volt, aki a szórványosan előforduló lóhere pohók hernyóját gyűjtötte be. A kutatók végül megtekintették a Káld-Hidegkúti Ökoturisztikai Központ erdei, Kisboldogasszony kápolnáját, amelyet 2017-ben emelt az erdészeti társaság.

Dr. Borovics Attila főigazgató elmondta, fontos, hogy az ország több pontján működő kísérleti állomásaik munkatársai ilyen összekovácsoló programokon vehessenek részt. A baráti kötetlen beszélgetés néha szakmai vitákat is generált. Sok alapfeltevés kezd megkérdőjeleződni amiatt, hogy olyan gyorsan változik a környezet, és erre nincsenek egyértelmű és határozott válaszok még a kutatók körében sem. A klímaváltozás miatt tennünk kell az erdők érdekében. Nem dőlhetünk hátra, hogy az erdő majd megoldja magától ezt a problémát. A főigazgató azt is kiemelte: a Szombathelyi Erdészeti Zrt. és az intézet sárvári központja között a jelképes kapu mindig nyitva áll.

Forrás: Szombathelyi Erdészeti Zrt.

Fotók: Szombathelyi Erdészeti Zrt.

Hírszerkesztő: Nagy László